Thứ Tư, 24/07/2024

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2024) và 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2024)

Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Khoa học và Công nghệ

Thứ Tư, 10/05/2023

Chiều 09/5/2023, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình số 14/Ctr-BCA-BKHCN ngày 31/12/2020 về phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giữa hai Bộ. Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí PGS.TS Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện lãnh đạo các đơn vị vụ, cục thuộc Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ…

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Trung tướng Trần Vi Dân, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an nêu rõ: Ngày 31/12/2020, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký, ban hành Chương trình số 14/Ctr-BCA-BKHCN về phối hợp giữa hai Bộ giai đoạn 2021 – 2025 (gọi tắt là Chương trình số 14). Trong thời gian 02 năm (từ năm 2021 - 2023), trên cơ sở Chương trình số 14, Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp triển khai các hoạt động nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và ứng dụng khoa học và công nghệ trong các hoạt động của ngành Công an. Cho đến nay, công tác khoa học và công nghệ của Bộ Công an đã có bước phát triển mới, đạt nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp thiết thực vào nâng cao hiệu quả các mặt công tác, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Trung tướng Trần Vi Dân, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an báo cáo tại Hội nghị.
Trung tướng Trần Vi Dân, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an báo cáo tại Hội nghị.

Nổi bật, trên lĩnh vực tham mưu, kết quả nghiên cứu khoa học góp phần đưa ra các luận cứ để Bộ Công an tham mưu với Đảng, Nhà nước, Chính phủ ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về bảo đảm an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại. Kết quả nghiên cứu các công trình cũng là cơ sở, luận cứ quan trọng giúp Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cụ thể bằng việc tham mưu Quốc hội, Chính phủ ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, các văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, trật tự; nghiên cứu để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện chuyển đổi số và xây dựng Chính phủ điện tử trong Công an nhân dân (CAND), triển khai dịch vụ công trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Bộ Công an là một trong những Bộ đi đầu trong tiến trình thực hiện chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử, nền kinh tế số, xã hội số; đã xây dựng thành công Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể và cá nhân thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp.

Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ đã góp phần đắc lực vào công tác đấu tranh phòng, chống hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, kết quả nghiên cứu các đề tài lĩnh vực nghiệp vụ… đã góp phần nâng cao trình độ, năng lực nghiên cứu cho các cơ quan chủ trì và các nhà khoa học, là nguồn tư liệu phong phú phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu tại các học viện, trường CAND…

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt trao Bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ tặng các tập thể và cá nhân thuộc Bộ Công an có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt khẳng định, qua hơn 02 năm triển khai Chương trình phối hợp hoạt động giữa hai Bộ, hai Bên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công tác nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ ngành CAND. 

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đề nghị, các đơn vị của 02 Bộ rà soát, điều chỉnh nội dung khung các chương trình để bảo đảm tính khả thi trong quá trình triển khai, phù hợp với năng lực nghiên cứu và tình hình thực tiễn của Bộ Công an. Tăng cường trao đổi thông tin, liên thông các cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ quốc gia để thúc đẩy việc ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ trong ngành Công an. Đồng thời, tiếp tục phối hợp về các hoạt động hợp tác trong nước và ngoài nước về khoa học và công nghệ nhằm hỗ trợ các lực lượng của Bộ Công an tiếp cận, chuyển giao, nghiên cứu giải mã công nghệ, sản phẩm khoa học và công nghệ từ nước ngoài…

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại Hội nghị.
Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại Hội nghị.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của các tập thể, cá nhân thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an đã góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình số 14.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, để công tác khoa học và công nghệ CAND ngày càng phát triển, ngày 15/12/2022, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 15 về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND năm 2023, trong đó xác định “nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, khoa học, dự báo chiến lược; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và các mặt công tác công an” là một trong 03 giải pháp trọng tâm đột phá. Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng đề nghị và mong muốn nhận được sự quan tâm, phối hợp kịp thời, hiệu quả, toàn diện từ Bộ Khoa học và Công nghệ, trước mắt là phối hợp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và định hướng phối hợp giữa hai Bộ giai đoạn 2023 – 2025.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Bộ trưởng cũng yêu cầu, các đơn vị, địa phương trong lực lượng Công an cần chủ động hơn, tiếp tục phối hợp hiệu quả với các đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ khắc phục khó khăn, tồn tại để triển khai hiệu quả các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ tốt công tác công an. Tích cực tham mưu để lãnh đạo hai Bộ hoàn thành tốt các nội dung phối hợp của Chương trình số 14 và tổ chức nghiên cứu, xây dựng định hướng phối hợp cho giai đoạn tiếp theo.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an

Cổng TTĐT Bộ Công an
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3188540

Trực tuyến: 26

Hôm nay: 459