Thứ Sáu, 19/07/2024

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2024) và 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2024)

Khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao đối với Cục trưởng, Giám đốc và tương đương năm 2023

Thứ Tư, 22/03/2023

Sáng 22/3/2023, tại Hà Nội, Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã dự và phát biểu tại Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao đối với Cục trưởng, Giám đốc và tương đương năm 2023 mở tại Học viện An ninh nhân dân (ANND).

Cùng dự buổi Lễ có lãnh đạo các Cục, đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an cùng 40 học viên là các đồng chí Cục trưởng, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc, Hiệu trưởng các học viện, trường Công an nhân dân (CAND).

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu và học viên chụp ảnh lưu niệm.
Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu và học viên chụp ảnh lưu niệm.


Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho các đồng chí Cục trưởng, Giám đốc và tương đương năm 2023 được Bộ Công an giao Học viện ANND tổ chức từ ngày 22/3 đến 30/3. Chương trình cập nhật gồm 09 chuyên đề và báo cáo chuyên đề. Nội dung bồi dưỡng tập trung giới thiệu những vấn đề về chính trị, pháp luật như xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh, trật tự; tư duy mới về bảo vệ an ninh quốc gia; lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay; chuyển đổi số quốc gia, xây dựng, khai thác, sử dụng dữ liệu quốc gia đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới…

Các chuyên gia đều là các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Thứ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao… truyền đạt, báo cáo. Đồng thời, trong quá trình học tập, các đồng chí học viên sẽ được tham gia học tập thực tế tại đơn vị, địa phương có nhiều thành tích trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Kết thúc khoá học, các học viên sẽ được xét công nhận tốt nghiệp và cấp chứng chỉ công nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng. 

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân phát biểu tại Lễ khai giảng.
Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND phát biểu tại Lễ khai giảng.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn đặc biệt coi trọng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND trong từng thời kỳ cách mạng. Học viện ANND là cơ sở giáo dục đại học, trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học trọng điểm của ngành Công an; là cơ sở đào tạo duy nhất trong hệ thống các học viện, trường CAND được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho các đồng chí Cục trưởng, Giám đốc và tương đương nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, nhất là đội ngũ cấp chiến lược đáp ứng yêu cầu, ngang tầm nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới. Thời gian bồi dưỡng tuy không dài nhưng Chương trình bồi dưỡng gồm 09 chuyên đề mang tính chiến lược, có ý nghĩa thiết thực đối với các đồng chí học viên để vận dụng trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có hiệu quả các mặt công tác công an tại đơn vị, địa phương. 

Để tổ chức Lớp bồi dưỡng đạt chất lượng, hiệu quả, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra, đồng chí Bộ trưởng đề nghị Học viện ANND tổ chức, quản lý lớp học đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế, theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra; chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất phục vụ tổ chức lớp học. Cuối khóa học đề nghị tổ chức cho học viên nhận xét, góp ý về công tác tổ chức lớp, đặc biệt là những vấn đề cần rút kinh nghiệm và kiến nghị, đề xuất để nâng cao hiệu quả tổ chức các khóa học tiếp theo. 

Đồng chí Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị chức năng cần phối hợp chặt chẽ với Học viện ANND trong tổ chức và quản lý lớp học, bảo đảm chu đáo các điều kiện phục vụ lớp học; kịp thời xem xét giải quyết hoặc báo cáo lãnh đạo Bộ Công an giải quyết theo thẩm quyền đối với các kiến nghị, đề xuất, khó khăn, vướng mắc của học viên. Các giảng viên, các nhà khoa học được phân công tham gia giảng dạy các chuyên đề cần chủ động sắp xếp thời gian, bố trí công việc để đảm bảo phục vụ lớp học theo đúng lịch trình của Lớp bồi dưỡng; sử dụng phương pháp giảng dạy phù hợp, gắn lý luận với thực tiễn, kịp thời cập nhật các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, quy định của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; tăng cường kiến thức thực tiễn, tổ chức thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, bám sát những vấn đề đang đặt ra tác động đến các mặt công tác công an. 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Lễ khai giảng.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Lễ khai giảng.

Đối với học viên là các đồng chí Cục trưởng, Giám đốc và tương đương, cần tham gia đầy đủ, chấp hành Điều lệnh CAND, nội quy, quy chế của Học viện, làm gương cho học viên các bậc học, hệ học đang học tập, rèn luyện tại Học viện; phát huy tính tự giác, chủ động, tích cực trao đổi với giảng viên và các đồng nghiệp về những kinh nghiệm trong thực tiễn công tác.

“Qua Lớp bồi dưỡng này, các đồng chí cần cập nhật những kiến thức mới, kiến thức nâng cao, mang tầm chiến lược để chủ động tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Vận dụng các kiến thức được bồi dưỡng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác công an tại đơn vị, địa phương. Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong thời gian tới”- Bộ trưởng nhấn mạnh.

Sau Lễ khai giảng, Bộ trưởng Tô Lâm đã trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề "Xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Sau Lễ khai giảng, Bộ trưởng Tô Lâm đã trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề "Xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Cổng TTĐT Bộ Công an
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3157925

Trực tuyến: 75

Hôm nay: 1066