Thứ Ba, 18/06/2024

Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh

Thứ Sáu, 08/03/2024

Ngày 07/3/2024, Đoàn công tác của Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 - 2025 và công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

 

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh; các đồng chí trong Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành thuộc tỉnh...

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế, đối ngoại, an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Nổi bật, tính đến giữa nhiệm kỳ đã có 17/19 chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh đề ra. Kinh tế tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng cao, ổn định. Đặc biệt quan tâm chăm lo bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, hoàn thành nhiều mục tiêu phát triển văn hóa, xã hội, con người của cả giai đoạn 2020 – 2025; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng; quốc phòng, ANTT, an toàn xã hội được bảo đảm; chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo quốc gia được giữ vững.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

 

Trên lĩnh vực bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm, Đảng ủy CATW và Tỉnh ủy Quảng Ninh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia công tác bảo đảm ANTT. Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nhằm kiềm chế, kéo giảm tội phạm; kết quả điều tra, khám phá các vụ án đạt cao. Trong triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, Quảng Ninh là một trong những tỉnh đầu tiên hoàn thành kết nối hệ thống Chính quyền điện tử của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; là một trong 19 tỉnh đầu tiên hoàn thành việc cấp Căn cước công dân gắn chip cho 100% người dân trên địa bàn. Trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cấp ủy, chính quyền các cấp đã triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác dân vận; triển khai các mô hình có tính sáng tạo, đi trước, đột phá như “An ninh cơ sở” – đây là mô hình phong trào mà Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên và duy nhất trên cả nước đang triển khai thực hiện, phát huy hiệu quả cao...

Cùng với đó, Đảng ủy CATW và Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng thường xuyên trao đổi, phối hợp thực hiện các nội dung về công tác đảng, công tác chính trị, công tác kiểm tra, giám sát và công tác tổ chức, cán bộ; đặc biệt, đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện rất có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy CATW, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng và đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, từ những kết quả trên, có thể khẳng định, sự phối hợp thường xuyên, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ CATW, Bộ Công an và Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thời gian qua là điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm ANTT, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của tỉnh.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

 

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ mà Tỉnh ủy Quảng Ninh đã đề ra, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Tỉnh ủy bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; trước mắt tập trung phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong năm 2024 – được coi là năm tăng tốc góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ. Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tập trung quyết liệt các biện pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực. Chú trọng, quan tâm đảm bảo an sinh xã hội, không ngừng nâng cao phúc lợi xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân…

Đối với công tác bảo đảm ANTT trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, mục tiêu cao nhất, bao trùm nhất đó là: “Bất luận trong tình huống nào cũng phải giữ vững thế chủ động chiến lược, bảo đảm vững chắc ANTT, không để bị động, bất ngờ, tuyệt đối không để xảy ra khủng bố, phá hoại, gây rối ANTT, bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”. Quan tâm, chú trọng công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội... Chú trọng công tác phòng ngừa tội phạm theo hướng kết hợp nhuần nhuyễn giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ, quyết tâm thực hiện cho bằng được mục tiêu kéo giảm tội phạm một cách căn bản, bền vững. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, gắn với cải cách thủ tục hành chính và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu tại buổi làm việc.

 

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký trân trọng cảm ơn và tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia của Đoàn công tác, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch trong năm 2024 và những năm tiếp theo, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV. Phấn đấu xây dựng tỉnh Quảng Ninh phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, một trong những nơi hội tụ và lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội của phía Bắc.


 

Cổng TTĐT Bộ Công an
Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2995059

Trực tuyến: 58

Hôm nay: 4292