Thứ Hai, 24/06/2024

Đảng lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại- những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong tình hình mới

Thứ Tư, 21/06/2023

Ngày 20/6/2023, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đảng lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại- những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong tình hình mới”. Trung tướng, TS Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Bộ Công an dự và phát biểu tại Hội thảo.

 

Cùng tham dự Hội thảo có các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; Trung tướng Lê Văn Hân, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang; đại diện các cơ quan, ban ngành Trung ương và địa phương; các tướng lĩnh, chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định, quốc phòng, an ninh, đối ngoại là những nhiệm vụ đặt biệt quan trọng, đảm bảo cho sự ổn định, phát triển vững mạnh của các quốc gia. Đảng ta trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới đã xác định: “Tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đất nước; gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó, phát triển kinh tế-xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần; đảm bảo quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên”.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại Hội thảo.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại Hội thảo.


Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, lực lượng Quân đội nhân dân, CAND làm nòng cốt đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, địa phương, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.

Việt Nam trở thành quốc gia tin cậy, trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, đóng góp tích cực trong xây dựng hoà bình, hợp tác của khu vực và thế giới, được bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao; vị thế, uy tín của Đảng, Nhà nước không ngừng được nâng cao. Vai trò, sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước tiếp tục được giữ vững và tăng cường. Quốc phòng, an ninh được củng cố cả về tiềm lực, sức mạnh; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Thế trận quốc phòng, an ninh, “thế trận lòng dân” được củng cố, đi vào chiều sâu, nhất là tại các địa bàn chiến lược, trọng điểm. Kết hợp giữa quốc phòng, an ninh, đối ngoại với kinh tế, văn hoá, xã hội ngày càng chặt chẽ, hiệu quả trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội từng vùng, địa bàn.

“Nhằm góp phần quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, tổng kết, đánh giá, nhìn lại việc quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên cả phương diện lý luận và thực tiễn, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch và tổ chức Hội thảo cấp quốc gia với chủ đề “Đảng lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại, những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong tình hình mới”. Với 94 báo cáo tham luận có chất lượng gửi về Ban Tổ chức được tập hợp, biên tập, thẩm định in trong kỷ yếu Hội thảo cùng với các phát biểu tham luận tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học tại buổi Hội thảo hôm nay sẽ là tài liệu quý, cung cấp luận cứ khoa học xác đáng tham mưu với Đảng, Nhà nước, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an những vấn đề chiến lược trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”- Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh.

Thảo luận tại Hội thảo, các ý kiến đã phân tích, luận giải làm sâu sắc hơn về bối cảnh quốc tế mới và những vấn đề đặt ra đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Việt Nam... Đồng thời nêu ra một số vấn đề cần lưu ý như: Vấn đề giải quyết mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích, quốc gia, dân tộc trong bối cảnh quốc tế mới; các nguy cơ, thách thức đặt ra đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Trung tướng Phan Xuân Tuy phát biểu tổng kết Hội thảo.
Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy phát biểu tổng kết Hội thảo.

 

Trên phương diện lãnh đạo thực hiện đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở, tham luận của đại diện Công an một số tỉnh, thành phố cũng đã nêu bật kết quả triển khai thực hiện sự lãnh đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, tỉnh uỷ, thành uỷ đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo vệ Tổ quốc. Các ý kiến cũng đã đề cập, chia sẻ kinh nghiệm về những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những quyết tâm lớn, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc cần biểu dương, phát huy và nhân rộng. Trên cơ sở nhận định, đánh giá tình hình thế giới, khu vực và thực tiễn Đảng lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại thời gian qua, các ý kiến cũng đã đề xuất một số phương hướng, nhiệm vụ giải pháp nhằm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói chung và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời gian tới...  

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Ủy viên Hội đồng Lý luận Bộ Công an, Giám đốc Học viện Chính trị CAND, Trưởng Tiểu ban Lý luận chính trị và xây dựng lực lượng CAND đề nghị, sau Hội thảo, Ban Tổ chức cần khẩn trương tổng hợp đầy đủ, nghiêm túc những ý kiến của các đại biểu phát biểu tại Hội thảo và các ý kiến trong kỷ yếu để từ đó có những tham mưu, kiến nghị, đề xuất nhằm tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong tình hình mới; tổ chức biên tập, hoàn thiện tài liệu Hội thảo để phổ biến đến Công an các đơn vị, địa phương làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.
Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Cổng TTĐT Bộ Công an

Cổng TTĐT Bộ Công an
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3032259

Trực tuyến: 53

Hôm nay: 1895