Thứ Tư, 17/07/2024

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2024) và 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2024)

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, Tổ Công tác triển khai thực hiện Đề án 06 huyện Nho Quan

Thứ Sáu, 05/07/2024

Chiều ngày 4/7, UBND huyện Nho Quan tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, Tổ Công tác triển khai thực hiện Đề án 06 huyện Nho Quan

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của huyện Nho Quan đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ về phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo ATTT mạng cũng như các nội dung có liên quan.

Trong đó, tập trung nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số, phát triển nhân lực số; tiếp tục duy trì và khai thác hiệu quả tài khoản Zalo OA cập nhật các chủ trương, định hướng, thông tin về các hoạt động chuyển đổi số cho các tầng lớp nhân dân. Đến nay, 100% các thôn, bản, tổ dân phố đã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng với 1.444 thành viên. Toàn huyện đã triển khai ứng dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành cho 100% các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn. Tỷ lệ tài khoản sử dụng thường xuyên đạt 99,3%. 100% cơ quan Nhà nước được cấp chữ ký số chuyên dùng cho 100% cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận một cửa các cấp; cung cấp 1.736 chữ ký số công cộng cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện…

Về phát triển kinh tế số, xã hội số, toàn huyện có 45 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công nghệ thông tin. Tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt 100%; doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%. Tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác đạt 64,5%; người dân có danh tính số/tài khoản định danh điện tử đạt tỷ lệ 100%; đã cấp tài khoản định danh điện tử cho người từ đủ 14 tuổi trở lên đạt 93%; trong đó trên 52.000 tài khoản định danh điện tử đã tích hợp giấy tờ, Bằng lái xe, Bảo hiểm y tế; tỷ lệ thanh toán học phí không dùng tiền mặt đạt 100%. Thuê bao di động đạt 70,7 thuê bao/100 người dân; tỷ lệ người dân trưởng thành sử dụng điện thoại thông minh đạt 70,7%.

Đối với việc thực hiện Đề án 06, Công an huyện tiếp tục phát huy vai trò Thường trực, tích cực, chủ động trong tham mưu triển khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ đã đề ra theo đúng tiến độ, quy định. Công tác tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức đa dạng đã góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Đề án cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. 

Huyện Nho Quan rất quan tâm, chú trọng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tổ chức, công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần, định danh điện tử, ứng dụng VNeID. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử, đơn giản thủ tục hành chính, giảm tối đa thời gian đi lại, chờ đợi của công dân, tiết kiệm chi phí phục vụ lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tăng tính chính xác; tỷ lệ giải quyết các TTHC trên môi trường điện tử tăng cao so với 6 tháng đầu năm 2023. Công tác phát triển công dân số được đẩy mạnh, số công dân có tài khoản định danh điện tử tăng nhanh, 100% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn đã được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2…

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2024, huyện Nho Quan tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện công tác cải cách hành chính, công tác chuyển và Đề án 06 với tinh thần mạnh mẽ, quyết liệt, bảo đảm vượt tiến độ và yêu cầu đề ra…

Một số hình ảnh tại hội nghị

Tống Thủy, Công an huyện Nho Quan

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3149676

Trực tuyến: 71

Hôm nay: 5778