Chủ Nhật, 03/03/2024

Kế hoạch phát động phong trào "Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm trật tự, an toàn giao thông".

Thứ Năm, 05/10/2023

Ngày 02/10/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 149/KH-UBND về việc phát động phong trào "Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm trật tự, an toàn giao thông".

anh tin bai

Các phương tiện tham gia giao thông tại thành phố Ninh Bình.

Thời gian qua, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp đề ra và thu được nhiều kết quả quan trọng. 

Do đó, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực; nhiều vấn đề phức tạp đã và đang được giải quyết, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phối hợp bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh; thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT đường bộ trong tình hình mới và trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Công an tỉnh; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch phát động phong trào "Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông" trên địa bàn tỉnh với các nội dung cụ thể.

Việc tiếp nhận, xác minh, xử lý, giải quyết thông tin phản ánh phải bảo đảm tính kịp thời, đúng hành vi vi phạm và đúng quy định pháp luật. Đồng thời, bảo đảm an toàn, bí mật về danh tính của người cung cấp thông tin, tài liệu phản ánh vi phạm về TTATGT; kịp thời động viên, khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc, tích cực trong tham gia hoạt động phong trào, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi lợi dụng việc tham gia phong trào để cung cấp thông tin không đúng sự thật và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác. 

Thông qua đó nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân tích cực tham gia vào công tác bảo đảm TTATGT; chủ động phát hiện, cung cấp thông tin, tài liệu phản ánh vi phạm TTATGT cho các cơ quan chức năng xác minh xử lý, giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng phân công rõ nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân về phương pháp nhận biết các hành vi vi phạm về TTATGT để việc thu thập, cung cấp thông tin đảm bảo chính xác, khách quan, có cơ sở, tập trung vào các hành vi: chở quá số người quy định; đón trả khách không đúng nơi quy định; chở quá khổ, quá tải, "cơi nới" thành thùng, chở vật liệu để rơi vãi; hoạt động không đúng giờ quy định; đi vào đường cấm, đi ngược chiều; lạng lách, đánh võng, gây mất TTATGT, trật tự xã hội... 

Hướng dẫn cụ thể cho người dân phương pháp ghi nhận các thông tin, hình ảnh: sử dụng phương tiện kỹ thuật của cá nhân như máy ảnh, camera, điện thoại, camera hành trình… ghi nhận đầy đủ thông tin về hành vi vi phạm; thời gian phát hiện (ngày, giờ); tuyến đường, địa điểm xảy ra vi phạm (tên đường, vị trí nút giao, số kilomet theo mốc lộ giới, số nhà...; địa bàn hành chính cấp huyện, xã); biển kiểm soát, đặc điểm của phương tiện (chủng loại xe, màu sơn...); chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện (nếu xác định được) và các thông tin khác có liên quan. 

Sau khi ghi nhận đầy đủ các thông tin về hành vi vi phạm, người dân liên hệ, phản ánh trực tiếp với Công an tỉnh Ninh Bình (qua số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, hộp thư điện tử, địa chỉ bưu chính…) để tiếp nhận, xử lý tin. Đồng thời, cung cấp thông tin cá nhân (họ tên, số Căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại) để phục vụ phối hợp xác minh vi phạm và thông báo kết quả xử lý (nếu có yêu cầu).

Công an tỉnh Ninh Bình có trách nhiệm bảo đảm bí mật các thông tin của cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin, dữ liệu phản ánh. 

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch.

Cổng TTĐT Ninh Bình
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2227521

Trực tuyến: 30

Hôm nay: 1046