Thứ Sáu, 21/06/2024

Gặp mặt nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2023)

Thứ Tư, 12/07/2023

Sáng 12/7/2023, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ, chiến sĩ nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2023). Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.

 

Dự buổi gặp mặt còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Phó Bí thư Đảng ủy; Thượng tướng Lương Tam Quang; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo Bộ Công an: Thượng tướng, Nguyễn Khánh Toàn; Thượng tướng Lê Thế Tiệm; Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu; Thượng tướng Lê Quý Vương; Thượng tướng Bùi Văn Nam; Thượng tướng Phạm Dũng… Cùng dự còn có đồng chí: Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; các đồng chí đại biểu, tướng lĩnh, sĩ quan, các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thuộc lực lượng An ninh nhân dân…
 

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.


Buổi gặp mặt các thế hệ cán bộ, chiến sĩ nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân là hoạt động tri ân, có ý nghĩa chính trị sâu sắc đối với toàn lực lượng An ninh nhân dân Anh hùng.
 

Thượng tướng Bùi Văn Nam: Cách đây 77 năm, lực lượng An ninh nhân dân phối hợp với các lực lượng Công an nhân dân đã lập nên một chiến công đặc biệt xuất sắc, phát hiện và phá tan âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng mới ra đời. Chiến công xuất sắc đó đã góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. 77 năm đã trôi qua, ở bất kỳ giai đoạn nào của sự nghiệp cách mạng, trong chiến tranh hay trong hòa bình xây dựng đất nước, các thế hệ an ninh nhân dân đã xây nên biết bao chiến công góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…  Thượng tướng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, trong tình hình hiện nay, những nhân tố tác động đến an ninh quốc gia cả bên ngoài và bên trong sẽ tiếp tục có những nhân tố mới cùng thời cơ, thuận lợi sẽ có nhiều phức tạp, khó khăn; song tin tưởng với truyền thống anh hùng của hệ lực lượng An ninh nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Chính phủ, trực tiếp thường xuyên là Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng An ninh nhân dân nói riêng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội, không để xảy ra đột xuất bất ngờ về chiến lược, nâng cao vị thế và ảnh hưởng của Việt Nam trong quan hệ quốc tế.

Thượng tướng Bùi Văn Nam vui mừng chia sẻ 77 năm đã trôi qua, ở bất kỳ giai đoạn nào của sự nghiệp cách mạng, trong chiến tranh hay trong hòa bình xây dựng đất nước, các thế hệ an ninh nhân dân đã xây nên biết bao chiến công góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Đồng thời, nhấn mạnh, trong tình hình hiện nay, những nhân tố tác động đến an ninh quốc gia cả bên ngoài và bên trong sẽ tiếp tục có những nhân tố mới cùng thời cơ, thuận lợi sẽ có nhiều phức tạp, khó khăn; song tin tưởng với truyền thống anh hùng của hệ lực lượng An ninh nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Chính phủ, trực tiếp thường xuyên là Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng An ninh nhân dân nói riêng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội, không để xảy ra đột xuất bất ngờ về chiến lược, nâng cao vị thế và ảnh hưởng của Việt Nam trong quan hệ quốc tế.

 

Hoàng Kông Tư: Bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng An ninh nhân dân nói riêng nhất đình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ An ninh quốc gia mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; nhất định thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Trung tướng Hoàng Kông Tư, nguyên Quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh 2 bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng An ninh nhân dân nói riêng nhất định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ An ninh quốc gia mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; nhất định thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, thời gian qua, với nhiều thách thức, khó khăn đan xen, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến khó lường, gây ra không ít khó khăn, thách thức đến sự phát triển kinh tế - xã hội của hầu hết các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Song dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự quản lý, điều hành của Nhà nước, toàn lực lượng Công an đã gương mẫu, đi đầu trong quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; công tác tham mưu chiến lược góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá theo Nghị quyết Đại hội XIII đề ra phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Tham gia tích cực trong tổng kết lý luận, chiến lược, trọng tâm là chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, giữ vững môi trường hòa bình, chính trị ổn đinh, xã hội an toàn lành mạnh phục vụ phát triển đất nước. Gương mẫu đi đầu trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Gương mẫu đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia, cải cách thủ tục hành chính. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của các cấp ủy Đảng trong Công an nhân dân. Đã làm tốt vai trò tham mưu, là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Đảng bộ Công an Trung ương đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả, quyết liệt thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh, lợi ích chủ quyền quốc gia, chủ động về chiến lược trước tác động của tình hình thế giới, khu vực, các vấn đề an ninh phi truyền thống; tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế…
 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt.


Những kết quả công tác của lực lượng Công an nói chung, lực lượng An ninh nhân dân nói riêng đã góp phần rất quan trọng trong thực hiện thắng lợi mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Tại Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2023 và nhìn lại nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng của Đảng ủy Công an Trung ương vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những đánh giá lực lượng Công an nhân dân đã cơ bản hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, khẳng định được vai trò, vị trí và uy tín của mình, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường hòa bình ổn định, an ninh, an toàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển đất đất nước và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước…

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, nhiệm vụ công tác công an đến hết năm 2023 và những năm tiếp theo đặt ra rất nặng nề, vừa phải bảo đảm các yêu cầu thường xuyên, cấp bách, vừa phải tập trung đầu tư cho các vấn đề cơ bản, chiến lược lâu dài. Vì vậy, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an đang công tác, mà còn rất cần đến sự quan tâm, giúp đỡ về trí tuệ, kinh nghiệm của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ, các đồng chí cán bộ Công an lão thành và các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ an ninh đã nghỉ hưu.
 

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.


Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đồng chí tiếp tục theo dõi tình hình và có nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc với ngành Công an, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước như Chủ tịch Hồ Chí Minh mong đợi. Bằng các hình thức phù hợp khác nhau, mong các đồng chí chuyển tải thông tin và hướng dẫn cho nhân dân hiểu đúng về tình hình an ninh, trật tự, chủ trương của Đảng, Nhà nước và của ngành Công an để định hướng, thống nhất nhận thức, nâng cao tinh thần cảnh giác cho mọi tầng lớp nhân dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự, xây dựng Tổ quốc trong tình hình mới…

Cổng TTĐT Bộ Công an

Cổng TTĐT Bộ Công an
Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3007211

Trực tuyến: 38

Hôm nay: 511