Thứ Sáu, 21/06/2024

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Bộ Công an – Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Thứ Sáu, 27/10/2023

Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội giữa Bộ Công an và Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật vừa diễn ra vào chiều 26/10/2023, tại Hà Nội.

 

Thượng tướng, PGS.TS. Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà Xuất bản (NXB) Chính trị Quốc gia Sự thật đồng chủ trị Hội nghị.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc tặng các cá nhân thuộc NXB Chính trị quốc gia Sự thật.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân thuộc NXB Chính trị quốc gia Sự thật.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân thuộc NXB Chính trị quốc gia Sự thật.


Thời gian qua, Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tích cực bảo vệ Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp là sự kiện quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để 02 cơ quan tăng cường hợp tác, gắn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời trao đổi, học hỏi, đoàn kết, gắn bó hơn trong công tác. 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Vũ Trọng Lâm ký kết Quy chế phối hợp giữa 02 cơ quan.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm ký kết Quy chế phối hợp giữa 02 cơ quan.


Tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm đã ký kết Quy chế phối hợp giữa 02 cơ quan. Theo đó, 02 Bên sẽ phối hợp thực hiện nhiều nội dung quan trọng như: Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa - tư tưởng, bảo vệ bí mật nhà nước; Phối hợp nghiên cứu khoa học, hội thảo, tọa đàm để đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, giải pháp công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND; Phối hợp biên soạn, xuất bản, phát hành sách, tài liệu tuyên truyền kết quả nghiên cứu khoa học, quảng bá các ấn phẩm xuất bản của Bộ Công an và NXB; lan tỏa, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong bảo vệ an ninh, trật tự; Phối hợp tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực an ninh, trật tự, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm phát biểu tại buổi Lễ.
Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm phát biểu tại Hội nghị.


Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Biên Tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm nhấn mạnh: Hội nghị ký kết Quy chế tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Bộ Công an đối với nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng thế trận an ninh nhân dân và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh việc học tập lý luận chính trị, rèn luyện bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đồng thời, thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong việc củng cố, mở rộng và nâng cao hiệu quả phối hợp với Bộ Công an trong thời gian tới.

Tổng biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm trao Tủ sách điện tử "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" tặng Bộ Công an.
Tổng biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm trao Tủ sách điện tử "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" tặng Bộ Công an.


Tổng Biên Tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật mong muốn và tin tưởng, sự hợp tác toàn diện, sâu sắc và có ý nghĩa giữa Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật sẽ tiếp tục gặt hái những kết quả hết sức tốt đẹp trong thời gian tới.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chân thành cảm ơn cấp ủy, lãnh đạo NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thành công Quy chế phối hợp. 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi Lễ.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi Lễ.


Để Quy chế phối hợp sớm đi vào thực tiễn và có hiệu quả thiết thực, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị NXB Chính trị quốc gia Sự thật tiếp tục chỉ đạo các đơn phát huy vai trò thường trực, chủ động tham mưu cho lãnh đạo 02 cơ quan tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Quy chế, duy trì tốt công tác phối hợp, đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả Quy chế. 

Công an các đơn vị, địa phương, nhất là đơn vị thường trực cần nêu cao trách nhiệm, tham mưu lãnh đạo 02 cơ quan để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy chế phối hợp đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của 2 cơ quan được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Cổng TTĐT Bộ Công an
Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3007395

Trực tuyến: 47

Hôm nay: 695