Chủ Nhật, 03/03/2024

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự hội nghị tổng kết công tác năm 2022 của Phòng Tổ chức cán bộ

Thứ Bảy, 31/12/2022

Chiều ngày 30/12/2022, Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai chương trình công tác năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Năm 2022, cấp ủy, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức cán bộ. Xây dựng và triển khai kế hoạch của đơn vị thực hiện công tác trọng tâm, đột phá của Công an tỉnh năm 2022 liên quan đến công tác tổ chức cán bộ. Nhiều chủ trương, kế hoạch về công tác tổ chức cán bộ được nghiên cứu, đề xuất và tổ chưc triển khai thực hiện có hiệu quả; các nội dung công tác cán bộ tiếp tục được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, đảm bảo tính kế thừa, phát triển. Tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương và chấn chỉnh công tác quản lý cán bộ, nâng cao vai trò của lãnh đạo, chỉ huy đặc biệt là người đứng đầu đơn vị. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ được tổ chức thực hiện nghiêm túc, công khai theo hướng xuyên suốt, đa chiều. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương của Bộ Công an về bố trí cán bộ theo khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ ở bốn cấp Công an, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ; bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã đảm bảo tiến độ và chất lượng. Làm tốt công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ. Thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời chế độ, chính sách cho CBCS và thân nhân CBCS. Tăng cường chấn chỉnh, duy trì quản lý nề nếp các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, quan tâm làm tốt công tác đào tạo và đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt cho CBCS đảm bảo tiêu chuẩn chức danh gắn với khung tiêu chuẩn, tiêu chí cán bộ ở bốn cấp Công an, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Với những kết quả đã đạt được, năm 2022, Phòng Tổ chức cán bộ đạt danh hiệu Đơn vị Tiên tiến; 8 lượt tập thể, 25 lượt cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen.

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả các mặt công tác của Phòng Tổ chức cán bộ đạt được trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh công tác tổ chức cán bộ là công tác quan trọng do vậy cần thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn, quy định về công tác cán bộ. Tiếp tục tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Chú trọng thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tăng cường quản lý cán bộ chiến sỹ theo nội dung “5 quản”, để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, phòng ngừa vi phạm. Kịp thời thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ chiến sỹ đảm bảo đúng quy định, tạo điều kiện cho cán bộ chiến sỹ yên tâm công tác và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Đại tá Lã Văn Đức phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị tổng kết

Tố Uyên

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2227484

Trực tuyến: 21

Hôm nay: 1009