Thứ Sáu, 21/06/2024

Khối thi đua An ninh Công an tỉnh ký giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2024

Thứ Tư, 20/03/2024

Ngày 20/3/2024, Khối thi đua An ninh Công an tỉnh tổ chức hội nghị ký giao ước thực hiện phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Đinh Trọng Soạn, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo, chuyên viên một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị trong Khối thi đua.

Quang cảnh hội nghị

Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc" năm 2024 do Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát động với chủ đề "Xây dựng Công an tỉnh Ninh Bình thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vì quê hương Ninh Bình ổn định phát triển, vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân”. Căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy, Chương trình công tác năm 2024 của Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị trong Khối thi đua An ninh, Công an tỉnh đã tổ chức phát động và ký giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024 với những nội dung cụ thể, thiết thực.
Trong đó, thống nhất tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch…của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh về nhiệm vụ bảo vệ An ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân năm 2024. 

Tập trung làm tốt vai trò tham mưu giúp Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình liên quan ANQG; chủ động tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. Tăng cường công tác phối hợp trao đổi, xử lý thông tin liên quan đến an ninh quốc gia trên địa bàn, bảo đảm thống nhất, chính xác, kịp thời. Phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị-xã hội…trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn. 

Quan tâm thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Công an, của tỉnh Ninh Bình, của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, nhất là Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến, công tác thi đua, khen thưởng, phát huy vai trò xung kích của các tổ chức đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn và hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, tình nguyện vì cộng đồng, hướng về cơ sở…

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh. Làm tốt công tác phát triển đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng để tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi cho CBCS trong phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về mọi mặt cho đảng viên, CBCS…

Đồng chí Đại tá Đinh Trọng Soạn, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Đinh Trọng Soạn, Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích mà các đơn vị trong khối thi đua đã đạt được trong năm 2023, đồng thời yêu cầu các đơn vị trong khối trong năm 2024 phải tập trung thực hiện và phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; các đợt thi đua đặc biệt chào mừng các ngày kỷ niệm của Đảng, Nhà nước, của Ngành Công an...Chủ động tổ chức các phong trào thi đua thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết số 15, ngày 5/01/2024 của Đảng ủy Công an tỉnh về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Nình Bình năm 2024; Chương trình công tác số 06, ngày 5/01/2024 của Giám đốc Công an tỉnh về công tác Công an năm 2024, nhất là 03 giải pháp trọng tâm “đột phá” đã được xác định. Quyết tâm phần đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác được giao.

Tổ chức phát động và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2024 trong Khối; trong đó, chủ động nắm tình hình, theo dõi và tổng hợp chính xác, khách quan việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua, xác định đây là tiêu chí quan trọng để bình xét danh hiệu thi đua năm 2024. Triển khai thực hiện nghiêm túc việc chấm điểm, xếp loại thi đua hằng tháng. Qua đó phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc để biểu dương, tôn vinh khen thưởng và nhân rộng. Làm tốt hơn nữa công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các mặt công tác, chiến đấu, coi đây là nội dung cốt lõi phát triển phong trào thi đua. Làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến, đảm bảo thực hiện đồng bộ 4 khâu (phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến); xác định đây là nội dung cốt lõi nâng cao chất lượng phong trào thi đua.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, trọng tâm là tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, mô hình mới, cách làm hay trên các lĩnh vực công tác. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động nằm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp đề ra chủ trương, biện pháp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật về phòng. chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần đảm bảo ANTT ngay tại địa bàn cơ sở. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ của lực lượng An ninh, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả tình hình liên quan đến ANQG, trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng…. để nỗ lực, cố gắng cùng toàn lực lượng ra sức thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua An ninh ký giao ước thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2024

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Đức Thắng

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3010343

Trực tuyến: 93

Hôm nay: 3643