Thứ Năm, 13/06/2024

Lực lượng Công an Ninh Bình tiếp tục học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy từ những việc làm thiết thực, cụ thể

Thứ Bảy, 11/03/2023

75 năm qua (11/3/1948-11/3/2023), quán triệt, vận dụng, học tập và thực hiện nghiêm túc Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy CAND, các thế hệ CBCS Công an tỉnh Ninh Bình đã không ngừng phấn đấu, khắc phục khó khăn, gian khổ, ra sức thi đua, lập nhiều chiến công xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực công tác, thể hiện được vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, được cấp uỷ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân tin yêu, ủng hộ. 

Ngày 11/3/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII, trong thư Bác dạy: Tư cách người Công an cách mệnh là: 

Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính

Đối với đồng sự, phải: Thân ái, giúp đỡ

Đối với Chính phủ, phải: Tuyệt đối trung thành.

Đối với nhân dân, phải: Kính trọng, lễ phép.

Đối với công việc, phải: Tận tuỵ

Đối với địch, phải: Cương quyết, khôn khéo. 

Sáu điều dạy của Bác về tư cách người Công an cách mạng có giá trị hết sức to lớn, mang tính cách mạng và khoa học, là định hướng rèn luyện của Công an nhân dân, là đạo lý, phương châm, nguyên tắc và là chuẩn mực về nhân cách mà cán bộ chiến sỹ Công an phải rèn luyện, phấn đấu trong suốt cuộc đời. Sáu điều dạy của Bác đã trở thành động lực, trở thành niềm tin để mỗi lãnh đạo, chỉ huy, CBCS Công an tỉnh Ninh Bình phấn đấu, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Sáu điều Bác Hồ dạy, Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh đã đề ra Chủ đề hành động: “Tiếp tục học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy để xây dựng người Công an Ninh Bình “Đức, Trí, Dũng, Nhân hậu”; chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh lấy Sáu điều Bác dạy làm phương hướng, mục tiêu để phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng; đề ra các biện pháp, giải pháp nhằm phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng và người đứng đầu trong việc tổ chức vận dụng, quán triệt, học tập và thực hiện Sáu điều Bác dạy, chú trọng gắn lý luận với thực tiễn, nhất là tổ chức việc học tập, thực hiện theo lời Bác dạy bằng những việc làm thiết thực, cụ thể trên tất cả các mặt, các lĩnh vực công tác. 

Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo tổ chức các hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Ninh Bình về học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND gắn với thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đã mở hàng trăm đợt sinh hoạt chính trị trong toàn lực lượng nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị-xã hội quan trọng của đất nước, của Ngành và của tỉnh Ninh Bình, nhân dịp Ngày sinh của các vị lãnh đạo tiền bối;  trong đó đều gắn với nội dung học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng cho CBCS; định kỳ hằng năm tổ chức Lễ báo công dâng Bác dưới tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Người. Thường xuyên quan tâm làm tốt công tác thi đua khen thưởng, tổ chức trao tặng Bằng khen, giấy khen, huy hiệu “Người tốt, việc tốt” cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc học tập, thực hiện Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy CAND.

Lực lượng Công an Ninh Bình ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo TTATGT trên địa bàn

Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh tổ chức rà soát, bổ sung, xây dựng và hoàn thiện tiêu chí, quy định về chuẩn mực đạo đức, lối sống, văn hoá ứng xử theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị; tổ chức trên 2500 buổi toạ đàm, trao đổi, nói chuyện chuyên đề, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng xử lý các tình huống thực tiễn, trong đó đều gắn với các nội dung về tư cách người Công an cách mạng theo Sáu điều dạy của Bác. Chú trọng đề cao, phát huy vai trò của “Người đứng đầu” trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, nhất là đối với quy định về trách nhiệm Nêu gương.

Chỉ đạo các đơn vị Công an trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin, tuyên truyền, cơ quan báo chí xây dựng, đăng tải, phát sóng các tin, bài, phóng sự, ảnh trên các mặt công tác gắn với nội dung học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy để tuyên dương, tuyên truyền kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt, những thành tích, chiến công, những cách làm hay, những biện pháp sáng tạo trong học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy. Đồng thời tổ chức và tham gia các cuộc vận động sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và về hình tượng người Chiến sỹ CAND để giáo dục chính trị và định hướng dư luận xã hội. Chỉ đạo Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh phối hợp với các các tổ chức cơ sở đảng tiến hành trên 200 cuộc kiểm tra, giám sát trong toàn lực lượng, trong kiểm tra đều có các nội dung học tập và làm theo lời Bác dạy. Tiến hành trên 5.500 cuộc kiểm tra công tác chấp hành điều lệnh CAND trong lực lượng Công an Ninh Bình để phát huy những kết quả, ưu điểm; chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Tập trungthực hiện có hiệu quả, quyết liệt các Nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, đề án, quyết định của cấp trên về công tác Công an với phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Cùng với bố trí, sắp xếp quân số các lực lượng bảo đảm yêu cầu thực thi nhiệm vụ, đến nay Công an tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành bố trí CBCS Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 100% xã trên địa bàn với tổng số 730 CBCS, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao cho Công an tỉnh Ninh Bình là 0,59 CBCS; đồng thời tăng cường trang cấp cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở.

Bên cạnh việc đẩy mạnh các mặt công tác, lực lượng Công an cũng tích cực tổ chức và tham gia các phong trào, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, tỉnh Ninh Bình phát động... Huy động sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp Nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo TTATGT, TTCC... tổ chức gần 1000 hoạt động tình nghĩa, tình nguyện, hoạt động hiến máu tỉnh nguyện, đền ơn, đáp nghĩa, tri ân... Cử trên 15.000 lượt CBCS tăng cường cho cơ sở đảm bảo ANTT, nhất là trong những dịp Lễ, tết, các sự kiện chính trị-xã hội quan trọng của tỉnh...được cấp uỷ, chính quyền, các cấp, các ngành và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Do triển khai đồng bộ, hiệu quả việc học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, lực lượng Công an Ninh Bình đã đạt được những kết quả nổi bật, toàn diện, đã chủ động nắm, phân tích, dự báo sát tình hình, tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến ANQG, không để đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống, đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị-xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn. Đồng thời chủ động làm tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện quyết liệt các kế hoạch, biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, gắn chặt công tác phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ và công tác đấu tranh, mở nhiều đợt cao điểm tấn công, truy quét tội phạm, lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc,tỷ lệ điều tra khám phá án hàng năm luôn đạt trên 90%, trọng án đạt 100%.

Các mặt công tác cải cách hành chính, công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, công tác phòng chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ, công tác đảm bảo TTATGT, trật tự công cộng được tăng cường; tai nạn giao thông liên tục giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Dấu ấn nổi bật là lực lượng Công an Ninh Bình đã hoàn thành xuất sắc việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân, tạo nền tảng đề phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số. Phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được phát động sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, có sự chỉ đạo tập trung, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, qua đó góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đảm bảo tốt ANTT ngay từ cơ sở. 

Các phong trào thi đua được gắn kết chặt chẽ với phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các đơn vị đã cụ thể hoá việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy bằng nhiều mô hình, phần việc thiết thực, cụ thể như: “Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân”; “Khi dân cần, khi dân khó, có Công an”; “Công an Ninh Bình Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”..

Có thể khẳng định: Thông qua học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy bằng những việc làm cụ thể, thiết thực đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các Tổ chức cơ sở đảng; thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực công tác. Mỗi CBCS Công an tỉnh Ninh Bình, dù ở bất kỳ cương vị nào, lĩnh vực công tác nào cũng luôn khắc ghi lời Bác dạy, lấy đó làm chuẩn mực đạo đức, phương châm hành động, không ngừng ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được trong phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, Công an Ninh Bình đã có 7 tập thể, 6 cá nhân đươc phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nhiều năm được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh Ninh Bình tôn vinh, tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua; hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng, Công an tỉnh nhận được hàng trăm thư khen của Chủ tịch UBND tỉnh, thư cảm ơn của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân…

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, gắn với các phong trào, cuộc vận động khác. Tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, kề vai, sát cánh, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng Công an Ninh Bình trong sạch, vững mạnh toàn diện, vì ANTQ, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân./.

Đại tá Đặng Trọng Cường - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2969421

Trực tuyến: 146

Hôm nay: 2290