Thứ Ba, 18/06/2024

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai chương trình công tác năm 2024 của Phòng Công tác đảng và công tác chính trị

Thứ Năm, 11/01/2024

Chiều ngày 11/1/2024, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai chương trình công tác năm 2024. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2023, bám sát chương trình công tác Công an và chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, cấp uỷ, lãnh đạo Phòng Công tác đảng và công tác chính trị đã chủ động xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch, triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trong đó, đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác đảng, công tác chính trị, công tác quần chung theo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình. 

Đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tổ chức nghiêm túc công tác nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn… của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình trong lực lượng Công an toàn tỉnh bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả, đúng quy trình, quy định…

Đồng chí Thượng tá Phạm Đức Vĩnh, Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị
báo cáo kết quả công tác năm 2023, triển khai chương trình công tác năm 2024 

Đồng chí Trung tá Nguyễn Việt Dũng, Phó Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị
phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2024 của đơn vị

Đồng chí Thượng tá Hà Thanh Thuỷ, Phó Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị điều hành phần khen thưởng tại hội nghị

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới, sáng tạo, bám sát chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và tình hình thực tiễn, nhất là tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”… 

Công tác tuyên truyền luôn được quan tâm, chú trọng. Đã chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài CAND xây dựng, đăng tải, phát sóng hàng ngàn tin bài, phóng sự… tuyên truyền về hoạt động của lực lượng Công an Ninh Bình và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn, bảo đảm tính thời sự, nhạy bén, góp phần định hướng dư luận xã hội và lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an Ninh Bình trong lòng nhân dân. Đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền trên báo chí với tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan, tạo hiệu quả đồng bộ, toàn diện. 

Phong trào thi đua được tổ chức hiệu quả, rộng khắp với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, có chỉ tiêu cụ thể đối với từng lực lượng, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng, tạo động lực thúc đẩy CBCS ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm đẩy mạnh; đã tham mưu, tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Kỷ luật, kỷ cương được siết chặt; hoạt động kiểm tra, chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong, ý thức chấp hành Điều lệnh CAND của CBCS được tăng cường; chú trọng tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kỹ, chiến thuật quân sự, võ thuật, bản lĩnh chiến đấu cho CBCS, nhất là các lực lượng Công an cơ sở và trực tiếp chiến đấu. 

Các phong trào, hoạt động của các đoàn thể quần chúng được đổi mới, nâng cao; nhiều mô hình, phần việc do Ban Thanh niên, phụ nữ đảm nhiệm đã phát huy hiệu quả thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện trên các lĩnh vực công tác. Nổi bật là đã tổ chức cho CBCS tham gia hiến máu tình nguyện với hơn 500 đơn vị máu; tổ chức các trương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2022 - Xuân nguyện năm 2023”, “Xuân đoàn kết - Tết chia sẻ”, “Chiến dịch tình nguyện 2023”…

Với những kết quả đã đạt được, năm 2023, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng, đơn vị được tặng 2 Bằng khen của Bộ Công an và UBND tỉnh, Chi bộ đơn vị đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; 48 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và chương trình công tác năm 2024; phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2024 với 8 nhóm nhiệm vụ và 3 giải pháp trọng tâm, đột phá.

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả trên các mặt công tác mà Phòng Công tác đảng và công tác chính trị đã đạt được trong năm 2023…

Nhất trí với những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và phương hướng, nhiệm vụ công tác đã đề ra trong năm 2024. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị bên cạnh việc chỉ đạo đơn vị phát huy những kết quả đã đạt được, phải nhanh chóng khắc phục tồn tại, hạn chế đã chỉ ra.

Đơn vị phải quan tâm làm tốt công tác tham mưu cho cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh triển khai, thực hiện công tác nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn… của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình…

Làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh mở các đợt sinh hoạt chính trị, đổi mới nội dung, hình thức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng và từng hệ lực lượng. Tập trung giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho CBCS, nhất là số CBCS trẻ, chiến sĩ nghĩa vụ. Tích cực nghiên cứu, nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền. Tham mưu tổ chức tốt các phong trào thi đua, trọng tâm là đổi mới nội dung, hình thức thi đua, nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện tiêu chí chấm điểm thi đua của Công an tỉnh để thi đua thực sự là động lực mạnh mẽ thúc đẩy CBCS phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Tiếp tục tham mưu cho Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng trong Công an tỉnh. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân của CBCS, kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở, phòng ngừa vi phạm, góp phần giúp cho cán bộ chiến sỹ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tư thế, lễ tiết, tác phong trong sinh hoạt và công tác.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị

Lương Trang- Quốc Huy

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2994031

Trực tuyến: 82

Hôm nay: 3264