Chủ Nhật, 16/06/2024

Hội nghị Chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật năm 2024

Thứ Ba, 19/03/2024

Sáng 19/3/2024, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật năm 2024, hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và truyền hình tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Ninh Bình có đồng chí Đại tá Tống Như Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị Công an trong tỉnh…

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Ninh Bình

Tại hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Vũ Ngọc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an đã trình bày báo cáo về nhiệm vụ xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và công tác tuyên truyền các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trong năm 2023.

Theo đó, trong năm 2023, Bộ Công an đã hoàn thành 88 văn bản quy phạm pháp luật; trong đó, đã trình Quốc hội thông qua 4 luật, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 1 nghị quyết, trình Chính phủ ban hành 6 nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 3 quyết định; chủ trì, phối hợp liên ngành ban hành 3 thông tư liên tịch, ban hành theo thầm quyền 71 thông tư.

Các văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, trật tự được xây dựng, ban hành đã thể chế hóa được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện chủ trương xây dựng lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phục vụ chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ngoài ra, Bộ Công an còn tham gia xây dựng hơn 20 luật, pháp lệnh, nghị quyết, hàng trăm nghị định, thông tư khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND...

Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Chương trình công tác của Chính phủ và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công an năm 2024, các đơn vị cần tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an nghiên cứu xây dựng, ban hành 145 văn bản quy phạm pháp luật gồm: 10 dự án luật, 19 nghị định của Chính phủ, 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 2 thông tư liên tịch, 113 thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an…

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ, Công an địa phương trình bày tham luận về những khó khăn, thuận lợi cũng như kinh nghiệm trong quá trình xây dựng pháp luật… 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần tập trung nắm vững các quan điểm chỉ đạo, những vấn đề mang tính chiến lược về công tác xây dựng pháp luật đã được xác định tại các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an như Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kết luận số 19 ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV…

Liên quan đến nhiệm vụ xây dựng luật trong năm 2024, để đảm bảo tiến độ xây dựng 10 dự án luật, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an các đơn vị được giao chủ trì thực hiện cần quyết liệt hơn nữa, khắc phục mọi khó khăn, chủ động, tích cực, tập trung mọi nguồn lực phục vụ công tác nghiên cứu, xây dựng hồ sơ dự án luật, nghiên cứu kỹ lưỡng, dự đoán, đánh giá được những tình huống khó khăn phát sinh trong quá trình thẩm định, thẩm tra, thông qua các dự án luật để chủ động tham mưu với lãnh đạo Bộ sớm có phương án giải quyết. Tờ trình, dự thảo luật, báo cáo đánh giá tác động, tổng kết thi hành pháp luật trong hồ sơ dự án luật phải được chuẩn bị đầy đủ số liệu, diễn đạt rõ ràng, lập luận sắc sảo, thuyết phục. Bên cạnh việc soạn thảo luật, phải có dự thảo văn bản quy định chi tiết luật kèm theo để trình; chấm dứt tình trạng luật đã có hiệu lực nhưng không thi hành được do phải chờ văn bản dưới luật quy định chi tiết.

Đối với nhiệm vụ xây dựng 135 văn bản dưới luật theo chương trình năm 2024, đồng chí Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về chất lượng, tiến độ soạn thảo, tham gia ý kiến các văn bản quy phạm pháp luật của đơn vị, địa phương. Ngoài 135 văn bản, các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, sơ kết, tổng kết thực tiễn thi hành để phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập và kịp thời đề xuất báo cáo lãnh đạo Bộ chỉ đạo, sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2024, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp triển khai thực hiện việc tăng cường theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra Công an các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng pháp luật, hàng tháng xây dựng báo cáo lãnh đạo Bộ về kết quả, tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trình lãnh đạo Bộ; kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ biểu dương các đơn vị làm tốt, phê bình hoặc có hình thức xử lý các đơn vị có vi phạm, không hoàn thành nhiệm vụ xây dựng pháp luật, thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kiến thức pháp luật và kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nghiên cứu, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm xây dựng pháp luật về an ninh, trật tự của Bộ Công an. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất gia nhập, ký kết, thực hiện các điều ước quốc tế đa phương và song phương về phòng, chống tội phạm, tương trợ tư pháp hình sự, dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù./.

Quốc Huy

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2982504

Trực tuyến: 30

Hôm nay: 1423