Thứ Hai, 11/12/2023

Kết quả 01 tháng thực hiện cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “Tín dụng đen”

Thứ Ba, 23/08/2022

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “Tín dụng đen” (từ 15/7/2022 đến ngày 14/9/2022), các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố đã tăng cường lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, trong đó tập trunglàm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban ngành chức năng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động tín dụng, thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động, hậu quả và chế tài xử lý đối với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “Tín dụng đen”, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa, tố giác tội phạm của người dân. Đồng thời làm tốt công tác nắm tình hình, địa bàn, tổ chức áp dụng các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với số đối tượng, cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT có biểu hiện hoạt động “Tín dụng đen”; kịp thời phát hiện, khắc phục những sơ hở, thiếu sót, không để tội phạm lợi dụng hoạt động “Tín dụng đen”, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, qua đó góp phần kiềm chế tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Kết quả qua 01 tháng thực hiện cao điểm, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 06 vụ, 06 đối tượng vi phạm và phạm tội liên quan đến hoạt động “Tín dụng đen” trên địa bàn.

1-luc-luong-cong-an-ra-soat-nam-tinh-hinh-cac-doi-tuong-co-bieu-hien-hoat-dong-tin-dung-den

Lực lượng Công an rà soát, nắm tình hình các đối tượng có biểu hiện hoạt động tín dụng đen

2-luc-luong-cong-an-ky-cam-ket-voi-cac-co-so-kinh-doanh-co-dieu-kien-ve-antt-chap-hanh-nghiem-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-antt-khong-hoat-dong-tin-dung-den

Lực lượng Công an ký cam kết với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT chấp hành nghiêm
các quy định của pháp luật về ANTT, không hoạt động tín dụng đen

Lương Trang

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 1807087

Trực tuyến: 38

Hôm nay: 1702