Thứ Hai, 24/06/2024

Hội nghị quán triệt, triển khai Đề án về Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của Công an tỉnh, Phương án triển khai tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc Cơ quan điều tra các cấp trong Công an tỉnh

Thứ Tư, 02/08/2023

Ngày 02/8/2023, Công an tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Đề án số 19, ngày 10/7/2023 của Bộ Công an về “Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của Công an các đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh”,  Phương án số 01, ngày 10/7/2023 của Bộ Công an về “Triển khai tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc Cơ quan điều tra các cấp trong CAND và bảo đảm điều kiện bổ nhiệm Điều tra viên”.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đại tá Đặng Trọng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnhThủ trưởng các đơn vị Công an trong tỉnh; đại diện lãnh đạo, chuyên viên một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh quán triệt,
triển khai các Đề án, Phương án của Bộ Công an

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã quán triệt, triển khai Đề án số 19, Phương án số 01 tới các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Đại tá Đặng Trọng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy,
Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Đặng Trọng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Việc quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 19, Phương án số 01 là nhiệm vụ rất quan trọng của Công an tỉnh nhằm thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an về thực hiện Nghị quyết số 22, ngày 15/3/2018  của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” cũng như các văn bản có liên quan.

Do đó, sau hội nghị quán triệt, triển khai, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh giao cho cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, gồm:

Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt Đề án số 19, Phương án số 01 tới toàn thể CBCS để nắm rõ quan điểm chỉ đạo, định hướng của Bộ Công an và có lộ trình nghiên cứu, thảo luận, xem xét, đánh giá, biểu quyết thông qua phương án nhân sự các cấp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ với quyết tâm cao, hành động quyết liệt trong triển khai thực hiện. Bảo đảm sự lãnh đạo xuyên suốt, trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trong việc thực hiện Đề án số 19, Phương án số 01 với phương châm tích cực, khẩn trương nhưng phải thận trọng, chắc chắn; chú ý quan tâm đến chế độ, chính sách đối với CBCS khi bố trí, sắp xếp các đơn vị theo mô hình tổ chức mới, bảo đảm không để ảnh hưởng đến nhiệm vụ công tác chuyên môn…

Tập trung nghiên cứu sắp xếp, bố trí bộ máy tổ chức mới gắn liền với điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho các đơn vị và CBCS… Chú ý nghiên cứu tham mưu cho cấp có thẩm quyền xem xét, kiện toàn, sắp xếp… các tổ chức đảng trong Công an nhân dân theo quy định. Quan tâm làm tốt công tác quản lý, chuyển giao hệ thống hồ sơ, biểu mẫu, phương tiện, trang thiết bị… phục vụ công tác, chiến đấu…/.

Đỗ Hùng

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3031851

Trực tuyến: 71

Hôm nay: 1487