Chủ Nhật, 16/06/2024

Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới

Thứ Hai, 16/10/2023

Ngày 13/10/2023, tại tỉnh Ninh Bình, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới”.

 

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì và chỉ đạo Hội thảo. 

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu đề dẫn hội thảo.
Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu đề dẫn Hội thảo.


Đồng chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương. 

Dự Hội thảo còn có: Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu; đại diện lãnh đạo một số địa phương…

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Lại Xuân Môn nhấn mạnh: Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ để nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xác định đây là nhiệm vụ then chốt, hệ trọng, thường xuyên, liên quan tới giữ vững bản chất xã hội chủ nghĩa và sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh nhiệm vụ: “… phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”.

Các đại biểu dự hội thảo.
Các đại biểu dự hội thảo.


Đây là cuộc Hội thảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Kết quả của Hội thảo sẽ góp phần tổng kết công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới và tham gia xây dựng Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Hội thảo quốc gia lần này sẽ tiếp cận trên cả hai phương diện nhận thức lý luận và thực tiễn. 

Về nhận thức, cần tiếp tục thảo luận đi đến thống nhất về nội dung của từng thành tố, đồng thời làm rõ hơn mối quan hệ của các thành tố trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức với tư cách là một chỉnh thể, hệ thống. 

Về thực tiễn, cần phân tích, đánh giá những kết quả nổi bật cũng như hạn chế và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm, những mô hình, cách làm hay, sáng tạo từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; đặc biệt là tập trung thảo luận, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới, nhất là trên lĩnh vực tuyên giáo, với tư cách là ngành có vai trò nòng cốt, chủ lực.

Tại Hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã phát biểu, tham luận với chủ đề: “Nâng cao chất lượng xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương về đạo đức trong tình hình mới”. Trong đó, nhấn mạnh 03 nội dung quan trọng về lý luận, nhận thức về đạo đức; về thực tiễn và về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và các đại biểu tham dự hội thảo.
Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và các đại biểu tham dự Hội thảo.


Theo đó, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định: Xây dựng Đảng về đạo đức và xây dựng đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên là vấn đề hệ trọng, là 01 trong 10 nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và là một trong những nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Về thực tiễn, Đảng bộ Công an Trung ương là một tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, được Trung ương giao nhiệm vụ là nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, chính vì vậy, đạo đức của Đảng bộ Công an Trung ương là đạo đức cách mạng, được cụ thể hóa trong rất nhiều nội dung theo quy định của Đảng, trong đó trọng tâm là việc thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác dạy, 05 lời thề danh dự, 10 điều kỷ luật, 11 điều cán bộ, chiến sĩ Công an không được làm.

Những phẩm chất, chuẩn mực về đạo đức của Đảng bộ Công an Trung ương được thể hiện ở cả nội dung, hình thức, phương thức lãnh đạo và hoạt động thực tiễn của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Công an nhân dân (CAND) và được thể hiện qua thái độ, hành vi chuẩn mực, tư cách của mỗi cán bộ, đảng viên. Xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương về đạo đức nhằm làm cho những chuẩn mực phẩm chất, đạo đức cao đẹp đó không ngừng phát triển, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao, đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng và chỉ biết còn Đảng là còn mình. Đây là nhiệm vụ then chốt, là yêu cầu cấp thiết, quan trọng hàng đầu và có ý nghĩa quyết định để lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Nhận thức rõ về vấn đề này, trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng trong CAND đã chú trọng triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp; thể hiện quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt những kết quả rất quan trọng.

Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu, đóng góp tham luận với chủ đề: “Nâng cao chất lượng xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương về đạo đức trong tình hình mới”.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu, đóng góp tham luận với chủ đề: “Nâng cao chất lượng xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương về đạo đức trong tình hình mới”.


Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cho biết, về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; đứng trước những bối cảnh của tình hình và diễn biến tình hình có liên quan, Đảng bộ Công an Trung ương tập trung xây dựng Đảng bộ về đạo đức cụ thể như: Kiên quyết, kiên trì thực hiện nghiêm Kết luận số 21, Hội nghị TW4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Kết luận số 01/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới".

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, mà trước hết là làm cho mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng về đạo đức; đánh giá đúng tình hình xây dựng Đảng về đạo đức ở từng tổ chức đảng để xác định các biện pháp, giải pháp cho phù hợp…; thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ…; cần thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên với phương châm: Cán bộ, đảng viên nêu gương trước quần chúng; lãnh đạo, chỉ huy phải gương mẫu trước cán bộ, chiến sĩ; đảng viên có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu và nêu gương…; tiếp tục kiện toàn tổ chức đảng đồng bộ với hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong của công an các đơn vị, địa phương…; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là trong thực hiện quy định về trách nhiệm nếu gương, quy định về những điều đảng viên không được làm, quy tắc ứng xử, Điều lệnh CAND.

Cổng TTĐT Bộ Công an
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2982869

Trực tuyến: 54

Hôm nay: 1788