Chủ Nhật, 23/06/2024

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề tài “Yêu cầu và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng”

Thứ Sáu, 27/10/2023

Sáng 26/10/2023, Ban Chủ nhiệm Đề tài khoa học cấp Quốc gia “Yêu cầu và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng” tổ chức phiên họp thứ nhất tại Hà Nội. Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ nhiệm Đề tài chủ trì phiên họp.

 

Dự phiên họp có các thành viên, thư ký khoa học và bộ phận thường trực Ban Chủ nhiệm Đề tài. 

Bộ trưởng Tô Lâm - Chủ nhiệm Đề tài chủ trì phiên họp.

Dưới góc độ bảo đảm chủ quyền không gian mạng nước ta, có thể xác định, chủ quyền không gian mạng là quyền làm chủ một cách độc lập, toàn vẹn và đầy đủ về lập pháp, hành pháp và tư pháp của một quốc gia trong phạm vi lãnh thổ mạng của quốc gia đó, phù hợp với luật pháp quốc tế và bản chất của không gian mạng. Để góp phần giải quyết yêu cầu thực tiễn nêu trên, Bộ Công an đã thành lập Ban Chủ nhiệm, với sự tham gia đông đảo, có chất lượng từ các chuyên gia trong và ngoài Ngành nhằm thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia “Yêu cầu và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng”. Đây là nhiệm vụ khoa học nhưng cũng là nhiệm vụ chính trị xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, mang tính tổng thể, toàn diện, lâu dài, nền tảng cho công tác bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng hiện nay.

Thiếu tướng, TS Nguyễn Ngọc Cương, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần, Thư ký khoa học báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chủ nhiệm.

Sau khi ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia "Yêu cầu và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng", thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Chủ nhiệm Đề tài, Ban Chủ nhiệm đã triển khai các công việc như: hoàn thiện các thủ tục theo quy định; ủy quyền thực hiện nhiệm vụ của Đề tài; phân công thực hiện các chuyên đề; phân công thực hiện Đề tài nhánh; xây dựng Đề cương chi tiết; xây dựng Kế hoạch tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề; hoàn thành việc thanh quyết toán… 

Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phó Chủ nhiệm Đề tài phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chủ nhiệm Đề tài đã thảo luận, cho ý kiến đóng góp về việc triển khai nhiệm vụ khoa học, thực hiện Đề tài nhằm đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Các đại biểu phát biểu thảo luận tại phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Ban Chủ nhiệm, các đơn vị và các thành viên tham gia cần nỗ lực, khẩn trương đẩy nhanh thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Đề tài theo đúng kế hoạch đã được phân công. Trong đó, Ban Chủ nhiệm cần chủ động, khẩn trương xây dựng và tổ chức hội thảo Đề cương chi tiết Đề tài – đây là nội dung chính, quan trọng của báo cáo Tổng luận và định hướng các nội dung nghiên cứu khác Đề tài. Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cấp mã số cho các Đề tài nhánh (đề tài cấp Bộ) để Ban Chủ nhiệm các các Đề tài nhánh có cơ sở triển khai, thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận phiên họp.

Tổ chức hội thảo chuyên đề về những nội dung của Đề tài để trao đổi, tiếp thu tri thức, kinh nghiệm, tài liệu của các chuyên gia, nhà khoa học nhằm làm rõ những nội dung cần nghiên cứu của Đề tài. Hoàn thiện và thanh quyết toán các thủ tục theo quy định…

https://bocongan.gov.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-luc-luong-cong-an/tin-hoat-dong-cua-bo/yeu-cau-va-nghia-vu-bao-ve-chu-quyen-quoc-gia-tren-khong-gian-mang-d2-t35646.html

Cổng TTĐT Bộ Công an
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3030139

Trực tuyến: 47

Hôm nay: 3053