Thứ Sáu, 21/06/2024

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng con dấu đối với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn

Thứ Năm, 04/04/2024

Qua quá trình tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng con dấu đối với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn, bên cạnh những ưu điểm, kết quả là cơ bản, vẫn còn tình trạng một số cơ quan, tổ chức có thời điểm vẫn để xảy ra các vụ việc có liên quan đến hành vi làm thất lạc giấy tờ, tài liệu, con dấu, tình trạng đóng dấu sai quy định, không đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn … mà không báo cáo kịp thời với cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức cũng như tình hình ANTT trên địa bàn…

Trước tình hình đó, để thiết lập và triển khai thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng con dấu đối với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn theo quy định, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và tỉnh Ninh Bình, nhất là các quy định tại Nghị định số 99/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ ban hành quy định về công tác quản lý và sử dụng con dấu; căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn đặt ra, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tích cực tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ban ngành chức năng và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo lực lượng Công an và các ngành chức năng căn cứ vai trò, nhiệm vụ của mình để tổ chức thực hiện bảo đảm nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả…

Điển hình là, đơn vị đã phối hợp tổ chức kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý và sử dụng con dấu đối với hơn 500 cơ quan, tổ chức thuộc Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Yên Khánh và các cơ quan, tổ chức của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện… Qua kiểm tra đã phát hiện, xử lý và kiến nghị xử lý kịp thời đối với các cơ quan, tổ chức có sai sót như yêu cầu cấp đổi con dấu bị mòn, méo, biến dạng không đủ điều kiện sử dụng, các loại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu đã hết giá trị sử dụng… 

Phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác quản lý, sử dụng con dấu đối với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn trong thời gian qua, thời gian tới, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng với các cấp, các ngành tham mưu cho cấp có thẩm quyền chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về công tác này. Nhất là các quy định về công tác văn thư, công tác quản lý và sử dụng con dấu; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong quản lý, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu. Công tác bố trí phòng, kho lưu trữ, giữ gìn bí mật tài liệu lưu trữ và trang thiết bị đáp ứng yêu cầu bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ con dấu. Các chế tài của pháp luật đối với hành vi làm giả con dấu, sử dụng con dấu giả; mua bán con dấu, tiêu hủy trái phép con dấu; sử dụng con dấu hết giá trị sử dụng; cố ý làm biến dạng, sửa chữa nội dung mẫu con dấu đã đăng ký; không giao nộp con dấu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đăng ký mẫu con dấu; mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, thế chấp con dấu; sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức khác để hoạt động; chiếm giữ trái phép, chiếm đoạt con dấu; sử dụng con dấu chưa đăng ký mẫu con dấu; làm giả, sửa chữa, làm sai lệch nội dung thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu…

Một số hình ảnh kiểm tra công tác quản lý, sử dụng con dấu của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH trên địa bàn

Đỗ Xuân Thành - Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3010027

Trực tuyến: 77

Hôm nay: 3327