Thứ Sáu, 19/07/2024

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2024) và 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2024)

Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại Công an nhân dân toàn quốc

Thứ Hai, 05/06/2023

Ngày 05/6/2023, tại Hà Nội, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại Công an nhân dân (CAND) toàn quốc.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng; Đỗ Hùng Việt, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. 

Cùng dự có đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Công an các đơn vị thuộc Bộ, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện lãnh đạo các phòng chức năng và cán bộ phụ trách công tác đối ngoại CAND từ Trung ương tới địa phương…

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn.
Toàn cảnh Hội nghị tập huấn.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định: Thời gian qua, thực hiện chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đối ngoại CAND đã phát huy vai trò “đi trước, mở đường” tiên phong góp phần đặt nền móng cho hợp tác toàn diện, sâu rộng của Việt Nam với các nước. Công tác đối ngoại CAND đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần hòa giải các vấn đề quốc tế mà nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế có trách nhiệm giải quyết, đóng góp quan trọng vào thành công chung của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân. Qua đó, hình thành được thế trận an ninh vững chắc, nâng cao tiềm lực, vị thế, hình ảnh của Công an Việt Nam với bạn bè quốc tế, khu vực.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chủ trì Hội nghị.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị tập huấn là cơ hội để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác đối ngoại CAND, chia sẻ những thành tựu, kinh nghiệm của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân kể từ sau Đại hội XIII đến nay; những quy định mới về công tác đối ngoại của Đảng; quan điểm, chủ trương của Đảng về quan hệ ngoại giao các nước láng giềng; những định hướng lớn trong đối ngoại Việt Nam thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết XIII của Đảng. Qua đó, giúp lãnh đạo các đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp làm công tác đối ngoại có kiến thức sâu rộng, toàn diện về bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực tác động đến lợi ích, an ninh quốc gia của đất nước hiện nay và cả giai đoạn từ nay đến năm 2030; có những nhận định, đánh giá và căn cứ thực tiễn để tham mưu lãnh đạo Bộ Công an những giải pháp, chủ trương lớn nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu triển khai đường lối đối ngoại mà Đại hội XIII đã định hướng. 

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Lê Hoài Trung phát biểu chuyên đề tại Hội nghị.
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng- Lê Hoài Trung phát biểu chuyên đề tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng- Lê Hoài Trung truyền đạt chuyên đề về Định hướng chiến lược đối ngoại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, những quy định mới về công tác đối ngoại của Đảng kể từ sau Đại hội XIII... Nghe Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt truyền đạt chuyên đề Những thành tựu, kinh nghiệm đối ngoại Nhà nước, đối ngoại Nhân dân kể từ sau Đại hội XIII và tăng cường đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược nhằm phát huy và bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia Việt Nam trong tình hình mới.

Ngoài ra, các đại biểu cũng đã được tập huấn chuyên đề về công tác lễ tân đối ngoại.

Dịp này, lãnh đạo Cục Đối ngoại Bộ Công an đã giải đáp những nội dung liên quan Thông tư số 76 ngày 02/7/2020 của Bộ Công an quy định về các hoạt động đối ngoại CAND; những khó khăn, vướng mắc khi triển khai công tác đối ngoại CAND trên các lĩnh vực, địa bàn phụ trách…

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt phát biểu chuyên đề tại Hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt phát biểu chuyên đề tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước theo định hướng “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam” mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.
Tiếp tục củng cố, mở rộng, phát triển quan hệ hợp tác liên quan công tác công an với các nước và các tổ chức quốc tế, từng bước đưa các mối quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững, có trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường hoạt động trên các diễn đàn đa phương liên quan đến công tác an ninh, trật tự ở khu vực và trên thế giới; chủ động phối hợp với các đối tác tham gia giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mang tính quốc tế, tội phạm sử dụng công nghệ cao…

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Đồng chí Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, Công an các đơn vị, địa phương cần nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế; quan tâm bố trí cán bộ làm công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế với biên chế phù hợp, đáp ứng yêu cầu công tác… 

Cổng TTĐT Bộ Công an

Cổng TTĐT Bộ Công an
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3157935

Trực tuyến: 43

Hôm nay: 1076