Thứ Năm, 20/06/2024

Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân

Thứ Bảy, 25/05/2024

Thời gian qua, với vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại cơ sở giam giữ của Công an tỉnh.

Xác định việc thực hiện công tác xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân là thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với những phạm nhân đang chấp hành án phạt tù cải tạo tiến bộ, mong muốn sớm hoàn lương, phục thiện, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố, Trại tạm giam Công an tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân, nhất là những quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Thông tư liên tịch giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành các quy định về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân; Thông tư liên tịch của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quy định quan hệ phối hợp trong việc thực hiện trình tự, thủ tục tạm đình chỉ và giảm thời hạn chấp hành án phạt tù…

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng các quy định của pháp luật về công tác giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân tới các ban ngành đoàn thể, các tầng lớp nhân dân cũng như các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù để nâng cao ý thức hiểu biết, tự giác thực hiện và tạo hiệu quả toàn diện, đồng bộ…

Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh phối hợp thực hiện các chương trình
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về công tác giảm thời hạn chấp
hành án phạt tù cho các ban ngành đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn

Đồng thời chú trọng làm tốt công tác quản lý, giáo dục, động viên phạm nhân yên tâm tư tưởng, cải tạo tiến bộ; phối hợp chặt chẽ với gia đình, người thân động viên phạm nhân yên tâm cải tạo tốt để nhanh chóng được giảm án, sớm được tha tù, hoàn lương, trở về với gia đình và cộng đồng xã hội.

Trong dịp kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2024) và Ngày quốc tế lao động 1-5 vừa qua, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh chỉ đạo, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng, Công an các huyện, thành phố tổ chức rà soát, xét, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 15 phạm nhân chấp hành án tại Trại tạm giam, Nhà tạm giữ Công an cấp huyện… kết quả đã 15 phạm nhân đều có đủ điều kiện được giảm án, trong đó có 6 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù, trở về với gia đình, xã hội và tái hòa nhập cộng đồng./. 

Hà Ngân - Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3005050

Trực tuyến: 62

Hôm nay: 3599