Thứ Tư, 24/07/2024

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2024) và 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2024)

Lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Ninh Bình: 55 năm xây dựng và trưởng thành

Thứ Tư, 15/06/2022

Cách đây 55 năm, ngày 16-6-1967, Bộ Công an ban hành Quyết định số 426 về việc thành lập “Phòng theo dõi phong trào Bảo vệ trị an và Xây dựng lực lượng Công an xã” gọi tắt là “Phòng theo dõi xã”. Đây là tổ chức chuyên trách đầu tiên có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Công an các cấp thực hiện phương hướng, nội dung, biện pháp vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Bảo vệ trị an”, đấu tranh chống mọi âm mưu hoạt động của bọn phản cách mạng, các loại tội phạm khác và chỉ đạo việc xây dựng lực lượng đảm bảo ANTT ở cơ sở. Ngày 16-6-1967 trở thành Ngày truyền thống của lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

87e90dbac8ff0ba152eeLễ gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (16/6/1967 – 16/6/2022)

Kế thừa và phát huy những thành tích trong các thời kỳ cách mạng, cùng với lực lượng xây dựng phong trào trong toàn quốc, lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ – Công an tỉnh Ninh Bình đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, nhất là sau khi tái lập tỉnh, năm 1992. Xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là biện pháp cơ bản, chiến lực, lâu dài, lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã giúp Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các Chỉ thị, Kế hoạch về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, biện pháp, các Nghị quyết, Chỉ thị quan trọng của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Chính phủ và của Bộ Công an. Do vậy, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh có bước phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, bảo đảm ANTT góp phần tích cực trong phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội trên địa bàn.

4bff7ebaf1ff32a16bee

Công an tỉnh phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết Chương trình phối hợp
thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2022 – 2026

 Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, lực lượng xây dựng phong trào luôn chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn làm tốt công tác vận động nhân dân tham gia tích cực vào công tác bảo đảm ANTT tại địa bàn. Công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh và ngày càng xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến. Hiện toàn tỉnh có 35 mô hình được triển khai thực hiện trong đó có nhiều mô hình tiêu biểu, phù hợp với tình hình thực tế và được nhân rộng trên các địa bàn dân cư, như “Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn”; “An toàn trường học”, “Dòng họ tự quản về ANTT”; “Quản lý giáo dục thanh thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật”; “Camera an ninh”; “Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”, “Tổ tuần tra nhân dân”. Đặc biệt, việc chính quy hóa lực lượng Công an xã đã tạo một bước phát triển mới trong công tác xây dựng phong trào, góp phần gắn kết, huy động các lực lượng trong công tác đảm bảo ANTT, vai trò các Bí thư, Tổ trưởng tổ dân phố, thôn, xóm, chức sắc, chức việc trong các tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng dân cư được nâng cao, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy vai trò chủ động, tích cực, tự giác phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; các mâu thuẫn trong Nhân dân được giải quyết ngay tại cơ sở; không để phát sinh hình thành điểm nóng, xây dựng được thế trận ANND gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

2469a86e022bc175983aLãnh đạo Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ dự Hội nghị ra mắt "CLB tuyên truyền phổ biến pháp luật
trong học sinh, sinh viên" tại Trường THPT Nguyễn Huệ, TP Tam Điệp

af541532967755290c66

Hội nghị triển khai xây dựng mô hình "Tổ công nhân tự quản về ANTT" tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

ad7c1efc9db95ee707a8

Phối hợp với Công ty Cổ phần Bình Điền – Ninh Bình triển khai các hoạt động nhân
Ngày Môi trường thế giới,Tháng hành động vì môi trường năm 2022

Công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm. Lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở thực hiện có hiệu quả tiêu chí số 19. Hiện nay toàn tỉnh có 113/119 xã đã được Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, thành phố công nhận đạt tiêu chuẩn “Giữ vững ANTT nông thôn”.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh, các tổ chức thành viên và các ban ngành có liên quan tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm trong công tác bảo vệ ANTT, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Hàng năm, tham mưu tổ chức tốt “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, diễn đàn “Lắng nghe ý kiến Nhân dân” để Nhân dân kiểm tra, giám sát, đóng góp ý kiến xây dựng Công an nhân dân, lực lượng nòng cốt và các tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó, lực lượng đảm bảo ANTT ở cơ sở từng bước củng cố, xây dựng, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an chính quy thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ ANTT tại cơ sở.

Công tác dân vận; công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và cải cách thủ tục hành chính, thanh tra, kiểm tra, được tăng cường và từng bước được đổi mới; phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lực lượng Công an nhân dân ngày càng phát triển, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được biểu dương và nhân rộng; công tác xã hội, từ thiện được duy trì với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; thực hiện hàng nghìn ngày công giúp nhân dân trong lao động sản xuất, làm nhà, thu hoạch lúa, làm đường giao thông nông thôn, khắc phục hậu quả thiên hạ; tham mưu các ngành chức năng ưu tiên đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình xóa đói, giảm nghèo… Tính đến năm 2021, toàn tỉnh đã huy động các nguồn được gần 48 nghìn tỷ đồng, 267 nghìn tấn xi măng làm gần 17 nghìn tuyến đường với tổng chiều dài 2.120km trong xây dựng nông thôn mới; quan tâm, chăm lo cải thiện cuộc sống của nhân dân, xây dựng hơn 2 nghìn ngôi nhà cho các đối tượng chính sách và người nghèo, hỗ trợ kinh phí, tạo công ăn việc làm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Có thể khẳng định, trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ luôn nhận được sự quan tâm và lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, huy động sức mạnh tổng hợp trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn tỉnh. CBCS làm công tác xây dựng phong trào của Công an tỉnh Ninh Bình luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều lượt tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng về thành tích trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

9f969bdb1a9ed9c0808f b4657042f30730596916Cán bộ chiến sỹ Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ – CA tỉnh Ninh Bình

Trong thời gian tới, để phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển cả bề rộng và chiều sâu, lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về đảm bảo ANQG, TTATXH. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng vùng, từng khu vực, lĩnh vực, địa bàn cụ thể; thường xuyên phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các ban, ngành, đoàn thể… trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng thời, tiếp tục tham mưu kiện toàn các Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ cấp tỉnh đến cơ sở. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác phong trào; lực lượng đảm bảo ANTT ở cơ sở, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò các tổ chức tự quản của nhân dân làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tự hào về truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân và truyền thống 55 năm xây dựng, trưởng thành của lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương Ninh Bình văn minh, giàu đẹp./.

Thượng tá Phạm Đức Vĩnh – Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3188469

Trực tuyến: 39

Hôm nay: 388