Thứ Tư, 17/07/2024

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2024) và 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2024)

Những kết quả nổi bật trong thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 6 tháng đầu năm 2024

Thứ Ba, 18/06/2024

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, với vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao, Công an tỉnh đã tham mưu cho Tổ Công tác Đề án 06, Tổ Giúp việc Đề án 06 của tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, do đó, trong 6 tháng đầu năm 2024 đã đạt được những kết quả quan trọng. 

Tổ Công tác Đề án 06 của tỉnh đã chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc thực hiện Đề án 06 trên địa bàn; phát huy vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, thành viên các Ban Chỉ đạo trong thực hiện Đề án. Với vai trò là Cơ quan Thường trực Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh, Công an tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 23 về thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024, đồng thời ban hành 31 văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND huyện, thành phố thực hiện đảm bảo đúng tiến độ Đề án 06 trên địa bàn.

Hội nghị sơ kết Đề án 06 trong 6 tháng đầu năm 2024 của UBND tỉnh

Tổ Công tác của tỉnh đã tổ chức các hoạt động kiểm tra tại sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, 29 UBND cấp huyện, cấp xã; Tổ Công tác cấp huyện đã tiến hành kiểm tra 183 lượt để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị đảm bảo tiến độ thực hiện Đề án 06. Đến nay, tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành 4 nhiệm vụ, đang tiếp tục thực hiện 46 nhiệm vụ (trong đó có 21 nhiệm vụ thường xuyên) không có nhiệm vụ nào để chậm tiến độ.

Công an tỉnh cũng đã thực hiện tốt vai trò tham mưu, đôn đốc việc triển khai thực hiện. Tham mưu tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu định danh, xác thực điện tử, dịch vụ công trực tuyến và Luật Căn cước phục vụ chuyển đổi số... Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung, yêu cầu, ý nghĩa, tiện ích, thuận lợi của Đề án 06 để nâng cao nhận thức, hiểu biết, chủ động, tự giác thực hiện trong toàn xã hội; chú trọng vận động, khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử bằng nhiều hình thức, biện pháp, nội dung cụ thể, thiết thực… 

Đối với Nhóm tiện ích giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyếnĐến nay đã thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06; đối với 11 dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của lực lượng Công an đã giải quyết hơn 72 nghìn hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ trên 98%; 14 dịch vụ của các sở, ban, ngành đã giải quyết hơn 43 nghìn hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ trên 80%; 28 dịch vụ công theo Quyết định 422, đã giải quyết hơn 6 nghìn hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ đạt 93%.

Đến nay, các sở, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì đã triển khai 39 mô hình, trong đó 13 mô hình đã có kết quả, 26 mô hình đang triển khai, hiện còn 4 mô hình các cơ quan Trung ương, Bộ, ngành đang xây dựng phần mềm, khi có phần mềm sẽ tổ chức triển khai theo Kế hoạch 107 của UBND tỉnh.

Đối với Nhóm tiện ích phục vụ phát triển công dân số: Công an tỉnh đã cấp trên 890 nghìn thẻ Căn cước công dân gắn chíp cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh, trên 750 nghìn tài khoản định danh điện tử. Thường xuyên phối hợp với các ngành, tổ chức chính trị, xã hội, các đoàn thể duy trì dữ liệu “Đúng, đủ, sạch, sống”; triển khai các tiện ích ứng dụng VNeID vượt chỉ tiêu đề ra.100% các cơ sở khám chữa bệnh đã thực hiện các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân, đến nay đã thực hiện được hơn 600 nghìn lượt. 100% cơ sở giáo dục công lập thực hiện thanh toán học phí không dùng tiền mặt; có 99,4% cơ sở giáo dục công lập thực hiện thanh toán các khoản dịch vụ giáo dục không dùng tiền mặt.Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai thanh toán không dùng tiền mặt cho Người có công, người hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội trên địa bàn. Kết quả đã thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho hơn 18 nghìn lượt đối tượng có tài khoản, tổng số tiền chi trả qua tài khoản hơn 11,5 tỷ đồng.

Đối với Nhóm hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư: Đã kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với 22 hệ thống thông tin của quốc gia và bộ, ngành; đã kết nối với Hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID, phục vụ người dân đăng nhập bằng VNeID trực tiếp trên cổng của tỉnh để giải quyết các thủ tục hành chính.Đã triển khai cung cấp chữ ký số chuyên dùng cho 100% cơ quan nhà nước, với hơn 5 nghìn chứng thư. Triển khai cấp SIM PKI phục vụ việc ký số trên thiết bị di động cho 308 cá nhân của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Cung cấp chữ ký số chuyên dùng cho 100% cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận một cửa các cấp; cung cấp trên 57 nghìn chữ ký số công cộng cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đã tiến hành thường xuyên liên tục đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”. Đã xác thực gần 900 nghìn người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 99,14%...

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2024, Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra; tập trung khắc phục những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06, kịp thời giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các “điểm nghẽn” trên địa bàn tỉnh. Các sở, ban, ngành đẩy mạnh việc thực hiện tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, số hoá 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị khẩn trương thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực. Tiếp tục làm sạch dữ liệu dân cư đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”; và hoàn thành xây dựng các cơ sở dữ liệu nhất là: Cơ sở dữ liệu về hộ tịch, đất đai, người lao động... để hoàn thiện hệ sinh thái, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư. Triển khai thực hiện Luật Căn cước, Luật Giao dịch điện tử, thực hiện các mô hình, tiện ích của Căn cước, định danh điện tử, trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trong phát triển kinh tế - xã hội, trong quản lý xã hội, điều hành của chính quyền./.

Bùi Vân Anh, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH

Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3149335

Trực tuyến: 132

Hôm nay: 5437