Thứ Ba, 18/06/2024

Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 23, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thứ Trung ương Đảng: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới

Thứ Năm, 06/07/2023

Ngày 6/7/2023, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 23, ngày 25/5/2023 về " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới" theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an đến điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trong cả nước với 35 nghìn đại biểu.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Trần Lưu Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia; đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có các đồng chí Trung tướng Lê Tấn Tới, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội; đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện các cơ quan của Quốc hội; Chính phủ; thành viên Uỷ ban ATGT Quốc gia; lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải; các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Công an…

Dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Ninh Bình có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; ủy Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh; Ban ATGT các huyện, thành phố; các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc…

Về phía Công an tỉnh có đồng chí Đại tá Đặng Trọng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị Công an trong tỉnh; phó Trưởng Công an các huyện, thành phố phụ trách công tác bảo đảm trật tự ATGT; Chỉ huy các Đội, đồn, trạm thuộc Phòng Cảnh sát giao thông; Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông Công an các huyện, thành phố; Trưởng, Phó Trưởng Công an xã, phường, thị trấn được phân công nhiệm vụ đăng ký và cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đăng ký xe của Công an các huyện, thành phố…

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Công an tỉnh Ninh Bình

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định: Ngày 25/5/2023, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 23 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, ATGT trong tình hình mới trên cơ sở tổng kết 10 năm triển khai Chỉ thị 18-CT/TW, ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; bổ sung chủ trương, giải pháp mới phù hợp bảo đảm ATGT trong tình hình mới, tạo sự thống nhất trong toàn quốc để tổ chức thực hiện. 

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Công tác đảm bảo trật tự, ATGT là nhiệm vụ rất quan trọng, tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, đảm bảo an ninh trật tự, an ninh con người với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước…

Đảng, Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với đảm bảo trật tự, ATGT. Trong mỗi giai đoạn 10 năm, từ năm 2003, Ban Bí thư đều có chỉ thị chỉ đạo về công tác bảo đảm ATGT. Đây là sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT, qua đó chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, giải pháp đã đề ra trong Chỉ thị 18, tập trung dành các nguồn lực, kinh phí để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, góp phần làm chuyển biến tích cực trong đảm bảo ATGT…

Công tác bảo đảm trật tự, ATGT và khắc phục ùn tắc giao thông trong 10 năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, ý thức chấp hành của người tham gia giao thông đã có chuyển biến rõ nét, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông giảm dần qua từng năm. Từ năm 2012 - 2022, toàn quốc xảy ra trên 190 nghìn vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết hơn 76 nghìn người, bị thương hơn 165 nghìn người (giảm 37% số vụ, giảm 29% số người chết, giảm 44% số người bị thương so với 10 năm trước). Trong đó, số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải nặng được kiềm chế, đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự, ATGT, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Chỉ thị số 18 vẫn còn những tồn tại, hạn chế, nhất là tình hình trật tự, ATGT vẫn còn tiềm ẩn những phức tạp; thiệt hại do TNGT gây ra vẫn rất lớn; việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 18 ở một số địa phương và đảng bộ, chi bộ cơ sở còn chậm; một số Bộ, ngành chưa hoàn thành các nhiệm vụ được Chính phủ giao; việc phát triển hạ tầng giao thông ở một số địa bàn chưa đáp ứng yêu cầu vận tải, đi lại của nhân dân; nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự, ATGT của một bộ phận không nhỏ người tham gia giao thông còn hạn chế… Điều đó đòi hỏi công tác đảm bảo trật tự, ATGT cần những giải pháp đồng bộ hơn, hiệu quả hơn nữa và Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 23…

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trần Lưu Quang đã quán triệt và triển khai Chỉ thị số 23, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư, theo đó, Chỉ thị 23 là sự kế thừa, bổ sung và phát triển những quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, ATGT trong các giai đoạn trước đây cho phù hợp với tình hình mới với mục tiêu kéo giảm TNGT một cách bền vững và hạn chế cơ bản ùn tắc giao thông, xây dựng văn hóa và ứng xử văn minh khi tham gia giao thông…

Chỉ thị 23 xác định 4 yêu cầu trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện, đó là: (1)Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT; (2)Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác bảo đảm trật tự, ATGT; (3)Hoàn thiện thể chế, chính sách, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nâng cao đạo đức công vụ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý nhà nước về trật tự, ATGT; (4)Huy động mọi nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong bảo đảm trật tự, ATGT…

Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự, ATGT. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm trong quản lý Nhà nước về giao thông; trong đó tập trung rà soát, hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật về giao thông theo hướng quy định rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về bảo đảm trật tự, ATGT. Tập trung nguồn lực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành, phối hợp các lực lượng trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Khắc phục cơ bản ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn, trọng điểm là thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả, cách làm hay, sáng tạo cũng như những vấn đề còn tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT...trong thời gian qua; tập trung nghiên cứu, thảo luận các biện pháp để thực hiện có hiệu quả những mục tiêu, yêu cầu mà Ban Bí thư đã đề ra trong Chỉ thị số 23.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả đạt được trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT của các cấp, các ngành thời gian qua…

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương phải xác định rõ quyết tâm cao, có giải pháp mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn để đạt được mục tiêu, yêu cầu đối với công tác đảm bảo TT ATGT. Đồng chí nhấn mạnh những nhiệm vụ giải pháp trong Chỉ thị 23 cần phải được thực hiện đồng bộ, nhất quán, nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Song song với hoàn thiện hệ thống pháp luật cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Quy định rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước. Xây dựng quy hoạch mạng lưới giao thông. Phát huy vai trò, sự tham gia của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng dân cư, của các cơ sở giáo dục đào tạo, của các quan thông tấn báo chí trong công tác tuyên truyền, giáo dục, nhất là đối với thế hệ trẻ… 

Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trước nhân dân, nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, tác động quá trình xử lý vi phạm pháp luật về giao thông. Tăng cường huy động nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế; quan tâm nâng cao năng lực quản lý điều hành, phối hợp hành động giữa các lực lượng để thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT. Có những giải pháp hữu hiệu để khắc phục vấn nạn ùn tắc giao thông ở các đô thị lớn, trọng điểm.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu theo chức trách, nhiệm vụ được giao tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị 23 vào tình hình thực tiễn. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Vận động xã hội cùng nhau xây dựng đạo đức và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông. Các lực lượng được giao nhiệm vụ đảm bảo TT ATGT phải xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, xây dựng hình ảnh tốt đẹp trong lòng nhân dân trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực góp phần mang lại sự bình yên, bảo đảm sức khỏe, tính mạng cho nhân dân.../. 

Đức Thắng – Đỗ Hùng

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2995112

Trực tuyến: 42

Hôm nay: 4345