Thứ Tư, 19/06/2024

Lực lượng An ninh chính trị nội bộ - tự hào viết tiếp trang sử vẻ vang 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Thứ Hai, 08/05/2023

Cách đây 65 năm, ngày 10/5/1958, Uỷ ban kiện toàn tổ chức Trung ương có quyết định tách lực lượng An ninh chính trị nội bộ ra khỏi Vụ Bảo vệ chính trị và thành lập Vụ Bảo vệ cơ quan, đây là mốc son quan trọng đánh dấu sự ra đời, trưởng thành của lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an nhân dân. Từ đây, tổ chức, nhiệm vụ của lực lượng An ninh chính trị nội bộ được cơ bản hình thành từ Trung ương đến địa phương, từ đó ngày 10/5 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an nhân dân.

Chặng đường 65 năm (1958-2023), dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và sự thương yêu, đùm bọc, che chở, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân; lớp lớp CBCS lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình đã thấm nhuần sâu sắc Sáu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; luôn mưu trí, dũng cảm, thương yêu, đoàn kết, giúp đỡ nhau vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hiểm nguy; không tiếc máu xương bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân; góp phần tô thắm thêm truyền thống của lực lượng CAND Việt Nam và Công an tỉnh Ninh Bình anh hùng; thực sự là những người con trung hiếu của nhân dân; xứng đáng với danh dự và truyền thống của lực lượng Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”

Với chức năng, nhiệm vụ là tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an ban hành các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch trong công tác bảo vệ An ninh chính trị nội bộ của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các ban ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương. Trong suốt chặng đường 65 năm qua, trong mỗi giai đoạn lịch sử, với các tên gọi khác nhau như Vụ Bảo vệ chính trị, Vụ Bảo vệ cơ quan, Cục Bảo vệ nội bộ, Cục Bảo vệ an ninh văn hoá tư tưởng, Cục Bảo vệ an ninh nội bộ và văn hoá tư tưởng, Cục an ninh chính trị nội bộ… dù trong khói lửa chiến tranh hay trong thời bìnhlớp lớp CBCS lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an nhân dân luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; nỗ lực vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và thành quả cách mạng; bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân; đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, viết nên những trang sử hào hùng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Với những chiến công, thành tích đó, lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an nhân dân đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập… nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đối với lực lượng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Ninh Bình, trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đặc biệt là trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, do được tôi luyện trong khói lửa chiến tranh và không ngừng tu dưỡng, học tập, rèn luyện, đoàn kết một lòng, chấp nhận mọi hy sinh, gian khổ, luôn chủ động, mưu trí, dũng cảm nên đã ngày càng trưởng thành, lớn mạnh; sát cánh cùng với các lực lượng trong và ngoài Công an nhân dân đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bọn tề ngụy, các tổ chức phản động, tình báo, gián điệp; tổ chức nắm tình hình, phát hiện và tham gia cải huấn các đối tượng ngụy quân, ngụy quyền…khảo sát, phân loại các đối tượng trong nội bộ có quan hệ thư tín, tiền hàng với nước ngoài, đẩy mạnh phong trào bảo vệ trị an, bảo mật phòng gian, đề phòng gián điệp, biệt kích, chỉ điểm xâm nhập hoạt động trong nội bộ… 

Trong công cuộc đổi mới, đặc biệt là từ khi tái lập tỉnh Ninh Bình đến nay, lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ, lập được nhiều chiến công, thành tích to lớn, tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ huy; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phát động mạnh mẽ và sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, đơn vị. 

Là đơn vị nòng cốt trong công tác bảo vệ An ninh chính trị của tỉnh, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, căn cứ tình hình thực tế đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp công tác, qua đó góp phần bảo đảm tốt an ninh chính trị nội bộ trên địa bàn. 

Phòng An ninh chính trị nội bộ triển khai các mặt công tác của đơn vị

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng tham mưu cho Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh tham mưu với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tham gia vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị nội bộ. Triển khaicác phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn các kỳ Đại hội Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Nắm chắc tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo, các điểm có tranh chấp, khiếu kiện để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết ổn định ngay từ cơ sở, không để phức tạp, phát sinh thành “điểm nóng”. 

Cùng với đó, phối hợp tham mưu xây dựng, triển khai phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế về thăm, làm việc tại Ninh Bình và các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn... Đề xuất Giám đốc Công an tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước. Phối hợp kiểm tra công tác bảo vệ BMNN tại các cơ quan, đơn vị để phát hiện, kiến nghị, xử lý các vi phạm, không để các thế lực thù địch lợi dụng, thu thập thông tin tài liệu phục vụ cho hoạt động chống phá nội bộ.

Lãnh đạo, CBCS Phòng ninh chính trị nội bộ phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai công tác bảo đảm ANTT

Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án của Bộ Công an, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo 35 của Công an tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, tin giả, tin sai sự thật. Phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Tham mưu cho cấp uỷ, thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể giáo dục, nâng cao cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; tổ chức phát động và duy trì phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với những nội dung, hình thức cụ thể, phù hợp nhằm đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hoá” trong nội bộ cũng như âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch.

Quan tâm làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ trên lĩnh vực y tế, giáo dục, lao động xã hội; phối hợp kiểm tra, phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trên lĩnh vực y tế, sử dụng văn bằng bất hợp pháp, sử dụng con dấu giả; làm giả hồ sơ để hưởng chế độ chính sách...phối hợp triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an toàn các mùa thi của các cơ sở giáo dục và thi tuyển công chức, viên chức các sở, ngành...

Cùng với đó, cấp ủy, lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ luôn quan tâm chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS, chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu, kết nghĩa, tạo không khí thi đua phấn khởi trong CBCS, thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Tăng cường tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho CBCS, bố trí sắp xếp lại tổ chức và đội ngũ cán bộ đảm bảo tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát huy hết năng lực, sở trưởng của CBCS để đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Qua thực tiễn công tác và chiến đấu đã xuất hiện nhiều tấm gương mưu trí, dũng cảm, tận tụy với công việc. Những thành tích xuất sắc của lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình trong những năm qua đã được Bộ Công an, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh ghi nhận, trong đó năm 1996, Phòng An ninh chính trị nội bộ được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất; năm 2013 được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; có 4 năm được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương, Huy chương và Bằng khen, Giấy khen các loại. 

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng trong bối cảnh thế giới đầy biến động, tiềm ẩn bất trắc, khó lường. Do đó, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng Công an nói chung, lực lượng An ninh chính trị nội bộ nói riêng là hết sức nặng nề, đó là phải bảo đảm tốt sự ổn định về an ninh chính trị, trong đó có vấn đề an ninh chính trị nội bộ, kiên quyết không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống…Từ nhận thức đó, lực lượng An ninh chính trị nội bộ phải tiếp tục đổi mới sâu sắc, toàn diện, từ nhận thức, quan điểm, chủ trương, đối sách đến các hoạt động nghiệp vụ và tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên với phương châm “An ninh chủ động”, vừa chủ động phòng ngừa, vừa tích cực đấu tranh, có tầm nhìn chiến lược; kiên quyết, kiên trì đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm... 

Đồng thời tiếp tục đổi mới việc bố trí lực lượng, cơ cấu tổ chức, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng cơ chế lãnh đạo, chỉ huy phù hợp để xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại; không ngừng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, có trình độ năng lực công tác, gắn bó mật thiết với nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, có hiệu quả của các đơn vị trong lực lượng CAND, của các ban ngành đoàn thể và sự thương yêu, ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục làm tròn vai trò, nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, góp phần bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn, viết tiếp truyền thống vẻ vang của các thế hệ CBCS lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an nhân dân anh hùng trong suốt 65 năm qua.

Nguyễn Bình

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2997721

Trực tuyến: 74

Hôm nay: 1818