Thứ Ba, 05/03/2024

Ký Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Tài nguyên & Môi trường trong thực hiện nhiêm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH trên lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Thứ Hai, 15/08/2022

Ngày 15/8/2022, Công an tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị ký Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Tài nguyên & Môi trường trong thực hiện nhiêm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH trên lĩnh vực tài nguyên, môi trường. Dự hội nghị, Công an tỉnh có đồng chí Đại tá Phạm Văn Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố; Sở Tài nguyên & Môi trường dự Hội nghị có đồng chí Đinh Văn Tiên, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường, các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban Sở Tài nguyên & Môi trường.

1-22

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, hai ngành đã tổng kết việc thực hiện Quy chế phối hợp số 304/QCPH-CAT-STN&MT ngày 17/7/2009 giữa Công an tỉnh và Sở Tài nguyên & Môi trường trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Qua hơn 10 năm triển khai, thực hiện, Công an tỉnh và Sở Tài nguyên & Môi trường đã phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành 07 nghị quyết, chỉ thị, đề án và nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, nhăm cụ thể hóa các chính sách cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, đáp ứng các nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn. Đã phối hợp duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật bảo vệ môi trường nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cấp, các ngành và tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn trên địa bàn tỉnh. Qua đó, chất lượng môi trường được cải thiện và các hoạt động bảo vệ môi trường được thực hiện thường xuyên hơn; phối hợp tổ chức 34 Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; hai ngành đã phối hợp cung cấp, trao đổi hơn 650 lượt thông tin số liệu, tài liệu phục vụ các yêu cầu nghiệp vụ của 02 đơn vị; phối hợp tổ chức thẩm định và phê duyệt các thủ tục pháp lý về bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư; phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh xử phạt và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 44 đơn vị với tổng số tiền hơn 7,2 tỷ đồng.

Do có sự phối hợp chặt chẽ nên hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến tích cực, tạo sự gắn kết giữa 2 lực lượng, qua đó huy động được sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, góp phần hạn chế sự gia tăng vi phạm và tội phạm trong lĩnh vực này.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất ký kết Quy chế phối hợp giữa hai ngành với các nội dung: Tăng cường phối hợp, nắm bắt, trao đổi thông tin kịp thời trong công tác bảo vệ an Quốc gia, bảo đảm trật tự trật tự an toàn xã hội, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ cơ quan, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về tài nguyên, môi trường; phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về ANTT, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và tội phạm liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường. Tăng cường phối hợp trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, tài nguyên môi trường biển và bảo vệ môi trường…Phối hợp nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định trên lĩnh vực tài nguyên môi trường; tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành có liên quan trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên môi trường khắc phục những tồn tại, bất cập, hạn chế, yếu kém không để xảy ra điểm nóng ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương. Trên cơ sở quy định của pháp luật, kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về tài nguyên, môi trường theo thẩm quyền, đồng thời đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động tội phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

2-20

Công an tỉnh và Sở Tài nguyên & Môi trường ký Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiêm vụ bảo vệ ANQG,
bảo đảm TTATXH trên lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Tại hội nghị 4 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiêm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH trên lĩnh vực tài nguyên, môi trường được Giám đốc Công an tỉnh và Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường tặng Giấy khen.

3-16

Đồng chí Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể,
cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp

4-12

Đồng chí Đinh Văn Tiên, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường tặng Giấy khen cho các tập thể,
cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp

Quốc Huy

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2249222

Trực tuyến: 48

Hôm nay: 1204