Thứ Ba, 18/06/2024

Công bố và triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất an ninh

Thứ Hai, 04/12/2023

Sáng 01/12/2023, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến đến Công an các địa phương để công bố và triển khai Quyết định số 95/QĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 95). Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

 

Dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội, có đồng chí Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và đơn vị trực thuộc Bộ Công an...

1. Toàn cảnh Hội nghị.
Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Theo Quyết định số 95, mục tiêu đến năm 2030: Đảm bảo quỹ đất an ninh để xây dựng trụ sở cho Công an 4 cấp, trong đó đến năm 2025 ưu tiên Công an cấp xã Công an cấp huyện và các đơn vị trực thuộc các lực lượng cơ yếu, an ninh, cảnh sát cơ động, kỹ thuật nghiệp vụ, an ninh mạng và đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao…; đến năm 2030, 100% Công an các đơn vị, địa phương đủ quỹ đất xây dựng trụ sở và các cơ sở phục vụ công tác, đáp ứng xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thừa uỷ quyền, Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Phòng Quản lý doanh trại, nhà đất, Cục Quản lý xây dựng và doanh trại.
Thừa uỷ quyền, Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Phòng Quản lý doanh trại, nhà đất, Cục Quản lý xây dựng và doanh trại.

Tầm nhìn đến năm 2050: Định hướng sử dụng đất an ninh tầm nhìn đến năm 2050 phải đảm bảo mục tiêu tại Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược an ninh mạng quốc gia; Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/1/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chủ động bảo vệ an ninh quốc gia từ sớm, từ xa...

3. Bộ trưởng Tô Lâm trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an tặng các cá nhân.
Bộ trưởng Tô Lâm trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an tặng các cá nhân.
Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.
Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các bộ, ngành, địa phương và sự vào cuộc đầy trách nhiệm của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương, Quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn năm 2050 đã hoàn thành và báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cùng với Quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy, đến nay, Bộ Công an đã hoàn thành 02 Quy hoạch ngành Quốc gia được giao, qua đó, Bộ Công an là đơn vị “về đích sớm” trong việc tổ chức lập Quy hoạch ngành Quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp, giúp đỡ của các bộ, ngành, chính quyền địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học; ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Cục Quản lý xây dựng và doanh trại – đơn vị chủ trì, đơn vị tư vấn lập quy hoạch, sự vào cuộc của Công an các đơn vị, địa phương để Quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 hoàn thành bảo đảm tiến độ, chất lượng đề ra.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, Quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cơ sở, là tiền đề, là văn bản gốc mang tính tổng thể, vừa mang tính chiến lược hết sức quan trọng để Bộ Công an hoạch định, tăng cường bố trí nguồn lực đất, bảo đảm quỹ đất để phát triển hệ thống cơ sở vật chất lâu bền, vững chắc phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. 

Để thực hiện mục tiêu chiến lược trên, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị cấp uỷ, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện nhất quán chủ trương tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quy hoạch sử dụng đất an ninh. Đảng uỷ Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tham mưu Tỉnh uỷ, Thành uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Quyết định số 95; phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung và bảo đảm nguồn lực quỹ đất cho cơ quan các đơn vị, địa phương nói riêng…

Toàn cảnh Hội nghị.

Cục Quản lý xây dựng và doanh trại chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương tham mưu xây dựng, báo cáo lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm để đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá lực lượng Công an nhân dân, phù hợp với định hướng phát triển của ngành Công an và bảo đảm không gian phát triển kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội…

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và doanh trại công bố Quyết định số 95.
Thiếu tướng Nguyễn Khắc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và doanh trại công bố Quyết định số 95.

Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng thuộc các bộ, ngành, địa phương để quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch và triển khai thực hiện các Đề án, dự án ưu tiên theo quy hoạch, định hướng sử dụng đất an ninh đã được xác định trong Quyết định số 95 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ Công an…

Tại Hội nghị, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Phòng Quản lý doanh trại, nhà đất, Cục Quản lý xây dựng và doanh trại. Bộ trưởng Tô Lâm cũng trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an tặng 07 cá nhân; trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 02 tập thể và 07 cá nhân đã có thành tích xuất sắc.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

 

Cổng TTĐT Bộ Công an
Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2994886

Trực tuyến: 89

Hôm nay: 4119