Chủ Nhật, 23/06/2024

Nhiều ý kiến tâm huyết, biểu thị sự đồng tình và hưởng ứng cao về quyết tâm thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư

Thứ Sáu, 07/07/2023

iếp tục chương trình Hội nghị quán triệt Chị thị số 23 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới, dưới sự điều hành của Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá các nội dung lớn, hầu hết các ý kiến đều rất tâm huyết, trách nhiệm, chất lượng; đặc biệt 13/13 ý kiến biểu thị sự đồng tình và hưởng ứng cao về quyết tâm chính trị và hành động quyết liệt trong thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư; đồng thời làm rõ những kết quả đã đạt được và kinh nghiệm, những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW để nhân rộng trên toàn quốc.

 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ điều hành tham luận tại Hội nghị.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ điều hành tham luận tại Hội nghị.

 

Tham luận với chủ đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả các mặt công tác quản lý nhà nước và việc xây dựng hạ tầng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong tình hình hiện nay của Bộ Giao thông vận tải”. 

Tham luận với chủ đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả các mặt công tác quản lý nhà nước và việc xây dựng hạ tầng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình hiện nay của Bộ Giao thông vận tải”  Đồng chí Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) khẳng định, thời gian qua, với sự phối hợp chặt chẽ của ngành Công an, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát giao thông, cùng với sự vào cuộc của Nhân dân, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phát triển kết cấu hạ tầng giao thông từng bước được nâng cao, góp phần làm kéo giảm tai nạn trong những năm qua.   Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư, Ban cán sự, lãnh đạo Bộ GTVT xác định cần triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung vào một số nội dung như: công tác nghiên cứu, quán triệt và triển khai Chỉ thị số 23; hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật về tất cả các lĩnh vực giao thông vận tải, trước tiên là Luật Đường bộ và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ; tập trung thực hiện các mục tiêu quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong chức năng của Bộ GTVT; tăng cường công tác tuyên truyền và phối hợp giữa Bộ GTVT với Bộ, ngành, địa phương trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo điều hành, phối hợp thanh tra, kiểm tra các mặt công tác nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong thời gian tới…

Đồng chí Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhấn mạnh, thời gian qua, với sự phối hợp chặt chẽ của ngành Công an, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát giao thông, cùng với sự vào cuộc của nhân dân, công tác bảo đảm TTATGT gắn với phát triển kết cấu hạ tầng giao thông từng bước được nâng cao, góp phần làm kéo giảm tai nạn trong những năm qua.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư, Ban cán sự, lãnh đạo Bộ GTVT xác định cần triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung vào một số nội dung như: công tác nghiên cứu, quán triệt và triển khai Chỉ thị số 23; hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật về tất cả các lĩnh vực GTVT, trước tiên là Luật Đường bộ và Luật TTATGT đường bộ; tập trung thực hiện các mục tiêu quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về bảo đảm TTATGT trong chức năng của Bộ GTVT; tăng cường công tác tuyên truyền và phối hợp giữa Bộ GTVT với Bộ, ngành, địa phương trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo điều hành, phối hợp thanh tra, kiểm tra các mặt công tác nhằm đảm bảo TTATGT trong thời gian tới…

 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cho biết, trên cơ sở chủ trương của Đảng uỷ Công an Trung ương về phối hợp xây dựng mô hình “Tỉnh an toàn giao thông”, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Ninh đã ban hành Nghị quyết số 87, chỉ đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành KH 71 về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”. Quá trình xây dựng có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, các sở, ban, ngành có liên quan. Do đó, khi được ban hành Nghị quyết, Kế hoạch đã rõ người, rõ việc, rõ thời gian, thuận lợi trong triển khai thực hiện ở tất cả các cấp với mục tiêu: Thay đổi diện mạo tình hình TTATGT; lấy con người làm trung tâm, là trọng tâm, là chủ thể, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản khi tham giao thông; khơi dậy niềm tự hào, hình thành đặc trưng "Văn hóa giao thông" của người Bắc Ninh - Kinh Bắc; khắc phục triệt để các bất cập trong tổ chức giao thông, quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, đào tạo lái xe, kiểm định phương tiện; ứng dụng triệt để công nghệ trong xử lý vi phạm giao thông.  Sau hơn 03 tháng triển khai thực hiện thí điểm mô hình “Tỉnh an toàn giao thông” đã tạo được khí thế, hiệu ứng mạnh mẽ vào cuộc tích cực, chủ động ở tất cả các cấp, các ngành, cơ quan, doanh nghiệp và người dân; nhiều nhiệm vụ được triển khai từ sớm, ngay khi Nghị quyết mới được ban hành. Công tác truyền thông, tuyên truyền được quan tâm đẩy mạnh nên đã tạo được sự đồng thuận dư luận, lan tỏa tích cực trong xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông" đến các tầng lớp nhân dân, cơ quan, ban ngành, đoàn thể. Đã có sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật Giao thông. Các nhiệm vụ triển khai cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra. Tai nạn giao thông giảm sâu (22%), tình hình ANTT được giữ vững.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cho biết, trên cơ sở chủ trương của Đảng uỷ Công an Trung ương về phối hợp xây dựng mô hình “Tỉnh an toàn giao thông”, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Ninh đã ban hành Nghị quyết số 87, chỉ đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch 71 về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”. Quá trình xây dựng có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, các sở, ban, ngành có liên quan. Do đó, khi được ban hành Nghị quyết, Kế hoạch đã rõ người, rõ việc, rõ thời gian, thuận lợi trong triển khai thực hiện ở tất cả các cấp với mục tiêu: Thay đổi diện mạo tình hình TTATGT; lấy con người làm trung tâm, là trọng tâm, là chủ thể, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản khi tham giao thông; khơi dậy niềm tự hào, hình thành đặc trưng "Văn hóa giao thông" của người Bắc Ninh - Kinh Bắc; khắc phục triệt để các bất cập trong tổ chức giao thông, quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, đào tạo lái xe, kiểm định phương tiện; ứng dụng triệt để công nghệ trong xử lý vi phạm giao thông.

Sau hơn 03 tháng triển khai thực hiện thí điểm mô hình “Tỉnh an toàn giao thông” đã tạo được khí thế, hiệu ứng mạnh mẽ vào cuộc tích cực, chủ động ở tất cả các cấp, các ngành, cơ quan, doanh nghiệp và người dân; nhiều nhiệm vụ được triển khai từ sớm, ngay khi Nghị quyết mới được ban hành. Công tác truyền thông, tuyên truyền được quan tâm đẩy mạnh nên đã tạo được sự đồng thuận dư luận, lan tỏa tích cực trong xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông" đến các tầng lớp nhân dân, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể. Đã có sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật giao thông. Các nhiệm vụ triển khai cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra. Tai nạn giao thông giảm sâu (22%), tình hình an ninh, trật tự được giữ vững.

 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy cho biết, căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Chỉ thị số 18-CT/TW; Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam đã xây dựng Chương trình hành động và có nhiều chủ trương, giải pháp, kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng Chỉ thị đến hệ thống Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên và Ban Công tác Mặt trận Tổ quốc ở khu dân cư.  Với phương châm lấy Khu dân cư là địa bàn phối hợp thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tổ chức cho Nhân dân, các khu dân cư, xã, phường đăng ký thi đua; cam kết giữa các khu dân cư, các gia đình về việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông và theo dõi tổng kết việc thực hiện, góp phần hạn chế các vụ vi phạm về trật tự, an toàn giao thông và giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng xác định những nhiệm vụ được phân công tại Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của công tác mặt trận từ Trung ương đến cơ sở; qua đó Đảng đoàn, Ban Thường vụ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện, trong đó tập trung xây dựng Chương trình hành động cụ thể để thực hiện Chỉ thị; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật; lồng ghép các nội dung, nhiệm vụ tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vào các phong trào, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Văn hóa giao thông”… tạo môi trường, điều kiện để mọi người dân đều được tham gia góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông…

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam- Hoàng Công Thủy cho biết, căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Chỉ thị số 18-CT/TW; Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xây dựng Chương trình hành động và có nhiều chủ trương, giải pháp, kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng Chỉ thị đến hệ thống Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên và Ban Công tác Mặt trận Tổ quốc ở khu dân cư.

Với phương châm lấy Khu dân cư là địa bàn phối hợp thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tổ chức cho nhân dân, các khu dân cư, xã, phường đăng ký thi đua; cam kết giữa các khu dân cư, các gia đình về việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông và theo dõi tổng kết việc thực hiện, góp phần hạn chế các vụ vi phạm về TTATGT và giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng xác định những nhiệm vụ được phân công tại Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của công tác mặt trận từ Trung ương đến cơ sở; qua đó Đảng đoàn, Ban Thường vụ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện, trong đó tập trung xây dựng Chương trình hành động cụ thể để thực hiện Chỉ thị; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật; lồng ghép các nội dung, nhiệm vụ tuyên truyền bảo đảm TTATGT vào các phong trào, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Văn hóa giao thông”… tạo môi trường, điều kiện để mọi người dân đều được tham gia góp phần bảo đảm TTATGT…

 

Tham luận với nội dung “Hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, đồng chí Đặng Hoàng Anh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã nêu lên một số bất cập về xử lý đối với vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, qua đó đề xuất các nhóm giải pháp để giải quyết vấn đề này, như: Giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông; Hoàn thiện pháp luật về giao thông, trong đó có giao thông đường bộ và Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật thông qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT.  Đồng chí Thứ trưởng khẳng định, thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải để hoàn thiện pháp luật về TTATGT đường bộ, trong đó tập trung vào các vấn đề như: phân cấp đầu tư, quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; cơ chế để huy động các nguồn lực xã hội trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; khung pháp lý cho các loại phương tiện mới, phương tiện giao thông thông minh; phương tiện sử dụng năng lượng sạch, thân thiện với môi trường; ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành đặc biệt là hệ thống giao thông thông minh; điều chỉnh các loại hình kinh doanh vận tải cho phù hợp với thực thế.  Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cũng đề nghị Bộ Công an chủ trì tổ chức truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về TTATGT bằng hình thức đa dạng, trong đó phát huy thế mạnh của các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội để nâng cao chất lượng xây dựng văn bản, bảo đảm tính khả thi và tạo sự đồng thuận sau khi ban hành…

Tham luận với nội dung “Hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo đảm TTATGT đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã nêu lên một số bất cập về xử lý đối với vi phạm pháp luật về TTATGT, qua đó đề xuất các nhóm giải pháp để giải quyết vấn đề này, như: Giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông; Hoàn thiện pháp luật về giao thông, trong đó có giao thông đường bộ và Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật thông qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT.

Đồng chí Thứ trưởng khẳng định, thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải để hoàn thiện pháp luật về TTATGT đường bộ, trong đó tập trung vào các vấn đề như: phân cấp đầu tư, quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; cơ chế để huy động các nguồn lực xã hội trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; khung pháp lý cho các loại phương tiện mới, phương tiện giao thông thông minh; phương tiện sử dụng năng lượng sạch, thân thiện với môi trường; ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành đặc biệt là hệ thống giao thông thông minh; điều chỉnh các loại hình kinh doanh vận tải cho phù hợp với thực thế.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cũng đề nghị Bộ Công an chủ trì tổ chức truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về TTATGT bằng hình thức đa dạng, trong đó phát huy thế mạnh của các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội để nâng cao chất lượng xây dựng văn bản, bảo đảm tính khả thi và tạo sự đồng thuận sau khi ban hành…

Cổng TTĐT Bộ Công an

Cổng TTĐT Bộ Công an
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3030323

Trực tuyến: 31

Hôm nay: 3237