Thứ Bảy, 09/12/2023

Một số quy định mới về cấp, thu hồi, quản lý biển số định danh

Thứ Ba, 01/08/2023

Biển số định danh được hiểu là biển số được cấp, quản lý theo mã định danh của chủ xe, gồm số định danh cá nhân (nếu chủ xe là công dân Việt Nam); mã định danh hoặc số thẻ thường trú/tạm trú/chứng minh thư khác (nếu chủ xe là người nước ngoài); mã số thuế, quyết định thành lập (nếu chủ xe là cơ quan, tổ chức).

Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định, việc cấp biển số định danh vẫn là người dân làm thủ tục đăng ký, bấm ngẫu nhiên trên hệ thống hoặc đăng ký biển số trúng đấu giá. Từ ngày 15/8/2023, khi chủ xe làm thủ tục đăng ký biển số xe, thì biển số đó được mặc định định danh với chủ xe theo thông tin trên hệ thống.

Lực lượng Công an đăng ký phương tiện giao thông cho người dân trên địa bàn

Nếu như trước đây, chủ phương tiện khi làm thủ tục bán, tặng cho, thừa kế, trao đổi, góp vốn, phân bổ, điều chuyển xe (gọi chung là chuyển quyền sở hữu xe) sẽ chuyển nhượng cả xe cùng biển số. Tuy nhiên, từ 15/8/2023, chủ phương tiện sẽ phải giữ lại biển số và giấy chứng nhận đăng ký xe (không giao cho người được chuyển nhượng) và nộp cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi.

Khi chủ phương tiện mua xe mới sẽ đề nghị cơ quan đăng ký xe cấp lại biển cũ và cấp giấy chứng nhận đăng ký xe mới. Tức là chủ phương tiện có thể đổi xe nhưng biển số xe sẽ được giữ nguyên.

Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu, biển số xe sẽ được cơ quan đăng ký thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký xe khác thuộc sở hữu của mình.

Biển số được lưu giữ lại cho chủ xe trong 5 năm, kể từ ngày thu hồi đăng ký, biển số. Quá thời hạn trên, cơ quan đăng ký xe sẽ thu hồi và đưa vào kho số để thực hiện đăng ký cho xe khác.

Ngoài ra, hiện không có quy định nào giới hạn về quyền tài sản, sở hữu phương tiện với công dân. Do đó, cá nhân có nhiều xe thì sẽ được cấp nhiều biển số (mỗi biển số gắn với một xe). Tất cả biển số đó đều được gắn với định danh của chủ xe.

Khi biển số đã được định danh, chủ xe chuyển trụ sở, nơi cư trú từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì vẫn được giữ lại biển số định danh theo quy định, chỉ phải cấp đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe theo địa chỉ mới.

Điều khoản chuyển tiếp của Thông tư số 24/2023/TT-BCA ngày 01/7/2023 của Bộ Trưởng Bộ Công an quy định:

Đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe.

- Đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của Thông tư này thì thực hiện thu hồi biển 3 hoặc 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định.

Lã Đức Trung - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh

Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 1803337

Trực tuyến: 34

Hôm nay: 1341