Thứ Ba, 18/06/2024

Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2023; sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị số 11 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Thứ Năm, 04/01/2024

Sáng ngày 04/01/2024, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2023; sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị số 11 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Đại tá Đặng Trọng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì hội nghị, cùng dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, đại diện cấp ủy, lãnh đạo, CBCS, đảng viên các đơn vị, các TCCSĐ trong lực lượng Công an toàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Đại tá Đinh Trọng Soạn, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Năm 2023, Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, duy trì mối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và lực lượng Công an toàn tỉnh; giữ vững các nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng chủ động, quyết liệt, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, đánh giá đúng tình hình, kịp thời ban hành các nghị quyết, kết luận, xác định các nhiệm vụ, giải pháp “trọng tâm, đột phá” lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ và lực lượng Công an tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác Đảng và công tác Công an. 

Đã chủ động nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh toàn diện. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các chủ trương, giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH; tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm TTATGT, trật tự công cộng, công tác PCCC và CNCH, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc…

Quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được chú trọng; số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề tiếp tục được nâng lên; nội dung kiểm tra có nhiều điểm mới, bám sát thực tế, qua đó đã đánh giá khách quan, chính xác, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ và lực lượng Công an Ninh Bình trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đối với công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Đảng uỷ Công an Trung ương và Chỉ thị số 11 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; trong năm 2023, lực lượng Công an toàn tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong công tác xây dựng Công an xã, thị trấn. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn được đẩy mạnh, đội ngũ cán bộ Công an xã, thị trấn được tăng cường về số lượng, nâng cao về chất lượng. Công tác đảm bảo tài chính, hậu cần, kỹ thuật được củng cố và phục vụ có hiệu quả cho các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự của Công an xã, thị trấn tiếp tục có sự chuyển biến rõ nét, góp phần quan trọng trong giữ vững ổn định ANTT tại địa bàn cơ sở, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Quá trình công tác, lực lượng Công an xã, thị trấn luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, đã xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt trong công tác, chiến đấu, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Ninh Bình trong lòng nhân dân.

Đồng chí Đại tá Đặng Trọng Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ,
Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Đặng Trọng Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong triển khai thực hiện công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 cũng như kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Đảng uỷ CATW, Chỉ thị số 11 của Bộ trưởng Bộ Công an của cấp ủy, các TCCSĐ, các đơn vị trong Đảng bộ và lực lượng Công an toàn tỉnh.

Về yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu cấp uỷ, lãnh đạo các TCCSĐ, các đơn vị trong Đảng bộ và lực lượng Công an toàn tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát cũng như Nghị quyết số 12 của Đảng uỷ CATW, Chỉ thị số 11 của Bộ trưởng Bộ Công an và các văn bản có liên quan. Tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cấp uỷ viên, người đứng đầu; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác bảo đảm ANTT, nắm chắc tình hình, địa bàn, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến ANTT, đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm, bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn, trước mắt là bảo đảm tốt ANTT dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. 

Đồng thời, gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII và Kết luận số 21 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng lực lượng Công an Ninh Bình trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Tại Hội nghị, 5 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023; 9 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền” đã được Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh tặng Giấy khen; 4 cá nhân được Uỷ ban kiểm tra Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng”; 3 tập thể được Bộ Công an tặng Bằng khen, 5 tập thể, 10 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen vì có thành tích trong 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 11 của Bộ trưởng Bộ Công an; 22 tập thể, 43 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen vì đã có thành tích trong Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Ninh Bình năm 2023.

Đồng chí Đại tá Đặng Trọng Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh
trao Giấy khen cho 5 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023”

Đồng chí Đại tá Đinh Trọng Soạn, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen
của Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh cho 09 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao
Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” cho các cá nhân

Đồng chí Đại tá Đặng Trọng Cường, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể
có thành tích trong 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Đảng uỷ CATW và Chỉ thị số 11 của Bộ trưởng Bộ Công an

Đồng chí Thượng tá Trần Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể
có thành tích trong 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Đảng uỷ CATW và Chỉ thị số 11 của Bộ trưởng Bộ Công an

Đồng chí Đại tá Tống Như Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các cá nhân
có thành tích trong 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Đảng uỷ CATW và Chỉ thị số 11 của Bộ trưởng Bộ Công an

Đồng chí Đại tá Đặng Trọng Cường, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể
có thành tích trong tham gia Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Ninh Bình năm 2023

Các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích
trong tham gia Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Ninh Bình năm 2023

Quốc Huy – Lương Trang

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2994883

Trực tuyến: 86

Hôm nay: 4116