Thứ Sáu, 19/07/2024

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2024) và 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2024)

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức buổi sinh hoạt chính trị về Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”

Thứ Hai, 24/04/2023

Ngày 24/4/2023, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức buổi sinh hoạt chính trị về Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có tựa đề “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Dự buổi sinh hoạt có đồng chí Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Tiến sỹ Vũ Dương Thuý Ngà, Nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch; đồng chí Bùi Thị Mai Phương, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình; đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ công an tỉnh.

Quang cảnh buổi sinh hoạt 

Các đại biểu dự buổi sinh hoạt 

Tại buổi sinh hoạt, các vị đại biểu và hơn 300 đoàn viên thanh niên của các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã được đồng chí Tiến sỹ Vũ Dương Thuý Ngà, Nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch giới thiệu nội dung Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Đồng chí Tiến sỹ Vũ Dương Thuý Ngà giới thiệu và truyền đạt nội dung cuốn sách

Theo đó, Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là tài liệu rất quan trọng về mặt lý luận và thực tiễn để các ngành, các cấp, các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm vững, quán triệt và triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong bối cảnh, tình hình hiện nay.

Cuốn sách được Ban Nội chính Trung ương phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng nghiên cứu, tiếp thu, xuất bản, với hơn 600 trang, có 111 bức ảnh, trong đó có một số ảnh lần đầu tiên được công bố, Cuốn sách được chia thành 3 phần.

Phần thứ nhất có tiêu đề “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”, gồm bài viết tổng quan; 4 bài phát biểu kết luận tại các Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các năm 2014, 2018, 2020, 2022 và trích kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo từ năm 2013 đến năm 2022. Nội dung phần thứ nhất tổng kết thực tiễn phong phú và rút ra những vấn đề có tính lý luận về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “Một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, “Không thể chỉ làm một lần là xong; ngược lại, phải làm rất kiên quyết, kiên trì, bền bỉ; làm thường xuyên, liên tục; làm đi làm lại nhiều lần như đánh răng, rửa mặt hằng ngày”; đòi hỏi “Phải có quyết tâm rất lớn, thống nhất rất cao, biện pháp thực hiện quyết liệt, khả thi, chỉ đạo chặt chẽ với một phương pháp tư duy đúng đắn, tỉnh táo, bình tĩnh, không cực đoan, không để các thế lực xấu lợi dụng, xuyên tạc, kích động, phá hoại”. Từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp hướng tới mục tiêu “Không thể”, “Không dám”, “Không muốn”, “Không cần” tham nhũng, tiêu cực.

Phần thứ hai có tiêu đề “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, gồm 22 bài viết, bài phát biểu được tuyển chọn từ hơn 500 bài viết, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; với thông điệp chính là “Vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ xa, từ sớm, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên để trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực”.

Phần thứ ba có tiêu đề “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, tuyển chọn 96 trên tổng số hàng vạn ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và của chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư. Nội dung phần thứ ba khẳng định: “Quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không chỉ là nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách mà đã trở thành mối quan tâm chung của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên và cả bạn bè quốc tế”.

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi sinh hoạt chính trị

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư là tài liệu rất quan trọng đối với cả hệ thống chính trị nói chung, lực lượng Công an nhân dân, trong đó có lực lượng Công an Ninh Bình nói riêng.

Việc quán triệt, triển khai, thực hiện những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, những bài viết có giá trị lý luận và thực tiễn trong Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là việc làm rất quan trọng để các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, đặc biệt là lực lượng CAND nắm vững nhằm triển khai có hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tập trung tuyên truyền, giới thiệu về nội dung Cuốn sách đến 100% đoàn viên thanh niên các đơn vị Công an trong tỉnh; tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung Cuốn sách và đưa vào nội dung sinh hoạt đoàn thể; chú ý liên hệ với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của địa phương và nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình. Gắn việc quán triệt, triển khai thực hiện Cuốn sách với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; thấy rõ nhân tố quyết định, sức mạnh, động lực to lớn trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Qua nghiên cứu, học tập Cuốn sách, mỗi đoàn viên thanh niên Công an tỉnh phải luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ và kiến thức pháp luật, rèn luyện thể chất để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm nói chung và tội phạm tham nhũng nói riêng, góp phần đảm bảo ANCT và TTATXH phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình./.

Quốc Huy

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3158923

Trực tuyến: 77

Hôm nay: 2064