Thứ Sáu, 21/06/2024

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hoá Việt Nam”

Thứ Ba, 04/04/2023

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Công an về đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hoá Việt Nam”( 1943-2023), Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh tổ chức các hoạt động thiết thực để hưởng ứng, thực hiện.

Trong đó, yêu cầu các đơn vị, các đoàn thể quần chúng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Ninh Bình về tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hoá Việt Nam”. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, lâu bền của Đề cương; kết quả thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng, đặc biệt là quan điểm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về xây dựng và phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh của con người Việt Nam và Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hoá toàn quốc (tháng 11/2021). Chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, thông tin viên tăng cường công tác tuyên truyền miệng tại các hội nghị, hội thảo, toạ đàm, giao lưu…chú trọng công tác tuyên truyền trực quan về các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hoá Việt Nam” bằng hệ thống băng zon, khẩu hiệu, pa nô, áp phích… 

Quang cảnh Hội nghị Văn hoá toàn quốc năm 2021

Cùng với đó, phối hợp xây dựng các chương trình văn hoá, văn nghệ sinh động, phản ánh đa dạng các hoạt động văn hoá, văn nghệ trong lực lượng CAND và Công an Ninh Bình; tăng cường tối đa tuyến tin, bài, phóng sự, mở các chuyên trang, chuyên mục với các nội dung, hình thức phong phú, đa dạng... chú ý tuyên truyền các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong công tác tuyên truyền các sự kiện trọng điểm như: Hội nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt với đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ nhân dịp Xuân Quý Mão 2023; Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hoá Việt Nam”; Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hoá Việt Nam” với chủ đề “Văn hoá-Hội tụ-Bản sắc và Phát triển”; tuần phim kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hoá Việt Nam”; Cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc trong CAND với chủ đề “Tìm hiểu Đề cương văn hoá Việt Nam năm 1943-Giá trị thời đại”; Hội nghị sơ kết triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hoá toàn quốc năm 2021…/.

Nguyễn Bình

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3007176

Trực tuyến: 92

Hôm nay: 476