Thứ Năm, 25/07/2024

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2024) và 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2024)

Củng cố thế trận lòng dân trong nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân vững chắc

Thứ Sáu, 21/04/2023

Sáng 20/4/2023, Tỉnh uỷ Kon Tum tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khoá XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

Tham dự Hội nghị còn Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu V cùng các thành viên trong Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo. Về phía địa phương có các đồng chí: Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum; Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, 10 năm qua, các cấp ủy thuộc Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã tổ chức quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đạt kết quả toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mở rộng hội nhập quốc tế, tạo thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại tướng Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự Hội nghị.


Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã lãnh đạo triển khai nghiêm túc, có hiệu quả công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện; lãnh đạo, thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh; kết hợp xây dựng khu vực phòng thủ trong các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, quy hoạch của ngành, lĩnh vực và chương trình, đề án phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum cũng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; lãnh đạo triển khai có hiệu quả các chiến lược, đề án liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng; lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu. Các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh được kiện toàn theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Tỉnh uỷ Kon Tum đã triển khai đồng bộ, toàn diện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận tập trung làm rõ những nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới thời gian qua, đồng thời đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thay mặt Bộ Chính trị, Đại tướng Tô Lâm biểu dương sự nỗ lực cùng những kết quả đạt được của Đảng bộ tỉnh Kon Tum trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI thời gian qua.

Đại tướng Tô Lâm đề nghị Tỉnh ủy Kon Tum tiếp tục tập trung củng cố thế trận lòng dân trong nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân vững chắc. Trọng tâm là chăm lo thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, nâng cao đời sống tinh thần vật chất của người dân; có các giải pháp giảm nghèo bền vững, quan tâm bố trí đất ở, đất sản xuất, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng…

Đại tướng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 

Tỉnh uỷ Kon Tum cần tiếp tục phối hợp với Quân uỷ Trung ương, là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tổng kết, nghiên cứu, hoàn thiện các tài liệu tổng kết và sẽ ban hành Nghị quyết mới để trình Hội nghị Trung ương 8, khoá XIII; đảm bảo tiến độ, chất lượng, đề xuất các quan điểm, phương châm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ Tổ quốc phù hợp trong tình hình mới, đảm bảo phát huy mạnh mẽ thế và lực sau 35 năm đổi mới, đưa quốc phòng, an ninh thật sự trở thành nguồn lực quan trọng để góp phần phát triển đất nước, khẳng định vai trò vị trí cao trong khu vực và trên trường quốc tế.

Trước mắt, Tỉnh uỷ Kon Tum cần tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 23 của Trung ương ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ đối với công tác đảm bảo an ninh, kinh tế theo Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị, nhất là các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn khu vực biên giới, địa bàn nhạy cảm về quốc phòng an ninh…

Đại tướng Tô Lâm cũng yêu cầu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tiếp tục lãnh đạo lực lượng Công an, Quân sự thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03 của Chính phủ về phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn, nhất là địa bàn biên giới, khu vực trọng yếu về quốc phòng an ninh, tăng cường đối ngoại hợp tác quốc tế…

Đại tướng Tô Lâm cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kon Tum.


Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng, an ninh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tập trung hướng về cơ sở. Chủ động, tích cực đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, ngoại giao nhân dân; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; đấu tranh phòng, chống tội phạm và triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ…

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khoá XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã được tuyên dương, khen thưởng.


Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Cổng TTĐT Bộ Công an
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3194795

Trực tuyến: 31

Hôm nay: 718