Thứ Sáu, 21/06/2024

Khối thi đua An ninh Công an tỉnh ký giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2023

Thứ Sáu, 03/02/2023

Chiều ngày 3/2/2023, các đơn vị trong Khối thi đua An ninh Công an tỉnh tổ chức hội nghị ký giao ước thực hiện phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2023, các đơn vị trong Khối thi đua An ninh thống nhất tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch…của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh về nhiệm vụ bảo vệ An ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân năm 2023. 

Tập trung làm tốt vai trò tham mưu giúp Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình liên quan ANQG; chủ động tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. Tăng cường công tác phối hợp trao đổi, xử lý thông tin liên quan đến an ninh quốc gia trên địa bàn, bảo đảm thống nhất, chính xác, kịp thời. Phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị-xã hội…trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Quan tâm thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Công an, của tỉnh Ninh Bình, của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, trọng tâm là Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tập trung thực hiện tốt nội dung “5 chủ động” trong công tác tư tưởng đối với CBCS, phát huy vai trò xung kích của các tổ chức đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn và hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, tình nguyện vì cộng đồng, hướng về cơ sở…

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; xây dụng tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh. Làm tốt công tác phát triển đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng để tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi cho CBCS trong phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về mọi mặt cho CBCS.

Phấn đấu năm 2023 có 80% đơn vị đạt danh hiệu từ “Đơn vị Tiên tiến” trở lên; 100% CBCS hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 80% đạt danh hiệu “Chiến sĩ Tiên tiến”; 15% đạt danh hiệu “Chiến sĩ Thi đua cơ sở”; không có CBCS vi phạm kỷ luật, đạo đức, lối sống, quy trình công tác. Các đơn vị trong khối đoàn kết, thống nhất, gắn bó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua An ninh ký giao ước thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2023

Đức Thắng

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3007362

Trực tuyến: 51

Hôm nay: 662