Thứ Sáu, 21/06/2024

Đảng uỷ Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm 2023

Thứ Năm, 22/06/2023

Sáng ngày 22/6/2023, Đảng uỷ Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm 2023. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đại tá Đặng Trọng Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh; cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ thực hiện chuyên trách công tác đảng của các đơn vị Công an trong tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày các báo cáo tại hội nghị

Đồng chí Đại tá Đinh Trọng Soạn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh điều hành phần tham luận tại hội nghị

Trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, của Đảng ủy Công an Trung ương, của Tỉnh ủy Ninh Bình, Đảng ủy, Ban Thường vụ Công an tỉnh đã chủ động xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch… để lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh triển khai đồng bộ, chất lượng, hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Trong đó, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, ban hành các nghị quyết, chỉ thị chỉ đạo các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng lực lượng Công an Ninh Bình trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh cũng đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo lực lượng Công an toàn tỉnh tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, XDLL CAND. Đảm bảo vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, mọi mặt của Đảng đối với công tác Công an. 

Tập trung làm tốt công tác phổ biến, quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và các văn bản quy định về tổ chức, hoạt động của tổ chức đảng trong Công an nhân dân.Tăng cường mở các đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân…

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, qua đó khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong công tác Đảng và việc lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn của các tổ chức cơ sở đảng, của cấp ủy, lãnh đạo cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ và lực lượng Công an Ninh Bình; trong kiểm tra, giám sát đã chú trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảng và công tác chuyên môn; tăng cường phối hợp với các huyện ủy, thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát đối với các Đảng ủy, huyện ủy và chi bộ Công an cấp xã.

Bên cạnh đó, chủ động làm tốt công tác tổ chức xây dựng đảng và công tác đảng viên, trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh đã kết nạp được 111 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 92,5% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIV đề ra và đạt 78,1% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao…

Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh cũng đã làm tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác chuyên môn, do đó tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được bảo đảm, an ninh quốc gia được giữ vững, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, tiêu biểu là đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026…cũng các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh, các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh. 

Tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự đạt 93% (vượt 18% chỉ tiêu), trọng án đạt 100% (vượt 10 % chỉ tiêu). Công tác quản lý nhà nước về ANTT được đẩy mạnh với nhiều biện pháp, kế hoạch chuyên đề phù hợp với tình hình, phát huy hiệu quả; công tác bảo đảm TTATGT được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; công tác phòng cháy, chữa cháy được chú trọng, kiềm chế sự gia tăng cả về số vụ và thiệt hại do cháy, nổ xảy ra; phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ có bước phát triển cả bề rộng và chiều sâu với nhiều mô hình huy động Toàn dân bảo vệ ANTQ huy động được các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ ANTQ, trong đó có 4 mô hình, cách làm hiệu quả được Bộ Công an ra thông báo phổ biến kinh nghiệm toàn quốc; tỉnh Ninh Bình cũng là địa phương thứ 5 trên cả nước hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD gắn chíp điện tử…

Cũng tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu đã thông qua báo cáo kết quả công tác đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; thảo luận, đánh giá những kết quả, thành tích đạt được trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh và kết quả công tác đảng trong 6 tháng đầu năm 2023; nêu ra những tồn tại, hạn chế, chỉ ra nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục trong thời gian tới… 

Một số ý kiến phát biểu tham luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đại tá Đặng Trọng Cường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà các tổ chức cơ sở đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ và lực lượng Công an toàn tỉnh đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và 6 tháng đầu năm 2023. Đồng thời yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, CBCS khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra.

Đồng chí Đại tá Đặng Trọng Cường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng ủy Công an tỉnh và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng, cấp ủy các cấp, đơn vị chức năng tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch… của cấp ủy cấp trên đã chỉ đạo và các nghị quyết, chỉ thị của tổ chức cơ sở mình.

Trong đó, chú trọng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị và các văn bản có liên quan về công tác xây dựng lực lượng CAND; chú ý tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 70, ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình về triển khai thực hiện về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Ninh Bình thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu đối với đơn vị, lĩnh vực được phân công phụ trách. Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua vì ANTQ gắn với nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn lực lượng...

Tiếp tục nắm chắc tình hình, bám sát địa bàn, đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực. Chủ động mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã các loại tội phạm theo chuyên đề, đối tượng. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trên cơ sở nguyên tắc, quy định; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; quan tâm giải quyết nhanh, dứt điểm các nhiệm vụ cấp bách, trước mắt, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo những nhiệm vụ cơ bản, lâu dài; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường kỷ cương, lễ tiết, chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND; chú trọng làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ các cấp, nhất là cấp cơ sở… 

Phát huy vai trò kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc của các phòng nghiệp vụ đối với các đơn vị Công an trong tỉnh theo hệ lực lượng; chủ động bảo đảm tài chính, hậu cần, kỹ thuật, y tế; công tác công nghệ thông tin, viễn thông, cơ yếu, đáp ứng yêu cầu thông tin, liên lạc; triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử và Chương trình chuyển đổi số trong CAND…Động viên CBCS, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân/.

 Quốc Huy- Đỗ Hùng

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3007504

Trực tuyến: 36

Hôm nay: 804