Thứ Ba, 18/06/2024

Đồng chí Đại tá Đặng Trọng Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự Lễ ra mắt và phát hành bộ sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 1930-2020

Thứ Ba, 19/03/2024

Sáng 19/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ ra mắt và phát hành bộ sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 1930-2020.

Dự buổi Lễ có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo tái bản và nghiên cứu, biên soạn, xuất bản Lịch sử Đảng bộ tỉnh; đồng chí Đinh Văn Hùng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng Biên soạn; đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Túc, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh…

Cùng dự buổi Lễ ra mắt có lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật; các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng Biên soạn; Bí thư các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh; lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh, Trường Đại học Hoa Lư, Bảo tàng, Thư viện tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy và lãnh đạo Trung tâm Chính trị các huyện, thành phố…

Dự buổi Lễ ra mắt, về phía Đảng ủy Công an tỉnh có đồng chí Đại tá Đặng Trọng Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo, chuyên viên phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh…

Tại buổi Lễ ra mắt, đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Hội đồng Biên soạn đã báo cáo quá trình xây dựng, biên soạn bộ sách, trong đó nhấn mạnh: Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng bộ tỉnh, nhằm lưu lại những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình; Ban Chỉ đạo, Hội đồng Biên soạn và Tổ giúp việc đã dày công sưu tầm, khai thác tư liệu, tài liệu; tra cứu, đối chiếu, xác minh, bổ sung thêm các thông tin, dữ liệu lịch sử từ các ấn phẩm viết về tỉnh đã được xuất bản, qua đó, bổ sung thêm nhiều tư liệu, tài liệu quý về lịch sử Đảng bộ tỉnh vào bộ sách..

Đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo xin ý kiến góp ý, qua đó đã nhận được sự tham gia đóng góp ý kiến quý báu, tâm huyết của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; sự đồng hành, phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; sự phối hợp, hỗ trợ về nhiều mặt chuyên môn của Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Hội đồng biên soạn đã làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, công phu, sử dụng các phương pháp nghiên cứu lịch sử; biên soạn bản thảo đảm bảo đúng yêu cầu một cuốn lịch sử Đảng bộ địa phương, qua đó góp phần làm sáng tỏ nhiều sự kiện quan trọng, có tính đột phá, mạnh dạn đổi mới tư duy trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh cũng như những thành tựu Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã đạt được… 

Bộ sách là công trình khoa học được nghiên cứu, biên soạn, tiếp thu, chỉnh sửa cẩn trọng, công phu, tuân thủ chặt chẽ các quy trình, quy định và đến tháng 12/2023, bộ sách đã hoàn thành việc in ấn, xuất bản với số lượng 1.500 bộ. Với 3 tập, hơn 1000 trang, bộ sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã tái hiện sinh động các chặng đường phát triển, những nỗ lực, hy sinh và cống hiến của Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta từ năm 1930 đến năm 2020...

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bộ sách cho các đồng chí Bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc 

Phát biểu tại buổi Lễ ra mắt, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tái bản và nghiên cứu, biên soạn, xuất bản Lịch sử Đảng bộ tỉnh trân trọng cảm ơn sự tâm huyết tham gia đóng góp ý kiến quý báu của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; sự đồng hành, phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; sự phối hợp, hỗ trợ về mặt chuyên môn của Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật trong quá trình nghiên cứu, biên soạn và phát hành bộ sách.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng ghi nhận và đánh giá cao Hội đồng biên soạn, nhất là các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và Hội đồng Biên soạn đã nghiêm túc, trách nhiệm, bám sát các phương pháp nghiên cứu của khoa học lịch sử; công phu, kỹ lưỡng, khoa học trong quá trình nghiên cứu chỉnh sửa và biên soạn bộ sách.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, thông qua việc biên soạn, xuất bản bộ sách sẽ góp phần quan trọng tổng kết lý luận và thực tiễn; rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng qua từng chặng đường lịch sử, làm nền tảng, động lực xác định tầm nhìn, định hướng lãnh đạo, chỉ đạo phát triển toàn diện, bền vững tỉnh Ninh Bình hiện tại, tương lai. 

Bộ sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình có ý nghĩa quan trọng, tổng kết những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ, ghi lại những dấu mốc quan trọng và đúc kết những bài học lịch sử có giá trị thực tiễn sâu sắc; là tài liệu quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, góp phần nâng cao lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh. Bên cạnh đó, việc xuất bản, phát hành bộ sách cũng đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của độc giả trong và ngoài tỉnh về lịch sử tỉnh Ninh Bình nói chung và lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình nói riêng.Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương phát hành đúng, đủ số lượng sách đến các đối tượng đã được Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt. 

Ngay sau Lễ ra mắt bộ sách đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí và các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về bộ sách bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp, đồng thời, khẩn trương số hóa bộ sách, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, góp phần nhanh chóng lan tỏa giá trị, nội dung cốt lõi của bộ sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong và ngoài tỉnh. 

Các đại biểu nghe giới thiệu về bộ sách

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các cơ quan, đơn vị trong tỉnh gắn việc tuyên truyền, giới thiệu nội dung cốt lõi của bộ sách vào sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chi hội, chi đoàn. Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm chính trị các huyện, thành ủy nghiên cứu, biên soạn tài liệu giảng dạy trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, bổ sung bài giảng giáo dục lịch sử Đảng bộ địa phương của nhà trường.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm rà soát, chắt lọc, tiếp thu ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt là ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh các thời kỳ, các đồng chí lão thành cách mạng trong và ngoài tỉnh để tiếp tục cập nhật dữ liệu, tái bản bộ sách lần sau phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và từng giai đoạn lịch sử./.

Đỗ Hùng

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2995108

Trực tuyến: 43

Hôm nay: 4341