Thứ Hai, 17/06/2024

Lực lượng Công an nhân dân gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thứ Năm, 15/06/2023

Sáng 15/6/2023, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị CATW 6 tháng đầu năm 2023.

 

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. 
 

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.


Cùng dự Hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí trong Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an; Thủ trưởng Công an một số đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Học viện trong Công an nhân dân (CAND)…

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo của Đảng ủy CATW về đánh giá kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay; phưng hướng, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ.
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo của Đảng ủy CATW về đánh giá kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận, cho ý kiến đối với: Dự thảo Báo cáo của Đảng ủy CATW đánh giá kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW giữa nhiệm kỳ 2020-2025; Đánh giá tình hình công tác công an 6 tháng đầu năm và nhìn lại nửa nhiệm kỳ, định hướng công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Bộ Công an; Kiến nghị những nội dung mới, chủ trương mới trong tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW từ đầu nhiệm kỳ đến nay.
Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW từ đầu nhiệm kỳ đến nay.Các đại biểu dự Hội nghị thống nhất đánh giá: Từ sau Đại hội thứ XIII của Đảng đến nay, tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động nhanh, phức tạp, nhiều vấn đề phát sinh chưa có tiền lệ, gây khó khăn cho công tác dự báo, hoạch định chính sách. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy CATW đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CAND nắm chắc diễn biến tình hình, chủ động, trách nhiệm tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ giữ thế chủ động và cân bằng chiến lược. Đồng thời, triển khai đồng bộ, kịp thời các mặt công tác công an, không để hình thành, công khai các tổ chức chính trị đối lập, kéo giảm tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đóng góp tích cực bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lợi ích quốc gia.
 

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình công tác công an 6 tháng đầu năm và nhìn lại nửa nhiệm kỳ; định hướng công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Bộ Công an.
Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình công tác công an 6 tháng đầu năm và nhìn lại nửa nhiệm kỳ; định hướng công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Bộ Công an.Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy CATW đã hoàn thành xuất sắc, đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, theo đúng lộ trình, toàn diện trên các mặt công tác. Công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội đã đạt được nhiều thành tựu đặc biệt quan trọng; quá trình triển khai thực hiện quyết liệt, sâu sát, có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả, có nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt, thể hiện rõ sự gương mẫu, đi đầu theo đúng mục tiêu, yêu cầu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra. Ba nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa “đột phá” đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được Đảng ủy CATW tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và quyết liệt triển khai, đạt nhiều kết quả tích cực, đều là những “điểm sáng”…
 

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày một số kiến nghị bổ sung tư duy mới, nhận thức mới trong Chiến lược bảo vệ Tổ quốc.
Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày một số kiến nghị bổ sung tư duy mới, nhận thức mới trong Chiến lược bảo vệ Tổ quốc.Hội nghị đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân của những kết quả, thành tích, tồn tại, hạn chế, những bài học kinh nghiệm rút ra trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII; dự báo tình hình và xác định nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ và những nhiệm vụ cần thực hiện ngay trong năm 2023.
 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công mà Đảng ủy CATW, Bộ Công an đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh, lực lượng CAND đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, khẳng định được vai trò, vị trí của mình; kết quả công tác công an đã phục vụ tốt nhiệm vụ chủ động chiến lược trong bảo vệ Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, an ninh, an toàn, lành mạnh, tạo môi trường, hòa bình ổn định, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế.
 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá rất cao tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân của Đảng ủy CATW, Bộ Công an trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ chính trị. Một số nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của lực lượng Công an và một số nhiệm vụ khác giao cho lực lượng Công an chủ trì được thể hiện với tầm cỡ, mức độ chính trị cao hơn, vai trò, mức độ tác động, ảnh hưởng lớn hơn, vượt ngoài phạm vi thông thường của công tác công an so với những năm trước đây.
 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị.Đồng chí Tổng Bí thư đặc biệt biểu dương Đảng ủy CATW, Bộ Công an đã gương mẫu, đi đầu trong hệ thống chính trị khi đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống; là bộ, ngành tiên phong thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ để phù hợp theo yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT); gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính phục vụ Nhân dân, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT, quản trị xã hội, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, tạo bước “đột phá” chuyển trạng thái hoạt động trong công tác quản lý nhà nước về ANTT...

Đồng thời, đã gương mẫu, đi đầu, phát huy vai trò nòng cốt tuyến đầu xung kích trong phòng, chống dịch Covid-19, trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kiên quyết, kiên trì điều tra, xử lý tội phạm về tham nhũng, kinh tế theo quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, thực sự tạo lan tỏa theo đúng phương châm “xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực, xử lý một người để cứu muôn người”, đã được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Bên cạnh đó, Đảng ủy CATW, Bộ Công an cũng là một trong các bộ, ngành tích cực vận động, huy động cộng đồng trách nhiệm trong chăm lo, thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, an dân, an ninh con người, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.
 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng ủy CATW, Bộ Công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Quốc hội, Ban can sự đảng Chính phủ, các tỉnh ủy, thành ủy đưa Nghị quyết số 12 và các nghị quyết của Hội nghị Trung ương về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Sáu Vùng kinh tế trên cả nước thật sự đi vào cuộc sống. Phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21-K1/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong cả nhiệm kỳ này và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Đồng chí Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy CATW khẩn trương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CAND quyết tâm, nỗ lực cố gắng hơn nữa trong nửa cuối nhiệm kỳ, trước mắt là hoàn thành 08 nhiệm vụ cần làm ngay trong năm 2023, tạo động lực và khí thế mới để hoàn thành toàn bộ chương trình công tác năm 2023; quyết tâm xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, “Chỉ biết còn Đảng là còn mình”, “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”…

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, Đại tướng Tô Lâm trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến tham gia, góp ý của các đại biểu, nhất là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị. Đại tướng Tô Lâm nêu rõ, sau Hội nghị, đề nghị Văn phòng Đảng ủy CATW chủ trì tham mưu Đảng ủy CATW hoàn thiện các văn bản đảm bảo chất lượng, tiến độ phục vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2023 và hơn nữa là triển khai chương trình công tác trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ của Đảng ủy CATW.


Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng ủy CATW tin tưởng rằng, với sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy CATW và với quyết tâm chính trị cao, lực lượng CAND sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy giao phó; thường xuyên quan tâm xây dựng và chỉnh đốn Đảng; xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, đóng góp xứng đáng hơn nữa và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Cổng TTĐT Bộ Công an

Cổng TTĐT Bộ Công an
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2986536

Trực tuyến: 64

Hôm nay: 1318