Thứ Tư, 28/02/2024

Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị tổng kết công tác năm 2021, triển khai công tác năm 2022

Thứ Năm, 20/01/2022

Ngày 19/1/2022, Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2021, triển khai công tác năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh. 

1-1

Quang cảnh hội nghị 

Năm 2021, Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng. Tổ chức tốt việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên cho cán bộ, đảng viên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tuyên giáo các phong trào, cuộc vận động được triển khai toàn diện. Nâng cao hiệu quả nắm bắt tỉnh hình dư luận xã hội kịp thời định hướng đúng thông tin tuyên truyền. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng bảo đảm đúng quy trình, thủ tục; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, nhất là việc tuyên truyền trên không gian mạng. Đã xây dựng trên 1.000 tin, bài, phóng sự tuyên truyền, 52 chuyên mục của Truyền hình Ninh Bình tuyên truyền các hoạt động của lực lượng Công an. Phong trào thi đua được tổ chức rộng khắp với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, có chỉ tiêu cụ thể đối với từng lực lượng, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng. Kỷ luật, kỷ cương được siết chặt; hoạt động kiểm tra, chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong, ý thức chấp hành Điều lệnh của cán bộ, chiến sĩ được tăng cường. Các phong trào, hoạt động của các đoàn thể quần chúng được đổi mới, nâng cao; nhiều mô hình, phần việc do Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ đảm nhiệm, phát huy hiệu quả thiết thực; thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện trên các lĩnh vực công tác. Nổi bật là tổ chức cho CBCS tham gia hiến máu tình nguyện với hơn 1000 đơn vị máu được hiến; tặng 74 suất quà cho gia đình chính sách; đoàn viên, hội viên, các cháu và các gia đình khó khăn; phát động cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên quyên góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong quần chúng nhân dân được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao. Với những kết quả, thành tích đạt được, trong năm 2021, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; 4 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 46 lượt  tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

 Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao các mặt công tác của đơn vị đạt được trong năm 2021 và yêu cầu đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cho Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh quán triệt triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đảng và công tác chính trị. Thường xuyên mở các đợt sinh hoạt chính trị thiết thực, đổi mới nội dung, hình thức công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với triển khai các quy định mới của Đảng, nhất là triển khai Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Tập trung giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho CBCS. Tiếp tục tham mưu làm tốt công tác đảng, nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền. Tham mưu tổ chức tốt các phong trào thi đua, trọng tâm là đổi mới nội dung, hình thức thi đua và công tác khen thưởng ở cơ sở, hoàn thiện tiêu chí chấm điểm thi đua của Công an tỉnh để thi đua thực sự là động lực mạnh mẽ thúc đẩy CBCS phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tham mưu cho Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ tăng cường kiểm tra việc chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân của CBCS, kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở, phòng ngừa vi phạm, góp phần giúp cán bộ chiến sỹ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tư thế, lễ tiết, tác phong trong sinh hoạt và trong khi làm nhiệm vụ.

2-1

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao danh hiệu
“Quyết thắng” cho Đội tuyên truyền thi đua khen thưởng

3-1

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở
cho các cá nhân thuộc phòng Công tác Đảng và công tác chính trị

4-1

Đồng chí Thượng tá Đặng Văn Khánh trao Giấy khen cho các đồng chí
đạt tiêu chuẩn đảng viên “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021

Đức Thắng

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2186690

Trực tuyến: 30

Hôm nay: 504