Thứ Sáu, 21/06/2024

Kết nối, chia sẻ dữ liệu số góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, hiện đại

Thứ Năm, 09/11/2023

Hội thảo “Kết nối, chia sẻ dữ liệu số góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, hiện đại” được tổ chức nhằm phân tích, đánh giá thực trạng, xác định các cơ sở lý luận, khoa học và thực tiễn, làm rõ cơ sở pháp lý triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu trong Bộ Công an và giữa Bộ Công an với các bộ, ban, ngành liên quan; trao đổi kinh nghiệm về tiêu chuẩn, nền tảng công nghệ thiết kế dữ liệu và hạ tầng kết nối để lựa chọn phương án thích hợp trong việc xây dựng Trục tích hợp dữ liệu Bộ Công an; đề xuất các giải pháp, nền tảng công nghệ quản trị, vận hành và đảm bảo an ninh an toàn dữ liệu khi triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu trong và ngoài ngành Công an thời gian tới.

 

Ngày 07/11/2023, tại Hà Nội, thừa uỷ quyền, Thiếu tướng, TS Dương Văn Tính, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Bộ Công an chủ trì Hội thảo “Kết nối, chia sẻ dữ liệu số góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, hiện đại”. 

Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Tập đoàn VNPT; Tập đoàn Công nghệ BKAV; Công ty Cổ phần An ninh mạng quốc gia Việt Nam…

Thiếu tướng, TS Dương Văn Tính, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Bộ Công an phát biểu tại Hội thảo.

Đề dẫn tại Hội thảo nêu rõ, chuyển đổi số (CĐS) là xu thế tất yếu trong thời đại ngày nay. Trong đó, dữ liệu số và nền tảng số là hai thành tố cơ bản trong công cuộc CĐS quốc gia. Nhận thức được tầm quan trọng này, Uỷ ban CĐS quốc gia đã xác định năm 2023 là “Năm dữ liệu số quốc gia” với chủ đề “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới” với các nội dung chủ yếu gồm: Phát triển dữ liệu mở, cơ sở dữ liệu, thúc đẩy sử dụng các nền tảng số và nâng cao năng lực quản trị dữ liệu, an toàn, bảo mật dữ liệu.

Quán triệt các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ, những năm qua, Bộ Công an đã quan tâm chú trọng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào các mặt công tác công an, luôn xác định công nghệ thông tin là một công cụ hữu hiệu tạo ra các giải pháp, biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác và chiến đấu…

Toàn cảnh Hội thảo.
Toàn cảnh Hội thảo.

Hội thảo “Kết nối, chia sẻ dữ liệu số góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, hiện đại” được tổ chức nhằm phân tích, đánh giá thực trạng, xác định các cơ sở lý luận, khoa học và thực tiễn, làm rõ cơ sở pháp lý triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu trong Bộ Công an và giữa Bộ Công an với các bộ, ban, ngành liên quan; trao đổi kinh nghiệm về tiêu chuẩn, nền tảng công nghệ thiết kế dữ liệu và hạ tầng kết nối để lựa chọn phương án thích hợp trong việc xây dựng Trục tích hợp dữ liệu Bộ Công an; đề xuất các giải pháp, nền tảng công nghệ quản trị, vận hành và đảm bảo an ninh an toàn dữ liệu khi triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu trong và ngoài ngành Công an thời gian tới.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ các vấn đề về khai thác dữ liệu được kết nối, chia sẻ; Giải pháp, cách thức xây dựng, khai thác trục tích hợp dữ liệu – một số mô hình tiêu biểu về trục tích hợp dữ liệu; Ứng dụng công nghệ Blockchain trong CĐS; Giải pháp kỹ thuật tích hợp dịch vụ công thiết yếu lên Cổng dịch vụ công quốc gia…

Các đại biểu phát biểu tham luận tại Hội thảo.

Bên cạnh đó, các đại biểu đóng góp những giải pháp quan trọng vào công tác đảm bảo an toàn thông tin trong CĐS; Kết nối, chia sẻ dữ liệu, hình thành mạng lưới thông tin về khoa học và công nghệ của lực lượng Công an nhân dân; Kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin khác; Phân loại cơ sở dữ liệu và công bố dữ liệu kết nối của Bộ Công an…

Đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công an phát biểu tham luận tại Hội thảo.
Cổng TTĐT Bộ Công an
Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3007210

Trực tuyến: 40

Hôm nay: 510