Chủ Nhật, 16/06/2024

Kiểm tra đảng phải đi trước mở đường, xử lý một việc để cảnh báo nhiều việc, nhiều lĩnh vực

Thứ Tư, 05/07/2023

Sáng 05/7/2023, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 trong Công an nhân dân (CAND). Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

 

Dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương. Cùng dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng uỷ CATW, đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương...

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an, thành phố Hà Nội đến các điểm cầu Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.


6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy CATW và cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp đã bám sát và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương Đảng, UBKT Trung ương và cấp ủy, UBKT cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, “kết luận phải rõ ràng và xử lý nghiêm minh sai phạm, vi phạm”; tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy CATW với tỉnh ủy, thành ủy; tập trung thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030, gắn với triển khai thực hiện Đề án của Đảng ủy CATW về nâng cao hiệu quả hoạt động của UBKT, Cơ quan UBKT các cấp trong CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Lê Minh Hà, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy CATW, Thủ trưởng Cơ quan kiểm tra Đảng ủy CATW phát biểu khai mạc Hội nghị.
Thiếu tướng Lê Minh Hà, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy CATW, Thủ trưởng Cơ quan kiểm tra Đảng ủy CATW phát biểu khai mạc Hội nghị.


UBKT Đảng ủy CATW và UBKT các cấp đã chủ động tham mưu, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đạt chất lượng, hiệu quả cao. Nội dung kiểm tra đã đi vào trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực, những nơi có vấn đề phức tạp, dễ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực, được dư luận quan tâm… Công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, công tác hậu kiểm và tự kiểm tra được chú trọng, tăng cường; việc tiếp nhận, xử lý đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng, xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm được thực hiện kịp thời, đúng nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền, quy trình; vừa giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng vừa mang tính giáo dục, phòng ngừa sai phạm.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đi thẳng vào những nội dung trọng tâm, chỉ ra tồn tại, hạn chế, nêu lên những bài học kinh nghiệm, cách làm hay và đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng thời gian tới.

Thay mặt UBKT Trung ương, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương Trần Văn Rón ghi nhận, biểu dương những kết quả của cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong CAND đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí khẳng định, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhờ sự cố gắng, phấn đấu, chung sức, đồng lòng của Đảng uỷ CATW và các cấp uỷ, tổ chức đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng trong CAND tiếp tục được tăng cường, đạt được nhiều kết quả tích cực; thể hiện quyết tâm chính trị cao, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng nói riêng.

Đồng chí Trần Văn Rón phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Trần Văn Rón phát biểu tại Hội nghị.


Về phương hướng thời gian tới, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đề nghị cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu cần nhận thức đầy đủ vai trò, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành Công an để thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, đạt kết quả. Tiếp tục tập trung những chương trình công tác trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Bên cạnh đó, tiến hành mạnh mẽ, quyết liệt hơn công tác kiểm tra, giám sát, với phương châm giám sát phải thường xuyên, toàn diện hơn, công khai, dân chủ, thận trọng, chặt chẽ. Đối với cấp uỷ đảng, người đứng đầu cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ, cấp uỷ đảng cấp dưới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ ràng hơn ở địa phương, cơ sở, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm.

Đối với Đảng uỷ CATW, đồng chí Trần Văn Rón đề nghị cần tăng cường việc chủ trì, phối hợp các tỉnh uỷ, thành uỷ tiến hành giám sát cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của đảng về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là ở các địa bàn trọng điểm, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự để kịp thời cảnh tỉnh, ngăn chặn các hành vi vi phạm; phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức đảng làm ảnh hưởng uy tín của Đảng, của Ngành...

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị.


Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nêu rõ, những kết quả của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2023 là nhờ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ CATW, cấp uỷ Công an các đơn vị, địa phương đã luôn bám sát sự lãnh đạo của cấp uỷ cấp trên, có nhiều đổi mới và chất lượng không ngừng nâng cao, bảo đảm tính toàn diện, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả theo phương châm "chủ động phát hiện từ sớm, từ xa, từ khi mới manh nha, chưa hình thành vi phạm; kiểm tra đảng phải đi trước, mở đường; xử lý một việc để cảnh báo cho nhiều việc; xử lý một lĩnh vực để cảnh báo cho nhiều lĩnh vực; xử lý một người để cứu muôn người; kỷ luật hành chính phải đồng bộ với kỷ luật đảng..."

Để tiếp tục phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Quyết định số 17 ngày 21/6/2021 của Ban Bí thư và nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; trọng tâm là đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.


Tiếp tục coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp trong CAND có đủ trình độ, năng lực về chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn; có phẩm chất liêm khiết, công minh, chính trực, có bản lĩnh vững vàng, dũng khí đấu tranh, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tận tuỵ, trách nhiệm, tâm huyết trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết lý luận, thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; chú trọng tổng kết các vụ việc lớn, có tính điển hình để chủ động cung cấp cơ sở khoa học, kịp thời tham mưu cho cấp uỷ cấp trên về các chủ trương, giải pháp có tính chiến lược trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng theo chức năng, nhiệm vụ được giao…

Cổng TTĐT Bộ Công an

Cổng TTĐT Bộ Công an
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2982859

Trực tuyến: 53

Hôm nay: 1778