Thứ Tư, 17/07/2024

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2024) và 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2024)

Đoàn Công tác của Công an tỉnh khảo sát, đánh giá công tác xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị đối với Công an phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình; Công an phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp

Thứ Năm, 23/03/2023

Ngày 22/3/2023, Đoàn Công tác của Công an tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Trọng Soạn, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến khảo sát, đánh giá công tác xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị đối với Công an phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình; Công an phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tham gia Đoàn Công tác với đồng chí Phó Giám đốc có đại diện lãnh đạo, chỉ huy một số phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh.

Cùng dự buổi làm việc tại hai đơn vị có đồng chí Đinh Văn Thứ, Chủ tịch UBND thành phố Ninh Bình; đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Tam Điệp; lãnh đạo Công an thành phố Ninh Bình, Công an thành phố Tam Điệp, cấp ủy, chính quyền và đại diện lãnh đạo một số ban ngành, đoàn thể của thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp, của phường Ninh Khánh và phường Trung Sơn.

Quang cảnh buổi làm việc tại Công an phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình

Tại buổi khảo sát, đánh giá, Đoàn Công tác và các đại biểu đã được nghe báo cáo về tình hình, kết quả công tác triển khai công tác xây dựng Công an phường Ninh Khánh, Công an phường Trung Sơn trở thành điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị.

Theo đó, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an thành phố Ninh Bình và Công an thành phố Tam Điệp đã chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và cả hệ thống chính trị của 2 thành phố tích cực, chủ động tham gia vào công tác xây dựng Công an phường Ninh Khánh, Công an phường Trung Sơn trở thành điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị; đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo để chỉ đạo thường xuyên, kịp thời công tác này.

Quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia vào việc xây dựng 2 đơn vị Công an phường trở thành điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị. Công an thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp, cấp ủy, chính quyền 2 phường đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành chức năng tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng, tình hình về cơ sở vật chất, con người, trụ sở, công cụ, phương tiện làm việc… để có biện pháp tham mưu đề xuất, giải quyết kịp thời theo đúng các quy định của Bộ Công an và tỉnh Ninh Bình.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã phát biểu thảo luận, làm rõ những thuận lợi cũng như khó khăn, vướng mắc, nêu ra những đề xuất, kiến nghị trong công tác xây dựng Công an phường Ninh Khánh và Công an phường Trung Sơn trở thành điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị trong thời gian tới..

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đại tá Đinh Trọng Soạn, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Thành uỷ, UBND thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp, các ban ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân 2 thành phố đối với công tác xây dựng Công an phường Ninh Khánh và Công an phường Trung Sơn trở thành điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị, đồng chí cũng tiếp thu, ghi nhận ý kiến phát biểu của các đại biểu và sẽ có báo cáo với Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh để có phương hướng, biện pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Để tiếp tục xây dựng Công an phường Ninh Khánh và Công an phường Trung Sơn trở thành điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị, để từ đó nhân rộng ra địa bàn toàn tỉnh, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Thành uỷ, UBND thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong toàn xã hội về công tác trên.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác lập quy hoạch, bố trí quỹ đất hợp lý, bố trí ngân sách để xây dựng, sửa chữa Trụ sở Công an các phường bảo đảm mục tiêu, yêu cầu đề ra. Công an thành phố Ninh Bình, Công an thành phố Tam Điệp, Công an các phường Ninh Khánh, Trung Sơn rà soát, kiểm tra, đánh giá các tiêu chí theo quy định của Bộ Công an để có biện pháp tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Đối với các phòng chức năng của Công an tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố Ninh Bình, Công an thành phố Tam Điệp tham mưu và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Bộ Công an. Trước mắt quan tâm đến việc bố trí quỹ đất, công tác xây dựng, sửa chữa trụ sở, chất lượng và số lượng CBCS, vũ khí, CCHT, các trang thiết bị khác…phục vụ cho công tác và sinh hoạt của các đơn vị./.

Đức Thắng

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3149147

Trực tuyến: 123

Hôm nay: 5249