Thứ Hai, 17/06/2024

Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 04 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Thứ Năm, 18/05/2023

Sáng ngày 18/5/2023, tại Hà Nội, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 04 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì Hội nghị, cùng dự hội nghị có đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Cao Văn Thống, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương.

Tại điểm cầu Ninh Bình, dự Hội nghị có đồng chí Đại tá Đặng Trọng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị Công an trong tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Công an tỉnh Ninh Bình

Qua 2 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 5 năm thực hiện Chỉ thị số 04 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể chính trị- xã hội trong CAND đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc. Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an và các cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp trong CAND thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, bám sát thực tế yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng CAND. Cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND trong tình hình mới. Tranh thủ được sự phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong triển khai thực hiện. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn và kịp thời đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.

Việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy đã được cụ thể hóa trong các chương trình, kế hoạch công tác của các cấp ủy, đơn vị, đoàn thể ở mỗi cấp, gắn chặt với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. Sáu điều Bác Hồ dạy trở thành những chuẩn mực đạo đức phù hợp với từng lực lượng, đơn vị.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy đã đi vào thực chất hơn, có chiều sâu hơn, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, nêu cao tinh thần tận tụy với công việc, ý thức phục vụ Nhân dân, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ năm 2018 đến năm 2022, lực lượng CAND có 46 đồng chí hy sinh, 1.034 đồng chỉ bị thương trong khi thi hành công vụ. Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND tại Công an các đơn vị, địa phương…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định: Sau 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và 5 năm thực hiện Chỉ thị số 04 của Bộ Công an, cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong CAND đã nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy đã đi vào thực chất, có chiều sâu hơn, chuyển mạnh từ "học tập" sang "làm theo" bằng những việc làm rất thiết thực, cụ thể hằng ngày trong công tác, chiến đấu, phục vụ nhân dân của CBCS.

Để nâng cao chất lượng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy, thời gian tới, cấp uỷ, lãnh đạo các cấp tiếp tục tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy; trong đó, tập trung làm tốt công tác quán triệt, thực hiện có hiệu quả phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Chương trình kỷ niệm 75 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy về ba vấn đề cốt yếu là: "học tập", "quyết tâm thực hiện, làm theo" và "gương mẫu đi đầu".

Đồng thời đẩy mạnh việc học tập, nghiên cứu các tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư, như: "Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam"; "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh"; đồng thời, tổ chức hiệu quả việc học tập chuyên đề năm 2023: "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và tư cách người Công an cách mạng" theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho CBCS trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy. Tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa Sáu điều Bác Hồ dạy thành các chuẩn mực đạo đức cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá, phù hợp với từng cấp ủy, đơn vị, cá nhân để việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hằng ngày, thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng đảng viên, CBCS trong đơn vị, hình thành nên chuẩn mực về "Tư cách người Công an cách mệnh".

Bên cạnh đó, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, hành động dũng cảm, nghĩa cử cao đẹp, tận tụy, nhân văn, vì nhân dân phục vụ của CBCS để nhân dân hiểu, chia sẻ, giúp đỡ, ủng hộ lực lượng CAND. Chủ động tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là các thông tin ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lực lượng CAND.

Tập trung triển khai có hiệu quả các đề án thành phần thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 16, ngày 18/1/2023 của Đảng ủy Công an Trung ương về "Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại"; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện tốt quy tắc ứng xử của CAND. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực; khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm. Tiếp tục thể chế hóa việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy thành các văn bản quy định, quy chế, hướng dẫn để triển khai thực hiện toàn diện, sâu rộng trong toàn lực lượng, coi đây là tiêu chí quan trọng trong công tác đánh giá cán bộ hằng năm.

"Mỗi CBCS CAND dù ở cương vị công tác nào cũng phải thường xuyên "tự soi", "tự sửa", tự tu dưỡng, rèn luyện; phải luôn nhận thức sâu sắc, phải nỗ lực cao nhất để thực hiện thật tốt Sáu điều Bác Hồ dạy, đặc biệt là lời huấn thị: "Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính" để giữ mình cho thật trong sạch, thật vững vàng, không bị sa ngã trước mọi cám dỗ, luôn luôn tâm niệm và coi trọng danh dự, xác định rõ "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất" .

Cấp ủy, thủ trưởng đơn vị Công an các cấp phải gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo; phải thể hiện vai trò nêu gương toàn diện trên các mặt tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê bình và phê bình; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ; quan hệ với nhân dân; cấp trên làm trước, làm gương cho cấp dưới, đảng viên phải làm gương cho quần chúng với phương châm: "Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo"...

Tại Hội nghị, thừa uỷ quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Phòng 4, Cục An ninh nội địa; trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Phòng 4, Cục An ninh điều tra; đồng chí Trung tướng Dương Hà, nguyên Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại và đồng chí Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh nội địa; trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho đồng chí Thiếu tướng Trần Thanh, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra; đồng chí Đại uý Phạm Mạnh Tường, Phó Đội trưởng, Phòng 8, Cục An ninh đối ngoại và đồng chí Trung tá Nguyễn Quốc Hưng, cán bộ Phòng 4, Cục An ninh đối ngoại vì đã lập được chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thừa uỷ quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm cũng đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho đồng chí Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ Công an cho 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy./.

Quốc Huy

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2985400

Trực tuyến: 31

Hôm nay: 182