Thứ Ba, 18/06/2024

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an

Thứ Tư, 19/04/2023

Ngày 18/4/2023, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 173/KH-BCA thực hiện giải pháp trọng tâm, đột phá về nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, khoa học, dự báo chiến lược; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ công tác công an. Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ KH&CN; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ KH&CN…

Hội nghị được truyền hình trực tiếp từ điểm cầu Hội trường Bộ Công an đến hội trường Công các địa phương.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định: Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KH&CN, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạnh 4.0, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; đồng thời, Nghị quyết xác định “Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh KH&CN, đổi mới sáng tạo” là một trong ba đột phá chiến lược.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII xác định một trong ba nhiệm vụ trọng tâm, đột phá cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 đó là tăng cường nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học – kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại trong các mặt công tác công an, nhất là công nghệ số, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo.

Thực tế trong thời gian qua, công tác nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học, dự báo chiến lược, ứng dụng KH&CN trong Công an nhân dân (CAND) đã có bước phát triển, đạt nhiều thành tựu quan trọng, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu trong toàn lực lượng đi vào thực chất và hiệu quả. Kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng vào hầu hết các mặt công tác công an… Tuy nhiên, công tác nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học, dự báo chiến lược, ứng dụng KH&CN trong CAND còn phát triển chậm, chưa theo kịp tình hình và chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác đề ra…

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu khai mạc Hội nghị.
Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu khai mạc Hội nghị.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học phục vụ các mặt công tác công an, ngày 15/12/2022, Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Nghị quyết số 15-NQ/ĐUCA về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND năm 2023, trong đó xác định một trong ba giải pháp trọng tâm, đột phá là “Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, khoa học, dự báo chiến lược; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và các mặt công tác công an”; đồng thời Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 173/KH-BCA ngày 05/4/2023 để triển khai thực hiện giải pháp này với mục đích, yêu cầu: Thống nhất nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an các đơn vị, địa phương về vị trí, tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác nghiên cứu lý luận, khoa học, dự báo chiến lược và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và các mặt công tác công an trong tình hình hiện nay; Nâng cao chất lượng sản phẩm nghiên cứu và tổ chức công tác nghiên cứu lý luận, khoa học, dự báo chiến lược; Tạo chuyển biến toàn diện trong đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và các mặt công tác công an…; Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong công tác nghiên cứu lý luận, khoa học, dự báo chiến lược, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào các mặt công tác công an; Tổ chức đồng bộ, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ giải pháp này trong năm 2023 và các năm tiếp theo…

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị.
Các đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận xung quanh các vấn đề như xác định vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu lý luận, khoa học, dự báo chiến lược và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào các mặt công tác công an đối với các đơn vị, địa phương. Xác định nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị, địa phương trong công tác nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học, dự báo chiến lược, ứng dụng KH&CN nói chung và các nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch số 173 nói riêng. Nêu lên những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất các giải pháp, kiến nghị để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học, dự báo chiến lược, ứng dụng KH&CN phục vụ công tác công an trong năm 2023 và những năm tiếp theo…

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức phổ biến và quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 173 của Bộ. Trong đó chú trọng nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu lý luận, khoa học, dự báo chiến lược và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và các mặt công tác công an trong tình hình hiện nay… 

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Cần xác định việc phát huy vai trò công tác này là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ thường xuyên, là giải pháp quan trọng, chiến lược không thể thiếu để nâng cao hiệu lực, hiệu quả các mặt công tác công an, nhất là trong xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.


Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể hóa các nhiệm vụ lớn trong kế hoạch của Bộ thành các nhiệm vụ cụ thể, phân công tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện trong năm 2023 và những năm tiếp theo…

Cùng với đó, chú trọng xây dựng các trung tâm nghiên cứu, ứng dụng chuyên trách mạnh; xây dựng nền công nghiệp an ninh tự chủ, có năng lực tiếp nhận, chuyển giao, sản xuất các sản phẩm từ nghiên cứu khoa học, công nghệ phục vụ công tác công an… Phát huy và phát triển đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học, nhà khoa học; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác khoa học và công nghệ có phẩm chất và năng lực, đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên tâm huyết, chất lượng cao phù hợp với đặc thù của Ngành; sớm đề xuất cơ chế khuyến khích các hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trong CAND.

Chủ động thực hiện tốt công tác phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương và phát huy hiệu quả của hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ, nhân lực khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước…

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an

Cổng TTĐT Bộ Công an
Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2994570

Trực tuyến: 127

Hôm nay: 3803