Thứ Sáu, 21/06/2024

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát triển đảng viên là học viên các trường CAND

Thứ Sáu, 14/07/2023

Chiều 13/7/2023, tại Học viện An ninh nhân dân (TP Hà Nội), Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức Hội thảo “Công tác phát triển đảng viên là học viên các trường Công an nhân dân”. Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo.

 

Đến dự Hội thảo có các đồng chí: Trung tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ; Thiếu tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân; đại diện lãnh đạo Công an một số đơn vị, địa phương, Ban Thanh niên Công an nhân dân (CAND), Ban Phụ nữ CAND và các trường, học viện CAND. 

Những năm qua, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm chỉ đạo, xác định công tác phát triển đảng viên trong CAND nói chung và trong các trường CAND nói riêng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Công tác phát triển đảng viên được Đảng uỷ các trường CAND quan tâm, xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng bộ. Các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương và Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương về công tác phát triển đảng viên được các cấp uỷ chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc. 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chủ trì Hội thảo.

 

Công tác tạo nguồn, theo dõi, giúp đỡ xin vào Đảng, thẩm tra, xác minh, xem xét kết nạp đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức cơ bản được Đảng uỷ trường CAND thực hiện đúng quy định. Hầu hết đảng viên được kết nạp Đảng có lập trường tư tưởng chính trị kiên định vững vàng, có tư cách đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đảng viên, là nguồn nhân sự có trình độ, năng lực, phẩm chất tốt để tăng cường cho Công an các đơn vị, địa phương. Hằng năm, tỷ lệ đảng viên được kết nạp ở mỗi học viện, trường CAND dao động từ 15-20% so với tổng số sinh viên CAND trong mỗi năm học; mỗi khoá trung bình mỗi Đảng uỷ học viện, trường CAND xem xét, kết nạp được 70-90% sinh viên vào Đảng. 

Dưới sự điều hành của Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, các đại biểu đã phân tích, đánh giá đúng tình hình, chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, tồn tại, đồng thời đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát triển đảng viên là học viên các trường CAND.

Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển điều hành tham luận Hội thảo.

 

Với tham luận “Công tác phát triển đảng viên trong Học viện An ninh nhân dân", Đại tá, TS Nguyễn Văn Thiết, Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân cho biết, Đảng uỷ Học viện luôn xác định phương châm phát triển đảng viên trong học viên là “Phát triển Đảng phải đảm bảo về chất lượng, số lượng, trong đó coi trọng chất lượng, lấy chất lượng là chính, không chạy theo số lượng đơn thuần, hạ thấp tiêu chuẩn kết nạp. Đảm bảo chặt chẽ về tiêu chuẩn, nhất là tiêu chuẩn về giác ngộ mục đích, lý tưởng của Đảng, phẩm chất chính trị, lòng trung thành với Đảng, đạo đức, lối sống; chống tư tưởng chạy theo thành tích hoặc định kiến hẹp hòi; thực hiện nguyên tắc, quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên”. Từ năm 2020 – 2023, Đảng uỷ Học viện đã bồi dưỡng, giới thiệu 1.056 đồng chí đoàn viên ưu tú tham gia Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng và xem xét, chuẩn y kết nạp đối với 1.403 đảng viên là học viên hệ chính quy tập trung; Đảng uỷ Học viện đã xét chuyển đảng chính thức cho 1.169 đảng viên dự bị là học viên…

Đại tá, TS Nguyễn Văn Thiết phát biểu với tham luận “Công tác phát triển đảng viên trong Học viện An ninh nhân dân".

 

Đại tá, PGS.TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân với tham luận: “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát triển đảng viên là học viên học viện Cảnh sát nhân dân gắn với mục tiêu xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” đã đề ra các giải pháp như: Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học viên nhằm xây dựng, bồi đắp, nâng cao nhận thức về Đảng, lý tưởng cách mạng, động cơ, mục đích trong sáng khi phấn đấu vào Đảng cho mỗi học viên. Phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của cấp uỷ đảng, lãnh đạo các đơn vị, đội ngũ cán sự đảng và đảng viên đối với công tác phát triển đảng viên khối học viên. Tổ chức tốt các hoạt động thi đua học tập, rèn luyện và các hoạt động phong trào tạo tiền đề để quần chúng ưu tú phấn đấu sớm đủ điều kiện kết nạp vào đảng công nhận đảng viên chính thức…

Đại tá, PGS.TS Trần Quang Huyên
Đại tá, PGS.TS Trần Quang Huyên phát biểu với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát triển đảng viên là học viên học viện Cảnh sát nhân dân gắn với mục tiêu xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

 

Theo Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND, những năm qua, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện và các đơn vị liên quan trực thuộc, nhất là tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ của Học viện đã rất chú trọng, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai công tác giáo dục chính trị, bồi dưỡng quần chúng ưu tú là học viên của Học viện. Thực tiễn những năm qua cho thấy, có khoảng 100 học viên được kết nạp, công nhận đối tượng cảm tình Đảng ngay trong thời gian học tập, rèn luyện tại Học viện…

Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa phát biểu tham luận tại Hội thảo.

 

Với tham luận “Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác phát triển đảng viên từ học viên các học viện, trường CAND”, Trung tá Bạch Quốc Tuyên, Phó trưởng Ban Thanh niên CAND nêu rõ, trong giai đoạn 2017 – 2022, Đoàn Thanh niên các học viện, trường CAND đã giới thiệu 23.158 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó 20.095 đồng chí được kết nạp Đảng, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện chỉ tiêu công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ Công an Trung ương và Trung ương Đoàn. Thời gian tới, tổ chức Đoàn các cấp tiếp tục quán triệt, phổ biến sâu rộng trong cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên về nội dung các quy định, hướng dẫn của Đảng uỷ Công an Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn về công tác phát triển đảng viên trong thanh niên. Thực hiện nghiêm túc quy trình bồi dưỡng, đánh giá, bình xét đoàn viên ưu tú và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp…

Trung tá Bạch Quốc Tuyên phát biểu với chủ đề "Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác phát triển đảng viên từ học viên các học viện, trường CAND".

 

Theo Đại tá, TS Nguyễn Văn Quốc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II, Đảng uỷ Nhà trường đề xuất Đảng uỷ Công an Trung ương trên cơ sở tổng hợp hướng dẫn của Đảng uỷ các học viện, trường CAND từ đó có văn bản hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn học tập xét kết nạp Đảng và công nhận đảng viên chính thức đối với từng loại đối tượng học viên để thực hiện thống nhất trong Đảng bộ Công an Trung ương…

Đại tá, TS Nguyễn Văn Quốc phát biểu tham luận.

 

Phát biểu tại Hội thảo, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, đánh giá cao Cục Tổ chức cán bộ phối hợp với Học viện An ninh nhân dân trong công tác chuẩn bị tổ chức, tạo điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ Hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp. Đồng chí Thứ trưởng cũng biểu dương Công an các đơn vị, địa phương đã tiếp thu gợi ý của Ban Tổ chức, tham gia phát biểu, đóng góp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm về nội dung chủ đề Hội thảo.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội thảo.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội thảo.

 

Sau Hội thảo này, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị Cục Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp các đơn vị chức năng và Đảng uỷ các trường CAND tổng hợp, nghiên cứu, phân tích, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định, hướng dẫn liên quan đến công tác phát triển đảng viên trong học viên các trường CAND; đồng thời vận dụng những kiến thức, kết quả của Hội thảo để tiếp tục làm tốt công tác phát triển đảng viên là học viên các trường CAND trong thời gian tới...

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu dự Hội thảo.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu dự Hội thảo.

 

Cổng TTĐT Bộ Công an

Cổng TTĐT Bộ Công an
Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3007242

Trực tuyến: 36

Hôm nay: 542