Thứ Sáu, 21/06/2024

Hội thảo khoa học cấp Bộ “Quán triệt, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030”

Thứ Tư, 25/10/2023

Ngày 25/10, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ “Quán triệt, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030”.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị và đồng chí Trung tướng PGS. TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND đồng chủ trì Hội thảo.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương; đại biểu đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương; các nhà khoa học và tác giả có bài viết tham gia hội thảo… Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp và kết hợp trực tuyến tại Hội trường Bộ Công an,TP Hà Nội tới điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Ninh Bình có đồng chí Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo, chuyên viên một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Công an các huyện, thành phố.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Ninh Bình

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Trung tướng PGS. TS Phan Xuân Tuy nêu rõ: Hội thảo được tổ chức nhằm phân tích, làm rõ những vấn đề về quán triệt, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CAND; những vấn đề về xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030 theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” một cách đồng bộ, toàn diện, có hệ thống. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp, biện pháp có tính khả thi đối với việc quán triệt, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030, góp phần tăng cường sức chiến đấu, công tác của lực lượng CAND và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới.

Quá trình triển khai kế hoạch tổ chức hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được gần 70 báo cáo tham luận của các đồng chí lãnh đạo, tướng lĩnh lực lượng vũ trang, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận và hoạt động thực tiễn trong và ngoài lực 

lượng CAND. Nổi bật, Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có báo cáo tham luận về: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mãi mãi soi đường cho sự nghiệp bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có báo cáo tham luận về: “Phong cách Hồ Chí Minh trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”; Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có báo cáo tham luận về: “Vận dụng phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Thiếu tướng, TS Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an có báo cáo tham luận về: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong CAND”...

Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn đã tham gia thảo luận, phát biểu những vấn đề trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, GS.TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương tham luận với chủ đề: “Tu dưỡng đạo đức suốt đời - Nguyên tắc rèn luyện đạo đức của Hồ Chí Minh với việc tu dưỡng đạo đức người CBCS CAND hiện nay”; PGS.TS Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chủ đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người suốt đời nêu gương phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc”...

Các tham luận thống nhất đánh giá và khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn, cách mạng và khoa học của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Bên cạnh đó, khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động, sáng tạo trong tổ chức, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chuyển từ “học tập” sang “làm theo” Bác bằng những công việc thiết thực hàng ngày, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của CBCS.

Điển hình là, lực lượng CAND luôn gương mẫu, đi đầu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, đưa Công an chính quy về xã; phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia. Tham mưu với Đảng, Nhà nước triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm ANTT từ sớm, từ xa, giải quyết ổn định tình hình ngay tại cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước. Đồng thời, hội thảo cũng tập trung đánh giá những kết quả, ưu điểm, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, kinh nghiệm; dự báo tình hình và kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an một số nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục quán triệt, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030.

Phát biểu kết luận Hội thảo, thay mặt Ban Tổ chức, đồng chí Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn trân trọng cảm ơn các ý kiến đã tham gia và phát biểu tham luận; đồng chí ghi nhận, tiếp thu ý kiến đóng góp và các kiến nghị, giải pháp của các đại biểu. Nhấn mạnh hiện nay, lực lượng CAND đang quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 16, ngày 18/1/2023 của Đảng ủy Công an Trung ương về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đồng chí Trung ướng Nguyễn Ngọc Toàn đề nghị cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương và CBCS tiếp tục nghiên cứu, quán triệt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND. Xác định đây là bổn phận, trách nhiệm của mỗi CBCS; là giải pháp quan trọng để xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh; thực hiện kiên trì, liên tục, bền bỉ, mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên của tổ chức với trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện hàng ngày của cá nhân, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện công tác trên…/.

Đức Thắng

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3007469

Trực tuyến: 92

Hôm nay: 769