Thứ Hai, 24/06/2024

Khối thi đua Tham mưu, Xây dựng lực lượng, Hậu cần Công an tỉnh ký giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024

Thứ Hai, 25/03/2024

Sáng ngày 25/3/2024, các đơn vị trong Khối thi đua Tham mưu, Xây dựng lực lượng, Hậu cần Công an tỉnh tổ chức hội nghị ký giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo, chuyên viên làm công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị trong Khối thi đua.

Quang cảnh hội nghị

Để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc" năm 2024 do Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát động với chủ đề " Xây dựng lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vì quê hương Ninh Bình ổn định, phát triển, vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân”, các đơn vị trong khối thi đua Tham mưu, Xây dựng lực lượng, Hậu cần Công an tỉnh đã thảo luận, thống nhất, ký kết các nội dung giao ước gồm: Tập trung làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu qủa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng Công an năm 2024...

Chủ động triển khai thực hiện các biện pháp, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đề ra trong Chương trình công tác năm 2024 của từng đơn vị, quyết tâm đạt và vượt các chỉ tiêu công tác đã được Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh giao trong năm 2024... 

Làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tham mưu tổng hợp, công tác tổ chức cán bộ, công tác hồ sơ, công tác phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác kiểm tra, giám sát, công tác thanh tra, công tác hậu cần-kỹ thuật, công tác khám chữa bệnh…trong toàn lực lượng Công an Ninh Bình.

Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện tốt công tác phát động phong trào thi đua năm 2024 với các đợt thi đua thường xuyên, thi đua đột xuất, thi đua xen kẽ, thi đua ngắn ngày… Chú trọng xây dựng tiêu chí thi đua, công tác chấm điểm, công tác lựa chọn, xây dựng, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến, …cho mỗi tập thể, cá nhân.

Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trong khối, các đoàn thể quần chúng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị; đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện, chung sức vì cộng đồng, hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn…

Phấn đấu năm 2024 có 100% đơn vị trong Khối đạt tiêu chuẩn “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành Điều lệnh CAND”; Hoàn thành 100% chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực công tác được Giám đốc Công an tỉnh giao; không có CBCS vi phạm kỷ luật, đạo đức, lối sống, quy trình công tác… quyết tâm, nỗ lực cùng toàn lực lượng bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn.

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích mà các đơn vị trong khối thi đua đã đạt được trong năm 2023, đồng thời yêu cầu các đơn vị trong khối trong năm 2024 phải tập trung thực hiện và phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. 

Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trong Khối cần quán triệt chủ đề thi đua “Xây dựng lực lượng Công an Ninh Bình thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vì quê hương Ninh Bình ổn định, phát triển, vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân”; bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh để nghiên cứu, cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch công tác trong từng giai đoạn với nội dung, chỉ tiêu phấn đấu cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, lãnh đạo, nhất là người đứng đầu trong tổ chức, thực hiện phong trào thi đua để CBCS học tập, noi theo.

Quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác cán bộ và chính sách cán bộ. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, Điều lệnh CAND; tăng cường quản lý CBCS, kiểm tra việc thực hiện quy chế, quy trình công tác; chấn chỉnh việc thực hiện nếp sống văn hoá công sở, nhất là nâng cao văn hoá giao tiếp ưng xử của cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến thật sự về nếp sống văn hoá của đảng viên, CBCS trong đơn vị.

Chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình, tham mưu với Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo có hiệu quả các mặt công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, nhất là thực hiện công tác trọng tâm “đột phá” đề ra trong chương trình công tác năm 2024 của Công an tỉnh…

Các đơn vị Khối trưởng, khối phó của Khối phát huy tốt vai trò, trách nhiệm được giao; tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua của khối cũng như của Công an tỉnh; thực hiện nghiêm túc việc tổng hợp, đánh giá, chấm điểm thực hiện phong trào thi đua của các đơn vị đảm bảo khách quan, chính xác. Kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất Hội đồng Thi đua, khen thưởng và Giám đốc Công an tỉnh triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng… trong toàn lực lượng.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua ký giao ước thi đua

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Đỗ Hùng

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3032100

Trực tuyến: 58

Hôm nay: 1736