Thứ Sáu, 21/06/2024

Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; Nghị quyết số 41, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị và thông tin thời sự quốc tế

Thứ Năm, 02/11/2023

Sáng ngày 1/11/2023, Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; Nghị quyết số 41, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị và thông tin thời sự quốc tế thời gian qua.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; cùng dự hội nghị có đồng chí Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an...hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và truyền hình trực tuyến tới điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố.

Dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Ninh Bình có đồng chí Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo, chuyên viên một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; cán bộ làm công tác tham mưu đảng, công tác chính trị các đơn vị trực thuộc; cấp ủy chi bộ Phòng Tham mưu, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị Công an tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Ninh Bình

Hội nghị đã nghe đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an quán triệt các nội dung, kết quả của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, trong đó nêu rõ: Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 2/10 đến ngày 8/10, tại Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội nghị đã thông qua các báo cáo và cho ý kiến về các nội dung trong kỳ họp gồm: Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm, 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15, ngày 10/6/2012 của Hội nghị Trung ương 5 khoá XI về một số vấn đề về chính sách xã hội, giai đoạn 2012 – 2020; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27, ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031; Công tác thành lập các Tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng; Một số vấn đề quan trọng về công tác cán bộ cũng như Báo cáo những công việc quan trọng mà Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ đến Hội nghị Trung ương 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 9 khoá XIII; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2022…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe đồng chí Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao thông tin về thời sự quốc tế thời gian qua; đồng chí Thiếu tướng Lê Huỳnh Quốc, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế Bộ Công an báo cáo về những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 41, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; nghe lãnh đạo Cục Công tác đảng và công tác chính trị thông báo định hướng nội dung tuyên truyền trong thời gian tới…/.

Đức Thắng

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3007398

Trực tuyến: 37

Hôm nay: 698