Thứ Tư, 24/07/2024

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2024) và 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2024)

Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức buổi tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng

Thứ Năm, 27/10/2022

Ngày 27/10/2022, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức buổi tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Dự buổi tọa đàm có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương; đồng chí Nguyễn Ngọc Lời, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đồng chí Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Đại tá Đinh Trọng Soạn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ thuộc Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, đồng chí Bí thư các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Công an tỉnh, đồng chí Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an các huyện, thành phố, lãnh đạo, CBCS Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh.

Quang cảnh buổi tọa đảm

Tại buổi tọa đàm, sau phần báo cáo tóm tắt kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Công an tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, các đại biểu đã tập trung phát biểu thảo luận làm rõ những quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; vai trò của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND; những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ
Công an Trung ương phát biểu tại buổi tọa đàm

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương ghi nhận, đánh giá cao công tác tổ chức buổi tọa đàm của Đảng uỷ Công an tỉnh; nhất là công tác chuẩn bị, xây dựng báo cáo đề dẫn cũng như lựa chọn các vấn đề đưa ra thảo luận và các ý kiến tham luận đạt hiệu quả, chất lượng cao, phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, cấp uỷ, UBKT các cấp cần nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát; xác định công tác kiểm tra, giám sát là phương thức lãnh đạo có hiệu quả của Đảng. Cấp ủy, UBKT các cấp cần tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng và cấp uỷ cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; gắn chặt công tác này với công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ đảng viên, cán bộ chiến sỹ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy,
Phó Giám đốc Công an tỉnh
phát biểu tại buổi tọa đàm

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lời, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại buổi tọa đàm

Các đại biểu thảo luận trao đổi kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng,
hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng

Đức Thắng

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3188639

Trực tuyến: 26

Hôm nay: 558