Thứ Tư, 19/06/2024

Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023

Thứ Sáu, 14/07/2023

Ngày 14/7/2023, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) chủ trì Hội nghị. 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng các đại biểu dự Hội nghị.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng các đại biểu dự Hội nghị.


Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Trong 6 tháng qua, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đã bám sát Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ Công an về nhiệm vụ công tác năm 2023, sớm hoàn thành một số nội dung chương trình công tác năm. 

Nổi bật, công tác tham mưu chiến lược được Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ luôn chú trọng. Đơn vị đã tham mưu lãnh đạo 01 chương trình, 01 đề án, 19 kế hoạch, 26 quyết định, 03 hướng dẫn… chỉ đạo về công tác phong trào. Trong đó, đã tham mưu lãnh đạo Bộ ký ban hành Đề án số 03 ngày 27/1/2023 về xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; 02 kế hoạch nghiên cứu xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của lực lượng Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” và Đề án “Xây dựng Công an phường thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành kế hoạch thực hiện và 02 Bộ tiêu chí: Bộ tiêu chí tạm thời xây dựng xã, phường, thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và Bộ tiêu chí tạm thời xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thiếu tướng Tráng A Tủa chủ trì Hội nghị.
Thiếu tướng Tráng A Tủa chủ trì Hội nghị.


Phối hợp, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội năm 2023. Đẩy mạnh vận động nhân dân tham gia, thực hiện cao điểm tuyên truyền, tấn công trấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia. Hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng mô hình, điển hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ… 

Triển khai công tác công an thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn, quản lý các tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở. Phối hợp, hướng dẫn Công an 14 địa phương tổ chức “điểm” sơ kết công tác xây dựng, nhân rộng mô hình bảo đảm an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2023. Thực hiện tốt công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các bộ, ban, ngành trong thực hiện công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực của Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ trong 6 tháng đầu năm 2023.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại Hội nghị.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại Hội nghị.


6 tháng cuối năm và thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng tại Hội nghị sơ kết công tác công an 06 tháng đầu năm 2023, đặc biệt là chỉ đạo về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Rà soát lại các công việc, chỉ tiêu được giao, tập trung hoàn thành những công việc lớn mang tính chiến lược. Tiếp tục đổi mới, đưa công tác xây dựng phong trào đi vào thực chất, hiệu quả. Tập trung hoàn thành các mục tiêu trong năm 2023 về xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Làm tốt công tác tham mưu, phục vụ tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2023 nhằm tạo sức lan tỏa và thực sự trở thành Ngày hội của nhân dân.

Làm tốt công tác xây dựng lực lượng, công tác chính trị, tư tưởng. Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đối với số cán bộ đang công tác tại đơn vị; rà soát, bố trí, sắp xếp lực lượng bảo đảm khoa học, hợp lý, phát huy tối đa năng lực, sở trường, sử dụng hiệu quả từng biên chế. 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng yêu cầu, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đẩy nhanh tiến độ xây dựng, triển khai các đề án thành phần triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Tập trung hoàn thành việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định…

Cổng TTĐT Bộ Công an

Cổng TTĐT Bộ Công an
Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2997042

Trực tuyến: 127

Hôm nay: 1139