Thứ Hai, 24/06/2024

Đảng uỷ Công an Trung ương hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, giai đoạn 2021 - 2025

Thứ Sáu, 15/03/2024

Chiều ngày 14/3/2024, Đảng uỷ Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021 - 2025). Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị, về phía các cơ quan Trung ương có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Tất Thắng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Lê Hải Bình, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo các Ban đảng Trung ương, Quân uỷ Trung ương…

Về phía Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an có các đồng chí: Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Văn Tuyến, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Uỷ viên Đảng uỷ Công an Trung ương là thủ trưởng một số đơn vị trực thuộc Bộ Công an… Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Đảng uỷ Công an Trung ương đến Đảng uỷ Công an các tỉnh, thành phố. 

Dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Ninh Bình có đồng chí Đại tá Đặng Trọng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Công an huyện, thành phố.

 Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Ninh Bình

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Lương Tam Quang cho biết, đây là hội nghị rất quan trọng nhằm đóng góp tích cực, chủ động đối với công tác xây dựng Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; kết quả của hội nghị không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong thời gian tới mà còn thể hiện tinh thần “gương mẫu, đi đầu” tinh thần trách nhiệm của CAND đối với công tác xây dựng văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

“Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Tiểu ban Điều lệ Đảng, thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương đã khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch, chỉ đạo hướng dẫn các đảng uỷ Công an đơn vị, địa phương, tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện Điều lệ Đảng từ cấp cơ sở trở lên trong Đảng bộ Công an Trung ương và CAND. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức hội nghị để trao đổi, thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND; chỉ rõ những ưu điểm, kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; xác định rõ nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng từ nay đến cuối nhiệm kỳ và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND…” - Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trình bày tóm tắt báo cáo trung tâm của hội nghị. Theo báo cáo, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND đã được Đảng uỷ Công an Trung ương và các cấp uỷ trong CAND đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, toàn diện, đạt nhiều dấu ấn nổi bật, mang tính bước ngoặt, tạo cơ sở vững chắc xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thể hiện rõ nét tinh thần “gương mẫu, đi đầu” trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương. Các mục tiêu, chỉ tiêu trong công tác xây dựng Đảng đề ra trong nhiệm kỳ cơ bản hoàn thành, đạt kết quả cao so với nhiệm kỳ trước. Trong đó, có nhiều đổi mới thiết thực, hiệu quả, đạt thành tựu quan trọng, mang tính bước ngoặt, có sức ảnh hưởng và lan toả mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị. Nổi bật là, Đảng uỷ Công an Trung ương và các cấp uỷ, tổ chức đảng trong CAND luôn vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng; nghiêm túc chấp hành nguyên tắc Đảng lãnh đạo CAND tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt; chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo sát đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định các chủ trương bảo vệ Đảng, Nhà nước, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND.

Đảng ủy Công an Trung ương đã gương mẫu, đi đầu trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước. Điều tra, khám phá nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, theo đúng tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai”, “xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Các tổ chức Đảng trong CAND tiếp tục có bước trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, là tổ chức đảng mẫu mực, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; chất lượng đội ngũ đảng viên ngày càng được nâng lên. Công tác tổ chức, cán bộ có nhiều đổi mới mang tính “đột phá”, trong đó tổ chức bộ máy được kiện toàn, sắp xếp một cách triệt để nhất theo phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, “tinh, gọn, mạnh”; chủ trương đưa Công an chính quy về công tác tại Công an xã, thị trấn đang phát huy hiệu quả rất tích cực. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thanh tra, kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đạt nhiều kết quả quan trọng. Phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy trong CAND có nhiều đổi mới, sáng tạo, đi vào thực chất hơn. 

Sự trong sạch, vững mạnh của Đảng bộ Công an Trung ương và tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên trong CAND đã góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với CAND, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH. Xây dựng lực lượng CAND góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ; xây dựng lực lượng CAND thật sự là lực lượng tin cậy, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, nhà nước, nhân dân, của cả hệ thống chính trị.

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của Thứ trưởng Lương Tam Quang, đại diện các đảng bộ đã tham luận về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đồng chí Lê Hải Bình phát biểu đánh giá cao công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND; nhấn mạnh Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an không chỉ gương mẫu đi đầu trong công tác xây dựng Đảng mà còn đóng góp to lớn vào công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị, bảo vệ nhân dân. Lực lượng CAND ở các cấp đã trở thành lực lượng trực tiếp làm công tác chính trị, tư tưởng, dân vận…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các cơ quan tham mưu tiếp thu các ý kiến của các đại biểu; đề nghị các cấp ủy đảng trong CAND tiếp tục quán triệt tới từng đảng viên nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn vị trí, tầm quan trọng và mục tiêu, yêu cầu của việc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND; coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân. 

“Mỗi cán bộ, đảng viên CAND phải đọc và thấm từng câu, từng chữ, trong Điều lệ Đảng, phải coi đó là cuốn cẩm nang gối đầu giường của mỗi cán bộ, đảng viên CAND. Từ nhận thức sẽ tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động, nỗ lực, quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của từng cấp uỷ, tổ chức đảng trong CAND” - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Tiếp tục phát huy cao độ tinh thần “gương mẫu, đi đầu” trong quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đặc biệt chú trọng nắm, quản lý, dự báo, định hướng và giải quyết tư tưởng đảng viên, cán bộ, chiến sĩ ngay từ lúc mới phát sinh; không để những sai phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

“Việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị là một trong những nhiệm vụ then chốt của công tác xây dựng Đảng; phải quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 05 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 12 và các đề án thành phần đã được phê duyệt” - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu cần làm tốt hơn nữa công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, chủ động tích cực phối hợp với các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia vào nhiệm vụ.

“Vừa qua các đồng chí đã làm rất tốt, giúp đỡ được rất nhiều người, từ cụ già đến em nhỏ, cứu nhiều người trong đám cháy, giúp đỡ người bị nạn… thể hiện rõ lực lượng Công an gần dân, là bạn của dân. Các đồng chí cần phát huy thế mạnh này, nhất là các lực lượng gần dân như Công an xã, CSGT...” - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh đồng thời yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND; phát huy vai trò của người đứng đầu, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tích cực chuẩn bị các công việc hệ trọng của Đảng, chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong CAND theo hướng thực chất, kết luận rõ ràng, xử lý nghiêm minh… 

Đức Thắng

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3032125

Trực tuyến: 51

Hôm nay: 1761