Thứ Sáu, 21/06/2024

Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và chấp hành Điều lệnh CAND trong lực lượng An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình”

Thứ Hai, 22/04/2024

Để góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, ý thức chấp hành Điều lệnh CAND cho đảng viên, CBCS, ngày 22/4/2024, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về với chủ đề “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và chấp hành Điều lệnh CAND trong lực lượng An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình”.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, cán bộ, đảng viên Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh đã tập trung phát biểu thảo luận, phân tích, làm rõ nội hàm, ý nghĩa của chủ đề “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và chấp hành Điều lệnh CAND”. Từ đó đề ra các nội dung, biện pháp, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, ý thức chấp hành Điều lệnh CAND và duy trì nề nếp hoạt động, tác phong văn hóa ứng xử, phòng ngừa sai phạm, tích cực ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống…

Đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy và CBCS trong tổ chức thực hiện, chấp hành nghiêm các quy định về công tác giáo dục chính trị tư tưởng và Điều lệnh CAND, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện, tác phong làm việc chính quy, sẵn sàng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Cũng tại buổi sinh hoạt chuyên đề, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các đội nghiệp vụ Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh ký cam kết thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Nhà nước, đẩy lùi, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và chấp hành Điều lệnh CAND.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt chuyên đề

Tố Uyên

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3007182

Trực tuyến: 82

Hôm nay: 482